Výlet do minulosti v Českém ráji - Cerekvice nad Bystřicí, Malý Vřešťov, Hrad Vřešťov, Rondel.

Dnes se vydáme do oblasti Českého ráje, která není turisty mnoho navštěvovaná. Nejsou zde žádné známé významné památky, rozhledny a turistických značek je jako šafránu. Na druhou stranu zde najdeme klid a pěknou přírodu. My se na trasu vydáme z Cerekvice nad Bystřicí, kam se dostaneme po silnicích od Hořic a nejsnadněji ze Sadové, známé z bitvy v roce 1866. Je zde i zastávka vlaku na trati z Turnova do Hradce Králového.

Cerekvice nad Bystřicí:

Jako farní ves se Cerekvice připomíná roku 1357, jako tvrz 1368. Na jejím místě vznikl v 16. století renesanční zámek, a ten byl barokně přestavěn v letech 1682 a znovu kol 1750. Dnes v úpravě po požáru roku 1936 patří obci a je v něm škola a pošta. Zajímavostí je arkádová patrová visutá krytá chodba do sousedního kostela Zvěstování Panny Marie. Ten je barokní z roku 1719, oválný a věž je průchodná.

Start - Vavřineček:

Výlet začneme na návsi, v tomto případě si budete určitě připadat jak na nějakém náměstí. Značky zde nejsou, takže se vydáme po silnici v horní části kolem zámku vpravo. Vyjdeme ze vsi k lesu k pěknému kříži. Kolem něho vystoupáme na návrší Lysice se zříceninou kaple sv. Vavřince, lidově zvanou Vavřineček. Kaple se z druhé poloviny 17. století a do dnešních dnů dochovaly jen obvodní zdi.

Malý Vřešťov:

Od kaple se dáme, pokud stojíme k ní a ke svahu zády, vlevo, tedy severně. Jdeme lesem po horním okraji svahu, na jeho konci se stočíme vpravo a sejdeme na silničku z Čenice (vlevo) do Želkovic. Uhneme po ní kousek vpravo a zahneme hned vlevo do lesa na úzkou pěšinu jdoucí svahem asi 500 metrů, pak se stočí vlevo a sejdeme do chatové osady u Velkovřešťovického rybníku. Po příjezdové cestě se dáme vpravo a stočíme se vlevo po silnici na hráz rybníka. Přejdeme po ní a na křižovatce se setkáme se žlutou značkou. Po ní odbočíme vpravo, spíše tedy rovně, na lesní cestu. Ta nás dovede do Malého Vřešťova. U potoka usedlost po pravici (čp. 115) je starý mlýn.

Hrad Velký Vřešťov:

Žlutá značka se v Malém Vřešťově stočí vpravo, ale my se dáme vlevo a vystoupáme na zalesněný vrch. Pokud půjdeme přímo, vyjdeme na val a mohutný příkop před námi chrání místo bývalého hradu Vřešťova. Ten byl údajně založen ve 2. polovině 13. století, roku 1467 byl za Jana Zajíce z Hazmburku dobyt vojskem z Hradce Králového. Po roce 1650 se hrad přestal obývat a lidé ho rozebrali na stavbu svých obydlí. Dnes tu kromě zmíněného mohutného příkopu a pár nerovností již nic neuvidíme. Otázkou zůstává, kdy byl vlastně hrad založen, protože zřejmě původní hrad Vřešťov stával necelý kilometr v lesích za Malým Vřešťovem.

Velký Vřešťov:

Ze svahů pod hradem je pěkný výhled na městys pod námi. Jeho dominantou je kostel, starý určitě jako hrad, ale barokně přestavěný po požáru roku 1723. Zajímavostí na náměstí mezi radnicí a kostelem je zachovaný pranýř z roku 1761. K němu byli přivazováni odsouzenci, kdy součástí trestu byla i naplánovaná ostuda. Od kostela městysem vystoupáme na křižovatku a dáme se vpravo na Bílé Poličany. Ujdeme ale jen asi 150 metrů ke kostelu církve Československé husitské z roku 1926.

Skála:

Vrátíme se na křižovatku a zahneme vpravo, tedy na Hořice a Miletín. Po levici máme návrší s lesíkem Šibeniční kopec (301 m), kde bychom našli ještě nějaké terénní stopy. Sejdeme k potoku a za ním odbočíme vlevo na polní cestu. Přejdeme pole na kraj lesa, kde se dáme vlevo. Ten je částečně vykácený, takže jdeme i kousek podle paseky, pak podél dalšího pruhu lesa a na další pasece se dáme vpravo. Vyjdeme na hřbítek, kde se podle okraje lesa stočíme vpravo a vystoupáme do osady Skála. Zde byla původně jen hájovna, ale od roku 1790 se uvádí již ves. Název je totiž odvozen podle velkého množství pískovcových lomů, zdejší „Bílý pískovec“ se vozil do širokého okolí na významné stavby, třeba na Bílou věž v Hradci Králové.

Rondel:

Na rozcestí s oploceným křížkem po levici (za ním dál je autobusová zastávka) se dáme rovně mezi zahrádky. Cesta se lomí vlevo, obchází zde jeden z menších lomů, až se dostaneme na okraj vsi. Tady pak odbočíme vpravo na rovnou úvozovou polní cestu s řadou stromů. Dojdeme k lesu a v místech, kde ho máme již i vlevo, zahneme vpravo. A tady narazíme na památku starou snad 6 tisíc let. To je skoro tisíc let ještě před tím, než v Egyptě vnikla Stará říše. Zde je o Třebovětický rondel, kruhovou stavbu s valy a příkopy o vnějším průměru asi 100 metrů a vnitřním asi 80 metrů a se čtyřmi vstupy přesně na jihu, severu, východu i západu.

Třebovětice:

Pokračujeme lesní cestou, která vejde do polí a klesne na okraj Třebovětic na křižovatku se sochou sv. Josefa na sloupu z roku 1712. Zahneme zde vpravo na panelku a u hospodářských objektů vlevo. Projdeme pak i starým statkem a jsme na hrázi rybníku. Ves se uvádí poprvé roku 1356 ve jménu Prábka z Třebovětic. Po husitských válkách se ves dělila, vznikla i další tvrz po roce 1457. Pak došlo ke spojení obce, ale obě tvrze zanikly tak důkladně, že nevíme, kde stávaly, snad jedna právě v onom starém statku u rybníka. Dnes 12. 9. 1909 postihla obec katastrofální povodeň, kdy zahynulo 8 lidí, množství dobytka a 44 domů se pobořilo. Za rybníkem zahneme vlevo a kolem Coopu se dostaneme k autobusové zastávce a kříži. Za ním najdeme nejstarší památku vsi, čtyři smírčí kříže. Jsou svezeny v okolí a zde jsou uváděny již v roce 1895.

Cíl - Cerekvice nad Bystřicí:

Od křížů přejdeme přes křižovatku a za ní za prvním domem uhneme vlevo, projdeme mezi domy a pěšinou se dostaneme na panelku a k řadě nových domků. A tak jdeme podél nich rovně a jsme za chvilku na návsi v Cerekvici.

Trasa měří 14 kilometrů, nejvyšším bodem je osada Skály s 394 metry a nejnižším mostek přes potok před Malým Vřešťovem 264 metrů nad mořem, Celkové převýšení na trase je asi 220 metrů, takže jde fyzicky o vcelku nenáročný výlet.

 

Zřícenina Cerekvice nad Bystřicí.
Rondel Třebovetice.
Smírčí kříž Třebovetice.
Cerekvice nad Bystřicí.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

R

Relax víkend

Apartmán Herlíkovice

Cena od: 450 Kč


LOVE STORY

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


RODINA 3 denní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Profi V.I.P 3 denní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 000 Kč


Další nabídka pobytových balíčků