Výšinami kolem Zákup - Kamenický vrch, Žraločí tlama, Ovčí vrch, Klášterní most.

Podhůří Lužických hor nabízí turistům nepřeberné množství možností zajímavostí a krás, kam se vypravit na výlet. Vydejme se proto třeba do Zákup, do města známého především císařským zámkem. Ale stopy tu najdeme nejen po Ferdinandovi V., ale i po dřívějších majitelích.

Zákupy:

Zákupy mají dvě data založení, byť ani jedno nejsme schopni přesně určit. V roce 1306 podle nepotvrzené zprávy vlastnil Zákupy Frydman ze Smojna. Můžeme předpokládat, že šlo o ves, kostel a tvrz na místě zámku. Pozdější město se čtvercovým náměstím pak bylo zřejmě jeho dílo, kdy ho jako lokátor založil ve službách pánů ze Stráže, tedy z Vartenberka. Po roce 1388 jsou majiteli již jen pp. z Vartenberka. Pak zde vládli Berkové, Novohradští a z dalších majitelů je nutno zmínit především Annu Marii Františku, velkovévodkyni z Toskány a také manželku posledního potomka slavných italských Medicejů, která tu žila do své smrti roku 1741. Zámek procházel přestavbami ve stylu baroka, poblíž vznikl rozsáhlý hospodářský dvůr, více se ale dozvíte z literatury nebo z úst průvodců.

Start - Obora:

Výlet začneme na parkovišti pod zámkem, pokud není první sobota v měsíci, kdy se tu koná velká burza. Vydáme se po hlavní ulici směr Nový Bor, ale na první křižovatce za bývalým mlýnem zahneme se zelenou značkou vlevo na nově vybudovaný obchvat. Ujdeme několik desítek metrů a zelená uhne vpravo do lesa. Lesem vystoupáme na Mariánskou výšinu s hlavním vrcholem Oborou (371 m). V nejvyšším bodě cesty, kousek od ní vlevo, je vrchol dnes označený čedičovými sloupky, ale od roku 1850 zde stál letohrádek.

Ovčí vrch:

Pokračujeme dál po zelené až na okraj lesa, kde značku opustíme a dáme se rovně mezi loukami. Asi po 70 metrech jsme na křižovatce, kde zahneme vpravo a dojdeme na hlavní silnici na okraji Lasvic. Zde odbočíme na silnici vpravo, ale hned odbočíme vlevo po okraji lesa a vystoupáme na vrchol Ovčího vrchu (348 m). Tady stávala kdysi hájovna, po které se tu nacházejí zbytky, jen pozor, abyste nespadli do studny. Na vrchu se stočíme po cestě vlevo a opět vlevo a sejdeme na louku proti Lasvicím.

Nové Zákupy:

Podle lesa se dáme vpravo a dojdeme na cestu se žlutou značkou. Tou se dáme opět vpravo a kolem zahrádkářské kolonie a rybníčků jdeme směrem na Nové Zákupy. Pod elektrickým vedením podle pole zahneme vlevo a staneme na silnici, která nás dovede kolem novostaveb a po zahnutí vpravo na plácek před bývalými kasárnami. Ty jsou dnes v zoufalých troskách, ale na jejich místě stával od 14. století dvůr Prorubí pánů z Weitmile. V roce 1786 dvůr koupil J. J. Leitenberger a postavil zde kartounku. Později zde byla jiná výroba, ale v roce 1904 byl objekt přestavěn na lesnickou školu, lidově zvanou i zámek. Za 2. sv. války zde byl lazaret a vojsku (i sovětskému) patřil objekt až do roku 1991. Pak již následoval jen zmar, který skončil částečnou demolicí.

Žraločí tlama:

Novými Zákupami bychom měli procházet podle značek NS Zákupy, ale jejich stav je zoufalý, budeme proto cestu, i když povede po nich, popisovat podrobnějši. Sejdeme tedy na hlavní silnici a zahneme vpravo směr Zákupy. Přejdeme přes Svitávku a následující náhon a zahneme vlevo. Pod elektrickým vedením a po okraji lesa dojdeme na křižovatku s pomníkem ředitelů lesnické školy. Když se od pomníku otočíme čelem k průseku s el. vedením, dáme se cestou šikmo vpravo, mineme odpočinek s rozhledovou tabulí, a přejdeme pod dráty na druhou stranu od pomníku asi 200 metrů. Tady zahneme vlevo a dáme se cestou rovně, tedy ne šikmo vlevo. Klesneme mírně lesem asi 300 metrů do míst, kde se cesta obloukem stáčí vpravo. Tady zahneme vlevo a po 100 metrech dojdeme k jeskyni zvané Žraločí tlama. Ta ale není přístupná, protože je zaplavená vodou.

Pramen Tří Svatých:

Pokračujeme od jeskyně dál do malého údolí, kde zahneme vpravo. Vystoupáme na cestu u lavičky. Tady zahneme vpravo a dojdeme přes další mírné údolíčko opět na široký průsek s el. vedením. Šikmo vpravo se dostaneme k pamětní desce lesníka J. Maixnera. Pokračujeme stejným směrem do lesa, kterým projdeme a pěknou úvozovou cestou se dostaneme ke hřbitovu osady Kamenice. Tady se na silnici potkáme s modrou značkou, se kterou sejdeme do údolí Kamenického potoka. Podle něho se podařilo opravit a i nově zřídit několik zajímavostí. Je to například Jacobův pramen a kříž (švec Jacob Klein objevil zdejší prameniště). Dál budeme pokračovat po modré podél potoka k Dívčímu prameni, k pomníku obětem 1. sv. války, a dojdeme k prameni Tří Svatých. Zdejší voda je velice chutná, a tak je skoro zázrak, když tu nikoho vodu si nabírat nepotkáme. Nejstarší známá úprava pramene byla v roce 1709, kdy zde stávaly sochy právě tří svatých. Nyní je pramen nově upraven a zastřešen.

Kamenický vrch:

Od pramene se vrátíme po modré k Jacobovu prameni, kde odbočíme po modré vpravo a vystoupáme na Kamenický vrch. Ten měl původně 466 metrů nad mořem, ale odtěžením vrcholu je výškový bod na původně vedlejším vrcholu 436 metrů. Na vrcholu kdysi stávala rozhledna, ale těžbou kamene také zanikla, dnes však máme výhledy právě z horních okrajů lomu, zejména na Zákupy pod námi. Je to trochu i nebezpečné, ale stojí tu lavička. Modrá sejde níže, kde objevíme další menší lomy.

Kaple sv. Josefa:

Klesneme ještě níže a dostaneme se ke kapli sv. Josefa. Dnes je v soukromých rukách, ale nechali ji postavit italští sloužící velkovévodkyně A. M. Toskánské v roce 1698. Od kaple je pěkný výhled do kraje, třeba na Provodínské kameny. Také od kaple vycházela pěšinka na malý vršek nad ní se zaniklou Kalvárii, Božím hrobem apod.

Klášterní most:

Od kaple klesá rovná cesta do Zákup, jen bychom doporučili za zdí kláštera zahnout vpravo k jeho průčelí. Klášter kapucínů byl postaven v letech 1681 až 84, dnes je ale v zuboženém stavu a jeho záchrana (2021) je zatím v nedohlednu. Cestou od kláštera přejdeme most se sochami svatých z roku 1713, jen voda už teče jinudy.

Cíl - Zákupy:

Od mostu se dáme na křižovatku s ulicí Zákoutí, odbočíme vlevo, mineme informační tabuli o klášteru a zahneme vpravo. Za mostem přes Svitávku jsme pod zámkem a za chvíli na parkovišti.

Trasa měří 14 kilometrů, nejvyšším místem je Kamenický vrch se 429 metry, nejnižším místem most přes Svitávku s 264 metry nad mořem. Celkové převýšení na trase je 360 metrů, takže jde po stránce fyzické jen o mírně náročný výlet.

 

Výhled Kamenický vrch.
Obora Mariánská Výšina.
Pomník ředitele lesnické školy.
Kaple Svatého Josefa.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


Relaxační balíček

Relax víkend

Hotel U Červené lišky a restaurace Červená liška Potůčky

Cena od:


Profi V.I.P. týdenní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Lávové masáže

Relax víkend

Vila Kamila

Cena od: 5 800 Kč


Další nabídka pobytových balíčků