Výlet kolem Nové Paky - Vodopády, rokle a pěkná místa v okolí.

Nová Paka je turistickým východiskem na rozhlednu Kozinec či hrad Kumburk, ale dnes se podíváme úplně jinam, budeme objevovat vodopády. Nejsou to samozřejmě Niagary, a dokonce v období sucha tam voda neteče, ale jinak jde o velmi hezkou přírodní scenérii.

Nová Paka:

První zmínka o Nové Pace z roku 1357 hovoří o tom, že zde již tehdy byl farní kostel a ves patřila pod hrad Kumburk. Smůlou města bylo, že bylo dříve stavěné ze dřeva, proto ho postihla v minulosti spousta požárů. A kdyby jen to, mory, války, a proto pro Starou Paku asi platí, že nebylo lepší doby, než dnes. Nejstarší památkou města je kostel s klášterem paulánů (1654 až 1724), následují mariánský sloup na náměstí (1716), Křížová cesta (1746), na náměstí kašna (1814), pivovar (1871), kostel, sice uváděn v onom roce 1357, je stavba z roku 1872, a konečně Hotel Centrál (1905). Významná jsou i muzea - Suchardův dům, Klenotnice a Autogalerie.

Start - Tunel:

Výlet začneme na vlakovém nádraží, kde před budovou je na sloupu osvětlení turistický rozcestník, kde jsou červená a žlutá značka. Dáme se vlevo po žluté a dojdeme do lesíku podél trati a pak se dostaneme k čistírně odpadních vod. Dále stoupáme až nad portál železničního Novopackého tunelu z roku 1871. Ten stavěli Italové, v té době největší odborníci na železniční stavby, tedy nejen tunely, ale i třeba viadukty. Novopacký tunel je dlouhý skoro 350 metrů a v roce 1949 prošel velkou přestavbou.

Smírčí kříž:

Po žluté pokračujeme až do vsi Přibyslav. Ty máme v Čechách čtyři, tato je však úplně nejmladší, uvádí se až roku 1654 jako Přibyslavsko. Pro nás je důležité, že zde objevíme hospůdku k občerstvení a proti ní starobylý smírčí kříž. Na něm můžeme vytušit zbytky reliéfu ukřižování Krista, což je poměrně neobvyklé. Většinou, když už mají smírčí kříže nějakou výzdobu, jde o doličný předmět, kterým někdo někoho zabil a jako odsouzený ho musel vytesat. Zde byl údajně zavražděn a pochován nějaký mnich. A ještě se uvádí, že když kolem šel na cestě do Krkonoš K. H. Mácha, že si ho namaloval. Jinak když kříž vznikal, asi zde ves Přibyslav ještě neexistovala.

Štikovské rybníky:

Vrátíme se po žluté na rozcestí na okraji lesa, kde zahneme po silnici směr Nová Paka. Přejdeme přes mírné návrší a v klesání dojdeme k sousoší Loučení Krista s Pannou Marií z roku 1776. To stojí několik metrů vpravo u lesní cesty, po které se tedy vpravo dáme. Vyjdeme z lesa, kde na louce odbočíme na křižovatce vlevo. Opět projdeme lesem, stočíme se vpravo a jsme ve Štikově. Ves se uvádí poprvé v roce 1543 při prodeji zámku (hradu) Pecka. Zajímavostí je, že ze zdejšího starobylého roku vzešel pilot, plukovník Stanislav Fejfar (1912 - 1942), který sice ve válce zahynul, ale je autorem knihy "Deník stíhače". My přejdeme přes silnici, mineme vodní nádrž a asi 20 metrů za ní odbočíme vpravo na pěšinu mezi ploty a u dalšího domu zahneme vpravo. Stočíme se obloukem vlevo a na další křižovatce zahneme opět vpravo. Na rozbočce se dáme vlevo, abychom došli k místnímu hřbitůvku a od něj po cestě podle lesa a pak přes louku k Štikovskému rybníku. Ten vznikl asi v 1. polovině 19. století a díky specifickému podloží má rubínově červenou barvu vody.

Sýkornické vodopády:

Od rybníků dojdeme na velkou louku s rekreační osadou Sýkornice. Ale ještě na okraji lesa uhneme na cestu vpravo a v louce jen asi po 30 metrech opět vpravo na v trávě vyjeté koleje. Cesta se stočí obloukem vpravo a projdeme pod osadou do lesa. Lesem pak přejdeme nízký hřbítek a v údolíčku za ním přijdeme na lesní silničku. Po ní se v oblouku dáme vlevo a serpentinově vyjdeme na výrazný hřbet s červenou značkou. Po ní klesneme vpravo na silnici z Bělé u Pecky do Stupné. Žádnou ze vsí však nenavštívíme, protože vlastně ještě před silnicí uhneme prudce vlevo a po okraji louky pozvolna stoupáme údolíčkem asi jeden kilometr. Pak přejdeme na pravý břeh potoka a na rozcestí se dáme údolíčkem vlevo. Asi po 130 metrech máme po pravé ruce Sýkornické vodopády. Tady bychom chtěly upozornit na tiskový omyl, protože jejím jménem jsou všeobecně uváděny Novopacké vodopády, které navštívíme za malou chvíli.

Novopacké vodopády:

Vrátíme se na soutok potoků a zde se dáme prudce vlevo podle druhého potoka a skutečně dojdeme k Novopackým vodopádům. Jsou dva, dolní 8 a horní 4 metry vysoké, ale jak bylo v úvodu zmíněno, jejich opravdovou krásu poznáme, když je dostatek vody. Zvláštností u nich také je, voda zde přepadá přes výrazné převisy. Jinak pro informaci je tato oblast vyhlášenou vyhlášená jako přírodní památka.

Štikovská rokle:

Nad vodopády se cesta uhýbá vlevo a po okraji lesa jdeme až k pěknému křížku z roku 1776 po pravici. Kousek za ním dojdeme na křižovatku s červenou značkou, se kterou pak vpravo dojdeme skoro k okraji lesa, kde objevíme udržovaný pramen Elixír života. Dál se s červenou dostaneme k hotelu Štikov, kde vlevo máme známé Autokrosové závodiště Štikovská rokle. Zde se závodí již od roku 1971, a tak jde již i o technickou památku.

Štikovský kostel:

Po červené postupujeme ke křižovatce s autoservisem. Zde ze značky odbočíme vlevo na prostřední ze tří cest, tu jen vyjetou v trávě. Ta nás dovede na zatáčku místní komunikace, po které se dáme vlevo. Po pravici máme vlastně jen jeden dům, za kterým odbočíme vpravo luční cestou přímo ke kostelu Nejsvětější Trojice s věžičkou. Je to stavba z roku 1883 v novogotickém slohu z hořického pískovce.

Cíl - Nová Paka:

Od kostela pokračujeme ke hlavní silnici. Po ní se dáme vpravo ale jen 100 metrů, kde na křižovatce uhneme vlevo na ulici Kpt. Fejfara. Po ní se dostaneme do Přibyslavské k autobusové zastávce Nový Štikov. Zahneme vpravo a dojdeme k místu, kde po levici zříme rybník Zaďák. Přejdeme po jeho hrázi se značkami cyklotrasy 4096 a dorazíme na křižovatku se žlutou. A pak je to již jen kousek do cíle k nádraží Nová Paka.

Trasa měří 14 kilometrů, nejvyšším místem je návrší mezi Novopackými vodopády a studánkou Elixír života 521 metrů, nejnižším je pak silnice do Stupné s 374 metry nad mořem. Celkové převýšení na trase je 321 metrů, což z výletu dělá mírně jen náročnou akci.

 

Smírčí kříž v Přibyslavi.
Novopacký vodopád.
Novopacký vodopád.
Kostel ve Štikově.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

RODINA 3 denní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


R

Relax víkend

Apartmán Herlíkovice

Cena od: 450 Kč


LOVE STORY

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Zumba kurzy s wellness

Relax víkend

Horská chata Orlík

Cena od: 5 990 Kč


Další nabídka pobytových balíčků