Jediná česká světice, která má svůj městys - Zdislava, Rojmund, Buk republiky, Zdislavský Špičák.

Záhadný titulek snadno rozřešíme, protože tou světicí je Zdislava. A skutečně, nedaleko Lemberku, kde se svým manželem Havlem žila, se rozkládá městys Zdislava. Zda má ale však tato svatá žena s ním něco společného, těžko říci, protože se jmenoval od pradávna Schönbach, tedy Krásný potok. Dnešní název má až od roku 1946, ale titul městyse si nese od roku 1906. Ze zdejších památek uvádíme barokní kostel sv. Jana Křtitele z roku 1726, pozdně barokní márnici z 2. poloviny 18. století s obrazem Sv. rodiny a slunečními hodinami od sochařky Věry Merhautové, na návsi sochu sv. J. Nepomuckého a sloup se sochou P. Marie u úřadu městyse. Zajímavý je i smírčí či Švédský žulový kříž v louce proti čp. 206. Za pozornost stojí i malá rodinná manufaktura na ruční papír Papyrea.

Start - řopíky:

Výlet začneme na vlakové stanici, kde jezdí vlaky od Děčína a České Lípy do Liberce, ale staví zde i autobusy z Liberce, Křížan a Českého Dubu. Před budovou najdeme rozcestník se zelenou značkou, ale my si vybereme třetí neznačenou cestu, tedy od nádraží vpravo. Dojdeme na silnici, mimochodem kousek vlevo je onen výše zmíněný smírčí kříž, my se ale dáme vpravo. Přejdeme přes trať a malinko vystoupáme na úbočí zalesněné výšiny (511) po pravé ruce a v klesání procházíme dvojí řadou řopíků z roku 1938. Žádný však není přímo u silnice, jeden je ale například u pěšiny po okraji lesa napravo od silnice.

Lom Vápenný:

Projdeme loukami, a když se opět ponoříme do lesa, odbočíme vpravo na lesní silničku. Asi po 900 metrech staneme na křižovatce, kde zahneme vlevo a dojdeme na horní okraj Jitravy. Zde narazíme na červenou značku E3 Hřebenovku, po které se vydáme vpravo na rozcestí Vápenný - lom. Zahneme zde po červené a žluté vlevo, kde si můžeme odpočinout na posezení, objevíme tu i studánku. Jinak onen lom je kousek před námi a podívat se do něj určitě zato stojí pro toho, kdo se alespoň trochu zabývá geologií.

Rojmund:

Pokračujeme po značkách na rozdělení, kde budeme dále postupovat po žluté. A ta nás dovede na zříceninu hradu Rojmundu (píše se to různě). Jde o francouzské jméno "Královská hora" na počest Karla IV, tehdy ještě kralevice. Ale nešlo vysloveně o královský hrad, ale o sídlo pánů z Donína. Hrad má také jednu výjimečnost, že na den přesně známe jeho "postavení", 17. září 1347. Ale zřejmě jde o dokončení, patrně vysvěcení hradní kaple. Z hradu zbylo ale jen málo, kus jedné zdi a mohutné valové opevnění. Hrad byl opuštěn někdy v polovině 15. století, ale protože se stával sídlem loupežných rot, byl roku 1512 násilně pobořen.

Buk republiky:

Od hradu se vrátíme kousek zpět po žluté, obejdeme výšinku před hradem a v sedle odbočíme na neznačenou cestu vlevo, tedy východně. Klesneme na lesní silnici s modrou značkou, po které se dáme vpravo. Po chvilce se opět dostaneme do dvou pásů řopíků, kde je však máme i přímo u cesty. U druhého bunkru u cesty můžeme objevit i malou vyvěračku (pramen). Ale dalších pramenišť je tu více, jde o boční přítok ke Křížovému potoku, který pramení u Buku republiky. Ostatně modrá značka nás k němu dovede. Jde o významnou turistickou křižovatku v sedle mezi Vápenným a Dlouhou horou. Do roku 1956 zde stával Eduardův buk (hrabě Eduard Clam-Gallase), kde pak byl v roce 1968 vysazen nově Buk republiky. Je zde možnost posezení.

Zdislavský Špičák:

Dále pokračujeme po zelené značce na rozcestí Trávník. Po cestě mineme Jilmovou studánku s posezením a pěkně upravené vyhlídkové místo. Od Trávníku se vydáme po červené na Zdislavský Špičák (688 m). Na vrcholu zříme zříceninu, ale nejde o hrad, nýbrž o horskou chatu "Na Trávníku", která byla v provozu v polovině 20. století. Máme odsud i dílčí výhledy do okolí.

Cíl - Zdislava:

Od vrcholu pokračujeme po červené a klesneme do sedla s protějším Malým Vápenným (687 m), zde zahneme vpravo. Můžeme jít strmější svážnicí nebo lépe serpentinovou cestou trochu vlevo. Stočíme se pak mírně vpravo a klesáme šikmo svahem na lesní silnici. Přejdeme ji a dostaneme se na hřbet, po kterém klesneme na větší louku. Jejím středem sejdeme do menšího lesíka a pod ním jsme již na loukách nad Zdislavou. Stočíme se vpravo a sejdeme do vsi, kde na páteřní silnici objevíme zelenou značku. Dáme se po ní a za viaduktem zahneme vpravo a podle kolejí dojdeme na nádraží Zdislava.

Trasa měří 14 kilometrů, nejvyšším bodem je Zdislavský Špičák s 688 metry a nejnižším viadukt ve Zdislavi 441 metrů nad mořem. Celkové stoupání na trase je 410 metrů, což z výletu dělá po stránce fyzické středně náročnou akci.

 

Hrad Rojmund.
U Buku republiky.
Výhled na Ještěd.
Řopík u Buku republiky.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Adrenalin a wellness

Wellness

Horská chata Orlík

Cena od: 6 990 Kč


Lávové masáže

Relax víkend

Vila Kamila

Cena od: 5 800 Kč


R

Relax víkend

Apartmán Herlíkovice

Cena od: 450 Kč


Další nabídka pobytových balíčků