Putování mezi Slavoňovem a Novým Městem nad Metují - Vaňkova skála, Zákraví, Výrov, Hradiště.

Česká republika má množství dřevěných kostelů, stovky sice ne, ale desítky určitě. Asi nejznámější je dnes kostel v Gutech, protože se stal mediální hvězdou, když byl zapálen skupinou výrostků. Podobně tak bylo i s kostelíkem v Praze na Petříně, o kterém také mnoho lidí dříve vůbec nevědělo. Z těch dodnes stojících jsou ale asi nejznámější kostely v Broumově a zejména kostel sv. Jana Křtitele ve Slavoňově, snad jediný veden jako farní. A tam se také dnes podíváme.

Slavoňov:

Ves Slavoňov byla zřejmě založena hradeckým arcijáhnem Slavoněm, který získal roku 1167 zdejší krajinu do užívání. Nejstarší osídlení lze snad hledat v poloze u kostela a v části u potoka, pokud starý kostel stál na tomto místě, a ves byla založena později. Je ale zajímavé, že ale nebyla založena kolonizačním způsobem s dvěma řadami domů podle středové osy (cesty), ale kruhově a polnosti se rozbíhaly od jednotlivých statků od vsi paprskovitě. To by opravdu mohlo napovídat, že ves vznikla ještě někdy před polovinou 13. století. Obdobné založení mají ale i jiné vsi v okolí. Konkrétně se Slavoňovem se však v listinách setkáme až v polovině 14. století, kdy zde byla fara a kostel, který zanikl za husitských válek. Nový byl postaven v roce 1553, a ten tu stojí dodnes.

Start - Vaňkova skála:

Do Slavoňova se dostaneme po silnici 285 z Nového Města nad Metují směr na Olešnici v Orlických horách, autobusem z Náchoda a Nového Hrádku či N. Města n. M. Vyjdeme od obecného úřadu pod kostelem, kde se u rozcestníku scházejí modrá a žlutá značka. My se ale dáme po neznačené rovné místní komunikaci jižním směrem podle plotu zahrady po levici. Na odbočkách se držíme vpravo, až dojdeme k cípu lesa. Pokračujeme po jeho levém okraji a pak již lesem klesneme do údolí s Bohdašínským potůčkem. Na soutoku s potokem od Vanovky zříme Vaňkovu skálu s jeskyní, či spíše s převisem.

Zákraví:

Za potokem se dáme vlevo, právě podle potoka od Vanovky Klopotovským údolím. A tak do Vanovky dojdeme. Ves se uvádí od roku 1537 na panství Frymburku (Nový Hrádek). V roce 1836 měla 10 domů a 55 obyvatel, dnes 12 čísel a asi 25 obyvatel. Na hlavní silnici se s červenou značkou dáme vpravo do Zákraví. Tato ves má zajímavou a výjimečnou historii. Roku 1363 se uvádí jako farní, ale to stávala pod Bystrým směr Janov u potoka. Za 30 leté války byla ves i s kostelem zničena a obyvatelé se přestěhovali do dnešní polohy níže po potoku. Dřevěný kostel zmizel, ale ze zdiva staré zvonice byla roku 1893 postavena kaple sv. J. Nepomuckého. Zdejší kaplička ve středu vsi je z roku 1895.

Husí Krk:

Na kraji Zákraví se však červená ze silnice uhne vlevo a klesneme k přehradě Zákraví na výše zmíněném Janovickém potoku. V létě se sem sjíždějí lidé za pěkným koupáním. Od hráze jdeme kousek po červené a vrátíte se hned vlevo pod hráz, kde padá z výšky pěkný vodopád. Je ale umělý, protože voda je sem z přehrady vedena korytem a padá pak přes několik stupňů do původního koryta. Červená dál prochází hlubokým zalesněným kaňonem, v dolních částech i mezi skalami. V dolní části narazíme také na studánku Husí krk, za kterou se dostaneme do stejnojmenné osady, resp. části obce Spy.

Výrov:

Pokračujeme dál po červené a sejdeme do údolí Bohdašínského potoka až mostu před Metuji pod Novým Městem. Zde na rozcestníku odbočíme na zříceninu hradu Výrova. S jeho dějinami je problém, protože podle stylu zdiva je nejspíše ze 14. století, kdy se o něm ale nikdy nepíše, ale až po roce 1503 jako o pustém. Chránil ho vytesaný příkop a štítová zeď, vstup byl napravo od ní a hlavní budovou hradu byla obytná hranolová věž. Upravená Juránkova vyhlídka na místě hradu nabízí pěkný výhled na Nové Město nad Metují.

Hradiště:

Od hradu se nestočíme zpět vpravo dolů, ale vyjdeme na okraj lesa před námi. Vlevo po jeho okraji a pak za skalami klesneme do údolí Libchyňského potoka k novoměstskému mostu Pod Hradbami. Zde se po zelené dáme vpravo po silnici směr Jestřebí a pak odbočíme na místní komunikaci opět vpravo. Kolem několika domků vystoupáme k lesu, na jehož okraji stojí Husova Lípa s pomníkem. Když půjdeme neznačenou cestou rovnou nahoru, vyjdeme na plochu dávného hradiště. To je dlouhé asi 300 metrů a bylo osídleno v pozdní době bronzové po donu halštatskou, tedy přibližně před 3 až 2,5 tisíci lety a zaniklo požárem. Na druhém konci je hradiště chráněno dosud viditelným valem a příkopem. Pokud jdeme vrchem, je potřeba za valy opatrně sejít vpravo dolu a dostat se opět na naši zelenou značku, nejlépe k Pavlátově Louce.

Rezek:

Pokud nejdeme přes hradiště, značky nás dovedou přímo k letnímu táboru Pavlátova Louka. Za ní od rozcestníku vystoupáme na Rezek. Podél tradice zde měly být stříbrné doly, ale roku 1610 zde visel obrázek a od roku 1736 stála kaple sv. Barbory, právě patronky horníků. U ní byly malé lázně a poustevna. V roce 1793 tu byly postaveny patrové lázně, ale jejich konec nastal již roku 1814. K obnovení lázní došlo v roce 1875 a vlastně slouží dodnes.

Libchyně:

Od Rezku vykročíme dál po modré značce, ale po 400 metrech, kdy se cesta trochu stáčí vpravo, přejdeme na lesní cestu vlevo a klesneme po další asi 300 metrech vlevo do údolí Libchyňského potoka. Podle něho vede zelená značka, kterou pěkným údolím dojdeme to obce Libchyně. Ta se poprvé zmiňuje v roce 1459, v roce 1503 daroval ves Jan Černický z Kácova Novému Městu. Na návsi zde stojí malá zděná kaplička se zvoničkou z r. 1922 a proti ní u vjezdu do jednoho z domů pěkný kamenný kříž.

Cíl - Slavoňov:

Od obecního úřadu se dáme neznačenou silnicí vlevo a přes pole a les dojdeme do Slavoňova.

Trasa měří 14 kilometrů, nejvyšším bodem je právě okraj lesa před Slavoňovem 436 metrů, nejnižším první most v Novém Městě 293 metrů nad mořem. Celkové převýšení na trase je 330 metrů, takže jde o výlet jen místě náročný, vlastně jen samá malá stoupání a klesání.

 

Zbytky hradu Výrov.
Výhled z Výrova.
Vodopád Zákraví.
Kaple v Rezku.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

R

Relax víkend

Apartmán Herlíkovice

Cena od: 450 Kč


Profi V.I.P. týdenní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Lávové masáže

Relax víkend

Vila Kamila

Cena od: 5 800 Kč


Adrenalin a wellness

Wellness

Horská chata Orlík

Cena od: 6 990 Kč


Další nabídka pobytových balíčků