Okolím Liberce a Stráže nad Nisou, krajem lesů, vod a strání a betonových pevností.

Hlavním východiskem do Jizerských hor je město Liberec. My ale dnes odtud nevyrazíme na horské hřebeny, vrcholy, přehrady, ale do jedné z unikátních obcí našeho státu, do Stráže na Nisou. Jistě si řeknete, v čem je Stráž tak unikátní? Je to taková malá záležitost, která sem určitě nepřitáhne stovky turistů, ale Stráž má katastrální hranice jen s jedním městem, a to Libercem. Leží totiž jako enkláva v libereckém katastru.

Stráž nad Nisou:

Ves Stráž (Habendorf) vznikla na frýdlantském panství asi krátce po husitských válkách, snad byla založena lidmi ze Slezska, kde existuje ves Habendorf pod polským jménem Owiesno. Poprvé se Stráž uvádí v roce 1469, šlo zprvu jen o dvůr a od roku 1599 i kostel. K rozšíření došlo severním směrem a východně v roce 1761 o Novou Stráž. V roce 1911 byly obě části spojeny a roku 1916 získala Stráž titul městečka.

Start - Zlatý kopec:

Do Stráže nad Nisou se dostaneme městskou dopravou z Liberce, případně z Chrastavy či Frýdlantu. Staví zde vlak na trati z Liberce do Frýdlantu a Černous. Výlet začneme na Bergerově náměstí u kostela. Náměstí je z větší části původní dvůr, ze kterého zbyla brána a dva dlouhé objekty, kde je např. Formanka. Právě kolem ní projdeme do Studánecké ulice a u pošty vpravo do Werichovy. Tou dojdeme na konec na velkou křižovatku s parkovištěm. Projdeme jím do ulice Za Elektrárnou a přejdeme po mostě přes Lužickou Nisu. Podejdeme silnici a zahneme vpravo. Asi po sto metrech zahneme vlevo na železné schody a projdeme zahrádkami na Zlatý kopec. Nezahneme zde ale vlevo, jdeme totiž rovně přímo jakoby na Ještěd.

Hitlerova dálnice:

Zprvu jdeme kolem domků a pak kolem chatiček, až se dostaneme na rozcestí Stříbrný kopec. Tady se zorientujeme u rozcestníku cyklotras 14 a 20, a budeme pokračovat po č. 14 k železničnímu přejezdu ulicí Pod Strání. Po pravici máme domky, po levici průmyslové objekty. Na jejich konci se dostaneme ke křižovatce u malého lesíka, kde zahneme vpravo. Přejdeme přes Ostašovský potok, míjíme po pravici golfové hřiště a přes nízký hřeben dorazíme k samotě. Kdysi zde bývala cihelna. Za ní si v louce vpravo lze odpočinout na lavičce, ale jinak zahýbáme vlevo. Míjíme další samoty, podejdeme vysoké vedení a dostaneme se do lesíku s potůčkem. Vlevo od nás můžeme objevit zbytky Hitlerovy dálnice z roku 1939 z Mnichova přes Cheb a Liberec do Zhořelce. Zde jde o zbytky betonového propustku a násep mostu. Nebýt prohry Němců u Stalingradu, kdo ví, kam bychom, pokud bychom vůbec byli, tudy jezdili.

Karlov pod Ještědem:

Vrátíme se na silničku a dojdeme do Karlova pod Ještědem. Ves vznikla v roce 1787 a dostala jméno po hraběti Karlu Leopoldovi Clamovi (+ 1784), z původní zástavby se však mnoho nedochovalo. Dojdeme na páteřní dvou ulici, po které zahneme vpravo a u posledních domků odbočíme vlevo.

Panský dvůr:

Klesáme podle Karlovského potoka k lesu a přes něj kolem chatiček k úpravně vody. Tady zahneme vlevo a dojdeme k bývalému panskému dvoru. Ten tu stával minimálně již v 16. století a je vidět, že byl sice dlouho využíván, ale neopravován. Dnes je v soukromých rukách a patrná starost majitele se odráží postupné v obnově budov.

Machnín:

Obejdeme dvůr po pravé straně a jsme na Tolstého ulici. Dáme se vpravo a sejdeme k Lužické Nise. Ves Machnín dostala zřejmě jméno po Machně, uváděné v roce 1401, manželce purkrabího Viléma z Donína (+ 1421), majitele Grabštejna. Výkladů jména vsi je však více. Machnín je znám zejména bitvou v roce 1428, ve které byli poraženi husité. Trochu je tu problém s tvrzemi. Směrem na Kryštofovo Údolí v lesíku nad hřištěm můžeme vidět mohutné příkopy a valy tzv. Haléřovy tvrze ze 14. až 16. století. O ní žádné zprávy nejsou, zato se o jiné tvrzi píše v roce 1545, roku 1562 je zmínka o pivovaru a o manství, což je ale zřejmě námi dříve navštívený dvůr.

Liběchovská příčka:

Přejdeme po mostě přes řeku, kde jsme v nejnižším místě trasy 318 metrů nad mořem, a Hrádeckou ulici dojdeme ke kostelu Božského Srdce Páně z roku 1930 a ke hřbitovu. Za Machnínem zahneme vpravo (ulice V Polích), opět podejdeme silnici a odtud již po žluté vystoupáme přes Bedřichovku do lesa a k bunkru z roku 1937. Ten je součástí tzv. Liběchovské příčky, které se však nedokončila a jsou hotové jen určité úseky (např. pod Ralskem, u Dubé apod.). Tady se odpojíme od žluté a dáme se na návrší vpravo, abychom sledovali linii opevnění. Než dospějeme na okraj lesa, u cesty míjíme další dva bunkry. Pokračujeme pak kousek po okraji lesa a v místech, kde do něho vstoupíme, je vlevo další bunkr. Cesta se mírně stáčí vlevo a na křižovatce uvidíme další bunkr. Stále mírně stoupáme a kolem dalších bunkrů dojdeme na lesní silničku se zelenou značkou. My však pokračujeme rovně dál cestou mezi přední a zadní řadou bunkrů a dospějeme na další lesní silničku, zde ovšem bez turistické značky. Tu opět přejdeme a šikmo stoupáme pod zalesněnou výšinu (458 m) kolem dalších bunkrů. Krátce klesneme na další lesní silničku, přejdeme ji a pokračujeme trochu vpravo. Dále se budeme na odbočkách, jsou dvě, držet vždy vlevo a vystoupáme na nezalesněnou výšinu. Cestou skoro rovnoběžně s okrajem lesa po levici dojdeme k okraji lesíka na čepičce výšiny a k nejvyššímu bodu naší cesty (471 metrů nad mořem). Přímo na vršku stojí další bunkr.

Krásná Studánka:

Před vrcholovým lesíkem zahneme vpravo a opíšeme vlevo okraj lesa na stráni. Na jeho konci zahneme vpravo a sejdeme k silnici do Mníšku (vlevo). Jdeme kousek podle silnice, zahneme vlevo na můstek nad ní a sejdeme do osady Krásná Studánka. Ta se uvádí již v roce 1381, dnes je ale součástí města Liberec. Najdeme zde v centru vsi dva hezké rybníky.

Cíl - Stráž nad Nisou:

Z Krásné Studánky se pak již snadno dostaneme do Stráže. Jen bychom připomněli malou zajímavost, že návrší, které po Studánecké ulici překonáme, se jmenuje Dolina (408 m).

Trasa měří 14 kilometrů, celkové převýšení na trase je 260 metrů, takže jde fyzicky o vcelku nenáročný výlet.

 

Stráž nad Nisou.
Rybník v Krásné studánce.
Kostel v Machníně.
Bunkry nad Bedřichovkou.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Relaxační balíček

Relax víkend

Hotel U Červené lišky a restaurace Červená liška Potůčky

Cena od:


Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


R

Relax víkend

Apartmán Herlíkovice

Cena od: 450 Kč


Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Další nabídka pobytových balíčků