Výlet kolem Dobrušky. Podhůří Orlických hor.

Krajem Heka a Věka, kde Jirásek sbíral materiály na svůj velký román.

Před mnoha lety vysílaný televizní seriál podle Aloise Jiráska "F. L. Věk" pozvedl vědomí o skutečném hrdinovy Františku Vladislavu Hekovi (1769 až 1847), který všechny ty peripetie v době národního obrození prožíval. Číst celý román bude dnes asi většina lidí těžko, ale malé připomenutí určitě nebude na škodu. Vydejme se proto do Dobrušky, odkud Hek, pocházel.

Dobruška:

Historie Dobrušky je zajímavá v tom, že v počátcích šlo zřejmě o úplně jiné místo, a to o zříceninu hradu u Dobřan. Protože v Dobrušce není žádná indicie, že by zde stával hrad, v roce 1312 Jan z Dobrušky až 1358 Sezima z Dobrušky asi sidlili u Dobřan. Je zde zjištěno, že již ve 14. století byl hrad v klidu opuštěn a již roku 1369 je Dobruška děkanátem, což by bez kostela nešlo. Proto je asi pravděpodobné, že město vzniklo ještě v době hradu jako obchodní centrum panství ve výhodnější poloze, zejména k průběhu zemských stezek. Na tuto alternativu najdeme v Čechách i jiné příklady. Nejstarší památkou města je kostel sv. Václava, ale najdeme tu množství mladších staveb, včetně pozůstatků židovského města.

Start - Husův sbor:

Výlet začneme na vlakové stanici na trati z Hradce Králového do Meziměstí. Staví zde i autobusy z Rychnova n. K., Náchoda, Jaroměře, Nového Města nad Metují a z dalších třeba z Opočna. Od rozcestníku před nádražní budovou se ale vydáme bez značek ulicí vlevo, ale ta se od křižovatky změní na Zd. Nejedlého. Na konci ulice u mostu přes Brtevský potok stojí budova Husova sboru. Jde o funkcionalistickou stavbu z roku 1936, vybudovanou architekty Bohuslavem Kubečkem a Václavem Steklíkem z Jaroměře. Přímo u mostu vpravo je další zajímavost, a to chráněná hlošina úzkolistá. Je to něco mezi keřem a stromem a pochází z Asie. Vzácností tady je to, že jde o velmi řídce chráněný strom.

Hekův rodný dům:

Přejdeme most a zahneme vpravo Pulickou ulicí. Když opět přejdeme potok, zde uhneme vlevo a pak vpravo pěšinou mezi stromy. Na křižovatce se dáme vlevo, i zde je to Pulická. Mineme odbočku k parkovišti a pak na další křižovatce uhneme vlevo do Poddomí. A to už jsme u rodného Hekova domku, dnes upraveného jako muzeum.

Cesta městem:

Za domem na křižovatce zahneme vpravo a dojdeme na náměstí s radnicí, IC apod. Radniční věž bývá také otevřena, jsou zde expozice k životu Fr. Kupky a z historie Dobrušky. A výstup na věž je odměněn krásný výhledem nejen na město, ale i na širší okolí. Náměstí opustíme Kostelní ulici, jak jinak, než ke kostelu. Středověká a pak barokní stavba utrpěla nejvíce požárem v roce 1806, po kterém kostel získal dnešní podobu. U kostela stojí zvonice z roku 1693, také trochu pozměněná po onom roce 1806. Za kostelem pokračujeme ulicí Fr. Nálepky s modrou značkou.

Sv. Duch:

Vyjdeme nad město a za Venclíkovými sady jsme u hřbitova u kostela sv. Ducha. Ten provázel v seriálu Věka na cestě do Prahy, ale jen s tou chybou, že leží na odvrácené straně města. O době vzniku hřbitovního dřevěného kostelíka není nic známo, ale v 16. století byl ve stylu pozdní gotiky postaven již jako kamenný. Jde o významný krajinný prvek, jak jsme se i v seriálu mohli přesvědčit. Kostel ale prošel barokní přestavbou, kdy v roce 1687 vznikla i zvonice.

Domašín:

Od kostela pokračujeme dál po modré, arci i kus po hlavní silnici, tak pozor na auta! Značka se však uhne a za odměnu jdeme pěkným údolíčkem Brtevského potoka. Z něho pak uhneme vpravo a vystoupáme do Domašína. Ves je poměrně mladá, vznikla až v 16. století na frymburském panství (dnes Nový Hrádek). Ve středu vsi stojí malá kaplička N. P. Marie, zajímavé je řešení průčelí přízemní části usedlosti vedle, které se směrem k návsi tváří jako patrový dům.

Studánka:

Modrá nás dál vede po silničce k jihu, ale když se odpojí vlevo, jdeme již jen podle značek cyklotrasy do Studánky. Zdejší pramen byl oceněn jako léčivý a kolem roku 1699 byl zastřešen. Pak tu v 18. století vznikly krátce malé lázně a k obnově došlo na počátku 19. století na víc jak 100 let. Z roku 1755 je zde kaple Panny Marie, později přestavovaná. Roku 1760 byla postavena socha sv. Jana Nepomuckého a v roce 1904 křížová cesta směrem k potoku. V Božím hrobu je zazděný kámen z hradu Chábory, kam se také podíváme.

Chábory:

Od Studánky jdeme po žluté značce na okraj Chábor. Mineme první dům po levici a asi 50 metrů za ním odbočíme vlevo mezi ploty. Jdeme až na konec do lesíku nad údolím potoka a zde vpravo dojdeme po několika metrech k příkopu zmíněného hradu Chábory. Za příkopem ještě spatříme kus hradu se zdivem, ale jinak zbytek byl zničen lomem. Hrad, ač byla poměrně velký, vždyť jen čelní příkop má délku 50 metrů, se v listinných pramenech nevyskytuje a první zpráva z roku 1571 již hovoří jen o hradu pustém.

Mělčanský kopec:

Vrátíme se na žlutou a dáme se vlevo, nebo sejdeme na hřiště pod hradem a po žluté se dáme vpravo, v každém případě pokračujeme po žluté směrem do Dobrušky. Značka nás vede lesem Drnov, který se uvádí již roku 1455, jméno má snad po zaniklé vsi? To je jen domněnka, takže jdeme dál přes osadu Strakov a přes Zlatý potok do Mělčan. Ty se uvádějí poprvé v roce 1455 jako Milčany. Snad je to tím, že ves byla osídlena právě lidmi u Milčan, což je jeden z polabských kmenů na území dnešní Lužice, na sever do Šluknova. Se žlutou značkou znovu přejdeme Zlatý potok a po silničce vystoupáme na výšinu Mělčanský kopec (308 m). Zde si můžeme posedět na odpočívadle a pak pokračovat již bez značky cestou se stromy.

Cíl - Dobruška:

Přejdeme přes obchvatovou silnici Dobrušky a ulicí Čs. odboje se dostaneme na křižovatku s pomníkem obětem 2. sv. války. Odtud pokračujeme po ulici Čs. armády na křižovatku s pomníkem obětem 1. světové války. Zde zahneme doleva na Nádražní a jsme zakrátko v cíli.

Trasa měří 14 kilometrů, nejvyšším bodem je cesta s modrou značkou přes výšinu za Domašínem 388 metrů, nejníže se dostáváme na mostě přes Brtevský potok hned na začátku cesty 280 metrů nad mořem. Celkové převýšení na trase je 135 metrů, takže jde fyzicky o nenáročný výlet.

 

Rodný Hekův dům v Dobrušce.
Náměstí Dobruška.
Kostel Svatého ducha u Dobrušky.
Kaple Studánka.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

RODINA 3 denní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


RODINA týdenní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 12 500 Kč


R

Relax víkend

Apartmán Herlíkovice

Cena od: 450 Kč


Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Další nabídka pobytových balíčků