Na Svatý kopeček přes Křížový vrch

Adršpach nejsou jen Adršpašské skály na pokladnou, ale v širším měřítku i další skalní oblasti v okolí, zejména Křížový vrch. Ten je skutečnou skalní perlou, i když rozsahem se nedá s "Ádrem" rovnat.

Východiskem nám bude nádraží Adršpach. Přímo na parkovišti před nádražím je rozcestí turistických tras, nás bude zajímat žlutá. Vyjdeme kolem parkoviště a míříme k severu. Po polní silničce dojdeme na okraj lesa a před sebou již vidíme věže "Křížáku", jak mu říkají horolezci. Pro ně to skutečný ráj, je tu popsáno celkem 153 skal a věží a na nich 914 cest všech stupňů náročnosti od lehkých po neobyčejně těžké. Turistická trasa skalami nevede, ale pěšinek se najde na vrcholu hřbetu dost, takže máte-li chuť a projít se světem skal, můžete. Orientace je úplně jednoduchá, postupujte vždy a stále k severu a nemůžete zabloudit. Hlavní cesty jsou značeny červenými body a po jedné lze projít kolem Jižních věží, přes Křížový hřeben i Zdoňovský oblouk až do Medvědích koutů a Centrální roklí se vrátit k věži Bezzubá, která je na pomezí Zdoňovského oblouku Křížového hřebene.

Křížový vrch tvoří ho dvě hlavní pásma, Jižní věže a Křížový hřbet, na severu to je opět velmi členitý tzv. Zdoňovský oblouk s vysokými skalními stěnami. Pásma jsou od sebe oddělena Centrální roklí, ale obě skalní pásma se spojují v tzv. Štítu, který tvoří západní a severozápadní stěnu Křížového vrchu. Ta je v příkrých okrajích rozčleněna do izolovaných skalních věží až 40 metrů vysokých.

Žlutá značka, pokud se neodvážíme do skal, jde po západním úpatí hřbetu a po jeho projití přijdeme na rozcestí, odkud vede odbočka na Křížový vrch. Nejde o nejvyšší bod (667 m n.m.), ale nejvýznamnější rozhledové místo s pohledy na skalní město Adršpach, Mirošovské stěny, Javoří hory aj. a za dobrých podmínek Krkonoše. Cesta je trochu náročná, ale vede krásnými skalními partiemi, v části jsou vytesaná schodiště a stupy a příkré dřevěné schody. Projdeme Křížovou cestou na vrcholu se pozlacený železným křížem z roku 1857. Ten stojí na pískovcovém podstavci s plastikami svaté Anny, Josefa a Jana Nepomuckého. Křížová cesta je tvořena formou basreliéfu k litinových desek částečně polychromovaných. Byla vytvořena v 17. století a byla před několika lety restaurovaná.

Oba výpravy, skalami i po turistických značkách, se sešly na vyhlídce, takže zase můžeme společně pokračovat. Sejdeme na křižovatku turistických cest pod Křížovým vrchem a vydejme se ještě na malou zacházku na jednu zříceninu. Nebude to hrad, jak bychom čekali, ale kostel.

Pokračujeme po žluté až do místa, kde se prudce lomí vpravo. Stojíme v lukách již na úbočí Svatého kopečku, na jehož vrchol míříme. Opustíme žlutou a máme několik možností. Nejsnazší je jít rovně, překročit potůček, jít kolem pěkné kapličky až na silničku od Zdouňova. Po ní se dámě vlevo na úpatí Svatého kopečka a pak cestou na vrchol. Ale jde o převýšení jen asi 40 metrů, takže můžeme po přejití potůčku se dát vzhůru po jeho levém břehu a pak kolem křovin na okraj lesa, kde najdeme některou z pěšin k vrcholu. Zde nalezneme zříceninu barokního kostela Panny Marie z roku 1667. Byla zrušena z nařízením Josefa II. v roce 1786. Určitě nebudete tuto odbočku považovat za zbytečnou, je to velmi pěkné romantické místo k odpočinku.

Cesta zpátky je také jednoduchá po žluté, ale můžeme ji zpestřit tím, že při výstupu k rozcestníku pod Křížovým vrchem, zhruba v polovině lesa, odbočíme po neznačené cestě vlevo a po vrstevnicové cestě opíšeme celé úpatí hřbetu Křížového vrchu na východní straně. Opět nelze zabloudit, protože sejdeme-li nedopatřením níže, vždy narazíme na silničku ze Zdouňova do Adršpachu, ostatně na jižním cípu skalního hřbetu na ni musíme přijít v každém případě. Pak tedy vpravo po ní a za chvilku jsme opět buď u nádraží nebo auta, pokud jsme přijeli s ním.

Trasa velmi působivého výletu měří 7- 8 km, ale jde ve skalách náročným terénem, takže si dejme čas a nespěchejme.

Petr Randus 

Křížový vrch.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Víkend s vůní konopí

Relax víkend

Relax pension u Nosků

Cena od: 3 000 Kč


R

Relax víkend

Apartmán Herlíkovice

Cena od: 450 Kč


Zumba kurzy s wellness

Relax víkend

Horská chata Orlík

Cena od: 5 990 Kč


RODINA týdenní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 12 500 Kč


Další nabídka pobytových balíčků