Podhůří Jizerských hor - Jindřichovice pod Smrkem, Kamenný vrch, Horní řasnice, Srbská,

Dnes se vydáme do tzv. Záhvozdí, tedy do krajiny oddělené od Čech horami (Jizerskými). Ano, je to Frýdlantsko. Je to kraj patřící k Českému království, ale byl v mnohém jiný. Například, že se zde nesmělo od středověku mluvit jinak než německy, byla zde i jiná územní správa a podobně. Ale to není našim cílem, tím je krása krajiny, památky… Výlet začneme v Jindřichovicích pod Smrkem, kam například nesmějí státní úředníci, aniž by se předem objednali. My ale úředníci nejsme, tak jsme vítání.

Jindřichovice pod Smrkem:

Jindřichovice se poprvé objevují v listinách roku 1381, ale jak se uvádí, stará ves byla v roce 1431 husity pod vedením Jana Čapka ze Sán. Z této vsi měly zůstat zachovány zříceniny kostela sv. Jakuba, které by měl být vystavěný v polovině 13. století. Archeologický výzkum však u kostela žádné osídlení nepotvrdil, takže je možné, že to je jen báj, kostel je mladší a ves stála tam, kde stojí dnes. Naše trasa se bude místy procházet i po naučné stezce Jindřichovicemi za výšinami ideálů a do údolí duše, ale nebudeme reagovat na některá její zastavení.

Start - Žijící skanzen:

Výlet začneme na vlakové stanici, v tomto případě na konečné tratě z Liberce a Frýdlantu. Dáme se po zelené a NS na křižovatce vpravo do vsi a rovnou se dostaneme ke kostelu. Ten je barokní za použití starší stavby. Dále můžeme pokračovat po zelené a pak když odbočí, bez značení po hlavní, nebo se od kostelu kousek vrátíme a zahneme před školou vpravo podle parčíku s pomníkem padlým. Pak se ale sejdeme v obou případech u autobusové zastávky U mostku. Za chvilku jsme u Žijícího skanzenu. Jeho dominantami jsou podstávkový dům a větrný mlýn, expozice představuje život na venkově v 18. a 19. století.

Kamenný vrch:

Za autobusovou zastávkou zahneme vpravo a skoro rovně polní cestou dojdeme po 1,5 km do lesa. V něm opět narazíme na zelenou značku a dáme se s ní vlevo na Kamenný vrch. Na jeho SV úbočí u rozcestníku končí značky NS (mraveniště), vpravo je vykácený les. Po zelené pokračujeme dalších 200 metrů a přijdeme na další vykácený pás lesa, ale hned za ním odbočíme vpravo na pěšinu. S tou se stočíme vlevo a dorazíme na lesní křižovatku, kde zahneme vpravo po lesní silničce.

Horní Řasnice:

Cesta nás dovede na kraj lesa a my pokračujeme loukami k řasnickému hřbitovu. Jestli má někdo rád horory, asi bychom mu doporučili zde přespat, opuštěný hřbitov vypadá opravdu strašidelně. Pokračujeme dál podle remízky až na silnici v horní vsi Horní Řasnice.

Srbská:

Po silnici se dáme rovně ke kapli P. Marie Sněžné z roku 1724, která byla ale v roce 1902 upravena novobarokně. Ves Srbská upomíná na zdejší dávné slovanské obyvatelstvo, které bylo zcela časem zcela germanizované. První zmínka o vsi je z roku 1463, kdy snad již byla manským statkem frýdlantského panství. Jeho pokračovatelem je klasicistní panský dům či zámeček ve středu vsi po levé straně silnice. Před zámečkem je budova bývalé české školy, která je upravena na malé muzeum s historií obce. Návštěva je možná po telefonní domluvě (482 311 003). Jen bychom připomněli 23. září 1938, kdy se zdejší celníci napadli Němci a jejich zuřivost zaplatili životem někteří příslušníci finanční stráže. Pomník je asi jeden kilometr za vsí u hranic.

Větrná elektrárna:

Od muzea se vrátíme asi 300 metrů zpět po silnici a na konci dlouhého kovového zábradlí zahneme na polní cestu vlevo. Jdeme pak kousek souběžně se silnicí až k malému lesíku, ve kterém odbočíme šikmo vlevo. Nad lesíkem po luční cestě držíme elektrického vedení až k lesu, kterým projdeme a jsme na křižovatce se zelenou značkou a NS. Se zelenou klesneme k Jindřichovickému potoku, nad kterým se opět setkáme se značkami NS u větrné elektrárny,

Zřícený kostel:

Po úzké asfaltce dojdeme k prvnímu domku Jindřichovic. Tady zelená odbočuje vpravo a my jdeme rovně po NS. Mineme starý křížek a pozor, na čtvrté křižovatce, tedy za garáží přistavěné k domku, a dojdeme k můstku. Se značkami NS ho přejdeme, zahneme vlevo a po silnici dojdeme až ke zřícenině kostela, o kterém jsme psali na začátku. Sami vidíme, že na stavbě je něco divného, otevřený prostor nemá ani náznak nějaké přepažení.

Cíl - Jindřichovice:

Od kostela se vrátíme na kraj obce, zahneme vlevo a dojdeme k železniční zastávce.

Trasa měří 14 kilometrů, nejvyšším bodem je úbočí Kamenného vrchu 431 metrů, nejnižším je Srbská se 301 metrem nad mořem. Celkové převýšení na trase je 240 metrů, takže jde po stránce fyzické o jen mírně náročný výlet.

 

Starý kostel Jindřichovice.
Zámeček Srbská.
Větrný mlýn Jindřichovice.
Skanzen Jindřichovice.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Víkend s vůní konopí

Relax víkend

Relax pension u Nosků

Cena od: 3 000 Kč


Lávové masáže

Relax víkend

Vila Kamila

Cena od: 5 800 Kč


R

Relax víkend

Apartmán Herlíkovice

Cena od: 450 Kč


Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Další nabídka pobytových balíčků