Hodslavice nejsou jen Palacký, ale i místo přírodních i historických památek - Bílá studánka, Evropské rozvodí, Větrný mlýn, Toman.

Hodslavice nejsou jen Palacký, ale i místo přírodních i historických památek

 

Je zajímavé, jak se místa dokáží personifikovat, tedy ztotožnit s jednou osobou. V našem případě to je Palacký a Hodslavice. Řekne-li se: "Palacký", ozve se, pokud dotyčný toto ví, že: "Ten se narodil v Hodslavicích!" Ale Hodslavice patří skutečně po stránce turistiky a poznání k těm zajímavějším obcím naší republiky. Vyrazte tam s námi, a pokud zvládnete výlet celý, uvidíte, že se nemýlíme.

Hodslavice:

Hodslavice jsou vlastně původně dvě vsi, Hodslavice a v dolní části Rohlina. Ke splynutí došlo v 16. století, ale je tu památka na to, že zde byli dva fojti, obě fojtství po cestě uvidíme. Nejvýznamnější památkou obce ale je dřevěný kostel sv. Ondřeje z roku 1551, který stojí na místě staršího, uváděného roku 1437. Dalšími kostely jsou evangelický z roku 1819 a katolický Božského srdce Páně, novorománská stavba z roku 1906. Z dalších památek zmíníme Palackého rodný dům a pomník se sochou Františka Palackého, starou evangelickou školu, Staré fojtství a Fojtovu stodolu, Pilečkův dům a větrný mlýn.

Start - Kacabaja:

Výlet začneme v centru před obecním úřadem. Po jeho levici stojí zmíněný dřevěný kostel a Staré fojtství s hostincem. Po pravici stojí Palackého rodný domek s muzejní expozicí a před ním jeho socha. Dáme se uličkou pod Palackého domkem vpravo ke křižovatce, kde vlevo máme evangelický kostel. Tady se dáme vpravo na hlavní silnici a kousek vlevo po ní vlevo, ale hned zase odbočíme vpravo směr Mořkov a Frenštát p. R. Mineme hřbitov s kostelem Božského Srdce Páně a na další křižovatce se zastavíme k drobné kapličky. Zde uhneme vpravo a zprvu jdeme mezi domky, ale pak se cesta změní v polní a jdeme souběžně s potokem až k vodní nádrži Kacabaja, která slouží jako koupaliště. Přejdeme po její hrázi a na silnici se dáme vlevo směr Valašské Meziříčí.

Prameny:

Po silnici jdeme 300 metrů a před potokem odbočíme vpravo na Hostašovice. Tady se dostáváme na značky NS Františka Palackého a do základny u přírodní rezervace Prameny Zrzávky. Je zde spousta informačních panelů i možnost posezení a občerstvení. Pramenů je zde pět, ale nejzajímavější jsou dva nejvydatnější Kyselka a Smradlavka. Mají silný obsah síranu železitého a sirovodíku a jsou proto pokládány za léčivé. Největší zajímavostí ale je, že ač jsou od sebe jen pár metrů, mají rozdílné chemické složení, což se pozná již čichem, ale i chutí.

Bílá studánka:

Pokračujeme dál rovnou cestou jen se značkami cyklotrasy 6016 asi 500 metrů k dalšímu potoku, kde objevíme pěkně upravenou Bílou studánku. Ta je součástí Přírodní památky Prameny Zrzávky, ale pramen má slabý, ale opět sirný. Nad zastřešeným pramenem stojí malovaný obrázek a opodál lavička.

Evropské rozvodí:

Od studánky se vrátíme několik metrů zpět a dáme se zcela neznačenou cestou vlevo, tedy k západu. Pozvolna stoupáme lesem až k parkovací ploše před vjezdem do vojenského prostoru a k bodu záchrany 1510 - U jedničky. Od brány se dále vpravo na lesní cestu, po několika metrech zahneme vlevo a klikatě se dostaneme znovu skoro k oplocení. Za suchou vodotečí odbočíme ale vpravo a přes vykácený les a kousek i lesem klesneme na silničku směr Hostašovice. Zahneme vpravo a před koncem lesíka po pravici dojdeme ke studni Evropského rozvodí. Ze studny se zavlažuje nový lesní porost. Vtip je ale v tom, že se skutečně studna nacházela na evropském rozvodí mezi Baltským a Černým moře, jenže násep nové cesty to porušil a voda teče Hostašovickým potokem jen do moře Baltského. Voda do Jasenického potoka a pak do moře Černého moře odtéká při dešti až z prostoru za silnicí.

Hostašovice:

Od studny se dáme po silničce kolem nového hřbitova do Hostašovic. Ty měl založit kolem roku 1249 ptáčník Hosták, strážce tvrze Hradisko, když se usídlil u zdejšího potoka. Ze starších památek tu nenajdeme vlastně nic, kaplička je až to roku 1850 a kříž před se datuje k roku 1876. Ves je ale zajímavá tím, že leží právě na evropském rozvodí, takže voda ze stodoly u čp. 23 odtéká z opačných stran střechy do jiného moře. Danou stodolu máme mimo trasu, ale obdobné místo bylo asi 10 metrů před začátku hřbitova po naší levici asi 4 metry od cesty.

U obrázku:

Z centra Hostašovic se dáme vlevo po značkách NS F. Palackého po silnici, mineme školu a obecní úřad a na křižovatkách uhýbáme vpravo. Značky nás tak dovedou ke studánce U obrázku, kde si lze posedět a na panelech dozvědět i něco nového. Menší zajímavostí je nad vodojemem vlevo nad námi nezvykle upravený starý kmen stromu.

Straník:

Pokračujeme po NS stezce, mineme její další zastavení a klesneme k hřbitovu Straníku. Staník pod námi je zajímavá ves. Vznikla někdy počátkem 13. století a v letech 1408 až 1412 se tu uvádí man Lítka ze Straníka s chotí Zdeňkou. Pokud se ze středu vsi vydáme vlevo směrem na Kojetín, dojdeme k úžasné přírodní památce Polštářové lávy. Jde o odkryté vulkanické horniny těšinitové struktury, které jsou staré asi 120 až 130 milionů let. Nad nimi byla roku 1892 postavena kaple P. Marie a vede k ní dvouramenné schodiště, kterým obejdeme celou skalku. To je ale odbočka mimo trasu, přesto doporučujeme se tam podívat. Když budeme navíc pokračovat po silnici, před Kojetínem vlevo můžeme navštívit hradiště Požahu.

Větrný mlýn:

Ve Straníku narazíme na červenou značku, po které se dáme vpravo. Od potoka pod vsí zahneme vpravo a přes sedlo se dostaneme zpět do Hodslavic, kde budeme pokračovat po jejích zajímavostech. Na křižovatce pod plynovou stanicí uhneme na neznačenou cestu vlevo asi 200 metrů a odbočíme opět vlevo. Kolem starého lomu vystoupáme na návrší s kulatým větrným mlýnem holandského typu (otáčela se střecha s lopatkami) z roku 1864. V provozu byl mlýn do roku 1931 a roku 1939 byl přestavěn na obytnou budovu, dnes slouží k rekreaci.

Toman:

Vrátíme se na cestu pod mlýnem a zahneme kousek vpravo. Pak odbočíme prudce vlevo na luční cestu a sejdeme mezi domy na hlavní silnici. Po ní se dáme vlevo a po 230 metrech zahneme u hospody Na Dolním vlevo za značeným přechodem pro pěší na travnatou cestu. Tou dojdeme k pramenu Toman. Ten je pěkně upravený, ale jde jen o vodu užitkovou.

Sirný pramen:

Vrátíme se na hlavní silnici skoro do místa, kde jsme k ní přišli od větrného mlýna. Zde zahneme vlevo a přejdeme po mostě přes potok Zrzávku. Na křižovatce jdeme rovně k domu čp. 49, což měla být ona dávná rychta Rohlin. Na jejím území pod náspem již nevyužívané železniční tratě vyvěrá sirný pramen.

Fojtův lések:

Vrátíme se na křižovatku před potokem a po místní komunikaci vlevo proti toku potoka jdeme asi 500 metrů, Zahneme vpravo a po mostě přejdeme přes Zrzávku na hlavní silnici. Tu ale přejdeme rovně a dostaneme se na silničku, se kterou dojdeme vlevo ke hřbitovu. Tou cestou jdeme stále rovně, mineme tenisový kurt, věžovitý transformátor, kostel po levici, až staneme před Fojtovou stodolou. Ta je dřevěná a polygonální. Tady zahneme vpravo a alejí dojdeme k Fojtově léseku s mohutnou starou lípou. Ta je sice na konci svého života, ale v roce 2012 byla k 500. výročí obce vysázena lípa nová.

Cíl - Hodslavice:

Vrátíme se na křižovatku u staré stodoly a sejdeme od ní do centra obce.

Trasa měří 14 kilometrů, nejvyšším bodem je brána do vojenského prostoru 452 metrů, nejnižším pak odbočka ke studánce Toman s 323 metry nad mořem. Celkové převýšení na trase je 270 metrů, takže po stránce fyzické jde o méně náročný, tedy vcelku snadný výlet.

 

Větrný mlýn Hodslavice.
Prameny Zrzavky.
Kacabaja.
Kostel - Hodslavice.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

LOVE STORY

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Víkend s vůní konopí

Relax víkend

Relax pension u Nosků

Cena od: 3 000 Kč


RODINA 3 denní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Další nabídka pobytových balíčků