Po stopách Jiráska v podhůří Orlických hor - Koldín, Hrad Dřel, Nasavrky.

Dnes se vydáme do oblasti v podhůří Orlických hor, která sice není tak turisticky významná, ale najde se zde několik míst, která si naši pozornost určitě zaslouží. Za náš start a cíl si vybereme obec Koldín.

Koldín:

Obec Koldín leží 7,5 kilometru severozápadně od Brandýsa nad Orlicí, v obráceném směru z Kostelce nad Orlicí 12,5 kilometru. První zmínka z roku 1309 hovoří o svědkovi Mikuláši z Koldína na listině Vítka ze Švábenic. Původní Koldín je dnes znám jako Hradiště, někdy v 15. století nad ním vznikl dvůr, základ pozdější tvrze a pak i zámku. Další památkou je kaple sv. Anny z roku 1838, později rozšířená o sakristii a o menší věžičku, a malý hřbitůvek.

Start - Hradiště:

Výlet začneme ve středu obce, kde je například stará škola s nápisem "Škola mé štěstí". Dnes je zde prodejna potravin, také pro mnohého štěstí, nebo blízká krčma Kolomajzna. My se vydáme západním směrem silnicí od kaple podle obecního úřadu, cesta se pak zatočí, kde odbočíme přes můstek vlevo. Přejdeme přes Skořenický potok a jsme v dolní části osady Hradiště, kde na vršíčku po naší pravici stávala ona stará tvrz a dříve i hradiště. Za posledním domkem na křižovatce zahneme vpravo a asi po 300 metrech opět vpravo. Projdeme horní částí Hradiště a místní komunikace končí na křižovatce se silnicí, po které zahneme vlevo.

Závrší:

Po silnici mineme autobusovou zastávku Na Hradišti a pokračujeme až k další zastávce Borovnice, Rájec, Závrší. A zde odbočíme vpravo a stojíme u dvora Závrší. To známe z roku 1603, kdy se uvádí "tvrz a dvůr řeč. Závrší, kdež někdy ves Dziel slaula". Z tvrze, kde sídlil i roku 1615 Jan ml. z Bubna a Závrší, nezbylo nic, takže pokračujeme dál pod zalesněný vršek.

Dřel:

Vrch po levici je vlastně dvouvrší, kde na tom zadním najdeme zbytky hradu Dřel. Hradu se nikdy nepřipomíná, jen jeho majitelé, prvním známým byl roku 1442 Vilém z Orle seděním na Dřeli a poslední v letech 1492–1514 Kateřina Dřelská, provdaná z Janovic, která tu již ale zřejmě nežila. Ves Dřel, již dříve zmíněná, připadla k panství Borohrádek. Později zanikla, jak je patrné, na místě hradu pak vznikla po roce 1560 obora. Z hradu se dochovaly základy a terénní nerovnosti, ovšem v létě je místo značně zarostlé.

Homole:

Vrátíme se na silnici a pokračujeme do osady Homole. Zde na vršku stojí poutní chrám Panny Marie Bolestné s unikátním schodištěm Svaté schody. Má jich být 153 s 16 odpočívadly. Areál vznikl v letech 1692 až 96 zásluhou hraběnky Terezie Eleonory z Ugarte, která sídlila na zámku v Borovnici. Později byl areál rozšířen o dvě kaple a sochy světců. V kryptě pod kostelem odpočívají hraběnčiny ostatky. Ke kostelu se váže několik pověsti, jedna o tom, že měl stát na Chlumu, ale andělé v noci přenášeli kameny na Homoli.

Sudslava:

Po prohlídce areálu se vydáme vyježděnou cestou podle domků od kostela podél lesa. Ten nám zůstává stále po levici a pak přes pole dojdeme do vsi Sudslava. Podle neověřené zprávy zdejší tvrz Mikuláše z Potštejna měl roku 1388 dobýt markrabě Karel, pozdější král a císař toho jména IV. Ale již roku 1349 se uvádí ves s kostelem, a jako sídlo Jana ze Sudslavy, v letech 1399 až 1409 jako sídlo Koloucha ze Žampachu a ze Sudslavy, 1487 Štěpána ze Sudslavy atd. V roce 1544 jen zmíněná již jen ves na panství Borohrádek. Středověký kostel se nedochoval, dnešní byl postaven roku 1772. Po prohlídce obce se vrátíme na silnici, kterou jsme sem přišli, a po žluté značce odbočíme vlevo, tedy jižně.

Chlumek:

Po žluté značce klesneme ke Skořenickému potoku a pak vystoupáme na zalesněný hřbet. Zde na rovné lesní cestě se dáme prudce vlevo a v pozvolném stoupání po levici objevíme asi po 160 metrech výrazné tvrziště po bývalé tvrzi Chlumek. O ní je známá pouze jediná zmínka z roku 1544, kdy byla již i se vsí pustá. Šlo o obdélná věž obklopenou palisádou, příkopem a valem. Zajímavostí je, že toto místo se stalo inspirací pro Aloise Jiráska, který napsal v roce 1889 povídku Na Chlumku, kdy se zdejší bránili útokům Braniborů po bitvě na Moravském poli.

Nasavrky:

Od tvrziště se vrátíme na žlutou značku, kde se můžeme dát neznačenou cestou vlevo, či pokračovat až na kraj lesa a pak vlevo lesem na jeho okraj, kam se dostaneme i případnou neznačenou. Po značce dojdeme do vsi Nasavrky. Toto jméno nese v Čechách pět obcí či částí jiných obcí, tyto jsou asi nejmladší, uvádějí se až roku 1599. Z roku 1604 je zmínka o tom, že panství v Koldínu má platit odsud Jiřík Hnát na gruntu Peškovského. Ve středu obce stojí malá zvonička s křížem.

Cíl - Koldín:

V Nasavrkách opustíme žlutou značku a kousek před zmíněnou zvoničkou odbočíme vpravo a přes pole dojdeme na okraj Koldína. Zde zahneme vlevo a mineme vstupní bránu do areálu zámku, který je však nepřístupný. Za bránou se stočíme vpravo a sejdeme do středu vsi, do našeho cíle.

Trasa měří 14 kilometrů, nejvyšším bodem je kostel v Sudslavy, nejnižším je pak Skořenický potok v Hradišti na začátku cesty. Celkové převýšení na trase je 170 metrů, takže po stránce fyzické jde o nenáročný výlet.

 

Zbytky hradu Dřel.
Tvrz Kadlín.
Poutní místo Homole.
Fara v Sudslavi.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


RODINA 3 denní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Víkend s vůní konopí

Relax víkend

Relax pension u Nosků

Cena od: 3 000 Kč


Relaxační balíček

Relax víkend

Hotel U Červené lišky a restaurace Červená liška Potůčky

Cena od:


Další nabídka pobytových balíčků