Kolečko kolem Želivi - Trnávka, Červená Řečice, Brtná, Svatý Haštal. Turistika na Vysočině.

Asi se těžko zjistí, zda je známější v naší republice Jan Želivský, jeden ze zakladatelů husitství, nebo město Želiv se svým klášterem. Jan ale nebyl zdejším rodákem, rodným městem mu byl Humpolec. O historii obou se dozvíte více na místě. My se nyní po prohlídce vydáme do přírody a za dalšími památkami.

Start - Trnávka:

Výlet začneme před klášterním kostelem. Pokud stojíme čelen k jeho průčelí, dáme se vpravo, tedy jižně. Vyjdeme z nádvoří, dáme se vlevo, mineme Žižkův dub, a jsme na červené značce. Po ní vpravo přejdeme říčku Trnavu a lesem vystoupáme na silnici nad přehradu Trnávku. Ta byla dokončena v roce 1981 a má rozlohu skoro 100 ha. Zajímavostí je slalomová dráha pod hrází v délce přes 500 metrů, která patří mezi nejobtížnější ve střední Evropě. My ze silnice uhneme vlevo na pěšinu, kterou se dostaneme na svah přímo nad vodní hladinou. Trochu se od vody vzdálíme k rekreačnímu středisku, které však služby kolemjdoucím nenabízí. Zato se pak dostaneme na krásnou vyhlídku na Děkanské skále. Přes Boroviny přejdeme zákrut přehrady a po mostě se dostaneme do Červené Řečice.

Červená Řečice:

Ves byla založena asi těsně po roce 1250, kostel svaté Maří Magdalény roku 1283 a v té době tu již stála tvrz. Ta se časem proměnila na hrad, a ten zase v renesanční zámek. V té podobě se nám dochoval bez výraznějších pozdějších úprav. Po roce 1945 sloužil různým účelům, až skončil v zanedbání. V posledních letech byly učiněny některé kroky pro jeho záchranu, takže věřme… Červená Řečice, které byl v roce 2007 vrácen statut města, má i další památky, třeba morový sloup se sochou Panny Marie roku 1712.

Brtná:

Po prohlídce města se napojíme na žlutou značku, která vede kolem kostela a dostaneme se na nábřeží přehrady Trnávka. Mineme několik rekreačních zařízení a vystoupáme podle potoka Kozavka do vesničky Brtná. Tak byla založena ve 13. století a možná má jméno po medvědech brtnících, nebo po těch, kteří v brtích vybírali lesním včelám med. Krásné okolí zaujalo například spisovatele a hlavně malíře Josefa Čapka, který v roce 1939 trávil v Želivě dovolenou. Zde byl pak zatčen gestapem, uvědomme si proto, že právě tady trávil poslední krásné chvíle svého života. Kaplička na návsi je z roku 1950.

Svatý Haštal:

Pokračujeme po žluté stále do kopce, resp. do sedla návrší Hůrka (534 m). Podle nedaleké samoty se to tu jmenuje Mořiny. Žlutou zde kříží zelená, po které odbočíme vlevo a začneme klesat k malé osadě Haštal. Ta tu začala vznikat někdy kolem roku 1800, ale to zde již stála osmiboká barokní kaple z roku 1728. Ta byla vystavěna nad pramenem léčivé vody, který zázračně objevil třetí želivský opat Haštal (kolem roku 1200). Tehdy podle pověsti zde sekali mniši z kláštera obilí a v parném dni měli žízeň. Proto opat Haštal poprosil Pána Boha o pomoc, zabodl hůl do země, a když ji vytáhl, vytryskl pramen. Kaplička je na pravé straně cesty od turistického rozcestníku.

Kaple Panny Marie:

Od Haštala stále klesáme až do Želivi, kde mineme školu a kapličku a na další křižovatce odbočíme na neznačenou ulici vpravo. Dojdeme až na hlavní silnici s červenou a zelenou značkou a dáme se po nich vpravo. Značky nás dovedou do parčíku s pomníkem Jana Želivského a za ním k mostu přes Želivku. Přejdeme most a na hlavní silnici se dáme vlevo. Po pravici máme prudkou stráň se skalními stěnami a po levici Želivku. Až stráň po pravici skončí, mezi domy se dáme vpravo a nad domy spatříme kapli Panny Marie. Stála zde od roku 1650, ale byla v roce 1728 přestavěna snad podle plánů J. B. Santiniho, který se podílel i na přestavbě kláštera.

Cíl - klášter:

Vrátíme se od kaple na hlavní silnici a dáme se vpravo. Dojdeme ke staré klášterní sýpce a před ní odbočíme vlevo na most. Po něm přejdeme přes řeku a jsme v klášteru na konci cesty.

Trasa měří 14 kilometrů, nejvyšším bodem je křižovatka Mokřiny s 530 metry, nejníže jsme v místě startu a cíle s 396 metry nad mořem. Celkové převýšení na trase je asi 310 metrů, což z výletu dělá po stránce fyzické jen mírně náročnou akci.

Další výlet Želiv ZDE.

 

Želiv.
Zámek Červená Řečice.
Svatý Haštal.
Přehrada Trnávka.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Zumba kurzy s wellness

Relax víkend

Horská chata Orlík

Cena od: 5 990 Kč


RODINA týdenní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 12 500 Kč


RODINA 3 denní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Další nabídka pobytových balíčků