Po stopách historie v Krušných horách - Měděnec, Horní Halže, Milíře, Mědník.

Krušné hory dnes projdeme po místech, kde kdysi vládli horníci, ostatně odtud pramení i název hor "Krušné". Ale zanechme toponomastiky a raději vyjděme do přírody. Jako východisko si zvolíme Měděnec. Okolí je součástí Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří a bylo zapsané na seznam dědictví UNESCO v roce 2019. Najdeme zde různá důlní díla, pozůstatky po těžbách železných a měděných rud z doby od 15. až do 19. století. Protože zdejší železniční trať je mimo provoz, dostaneme se sem linkovými autobusy z Kadaně, Jirkova, Vejprt či Božího Daru, a samozřejmě i vlastním vozidlem, nejlépe z Chomutova, Klášterce nad Ohří a Božího Daru.

Měděnec:

Zdejší místo bylo známé minimálně od 15. století, protože v roce 1449 se uvádí jako hora, u které byla nedávno objevena měděná ruda. Městečko bylo pak založeno v roce 1520 Hanušem z Fictumu. Roku 1560 se připomíná statek Voršily Fictumové z Rabštejna a roku 1602 tvrz. Mezitím byl Měděnec povýšen roku 1588 na horní město, což neznamená "nahoře, ale "hornické". Prosperitu velmi omezila třiceti letá válka a následující náboženský útlak. Ve 2. polovině 17. století se význam Měděnce ale začal zvyšovat, což trvalo asi 100 let. Po úpadku hornictví se hledaly jiné zdroje obživy, vedle zemědělství to bylo třeba krajkářství, dřevěné hračky, zmar dokonal v roce 1856 velký požár. Těžba rud byla obnovena v roce 1967, důlní činnost byla ale ukončena v roce 1998. Na náměstí stojí barokní kostel Narození Panny Marie, postavený v letech 1803 až 1814 na místě staršího dřevěného kostela, uvnitř se nalézá gotická soška Madony z 2. poloviny 15. století.

Start - Chatová osada Horní Halže:

Výlet začneme u kostela u turistického rozcestníku, a to po modré směrem na Perštejn, ovšem za náměstím zahneme vpravo do Sluneční ulice a dál pokračujeme asi 800 metrů loukami až k železnému křížku. Za ním se stočíme na cestu vlevo a kolem remízky v řídkém lese narazíme po naší pravici na skalní masiv zvaný Hadí skála. Po vyhlídce ze skály se vrátíme pod ní, kde se cesta rozděluje. My se dáme vpravo po malé louce a kolem chatek se dostaneme na cestu vzhůru do stráně. Na rozcestí odbočíme vlevo a projdeme chatovou osadou Horní Halže. Na jejím konci se cesta stočí vpravo a vyjdeme na hlavní silnici s červenou značkou, po které dojdeme do centra Horní Halže.

Horní Halže:

Ves Halže se uvádí roku 1431, nešlo však o ves ne zcela jen zemědělskou, ale hornickou, k jednotlivým usedlostem patřily jen malé pozemky. V okolí se těžil chalkopyrit (měděná ruda), krevel (hematit - železná ruda), magnetit (také železná ruda) a manganové rudy. Vedle toho se tu také vyráběly zelená a modrá skalice. Po vyčerpání ložisek se muži věnovali zejména práci v lesích a ženy třeba výrobě krajek a prýmků. Dnes je hlavní obživou cestovní ruch. Z památek zaujme především neogotický kostel svaté Terezie z roku 1902.

Milíře:

Vsí projdeme po hlavní silnici a pak vpravo odbočkou směr Kovářská. Ujdeme asi 900 metrů a odbočíme na lesní cestu vlevo. Tou jdeme přibližně stejně dlouho, kdy přejdeme přes množství drobných potůčků na křižovatku. Tady silnička odbočuje vpravo, ale my se dáme vlevo a stoupáme na nízký hřbet. V polovině stoupání nás však pěšinka vpravo dovede na vrchol Milíře či Blažejův vrch (914,5 m). Z vrcholu máme vcelku hezké dílčí výhledy do kraje. Východně i západně od vrcholu můžeme objevit zbytky po dávné těžbě.

Kovářská:

Pěšinkou sejdeme prudce na další lesní silničku, po které se dáme vpravo, a pak opět vpravo a jsme na silničce, po které jsme šli od silnice na Kovářskou. Tam nás ostatně dovede i tato lesní komunikace. Kovářská se uvádí až v 16. století a najdeme tu několik významných památek, zejména barokní kostel sv. Michaela Archanděla z roku 1710 se sochou Panny Marie z roku 1707, pozdně barokní budovu fary z roku 1756, zříceninu uhelny z roku 1803 jako pozůstatek železárny, a zbytek hamru, na severním okraji kapli sv. Marka z roku 1913 a v lese pod Vlčím kopcem zříceninu vápenky z pol. 19. století. Do moderní doby patří pak Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím dne 11. září 1944. My v Kovářské přejdeme přes Černou vodu a za rybníčkem stojí zmíněnou zřícenina uhelny. Vlevo dojdeme na hlavní silnici a po ní se vpravo dostaneme do centra obce. Tady je po pravici škola, po levici hotel a úřad městyse. Za nimi bychom se dostali k dalšímu objektu školy a MŠ s muzeem. Po hlavní ulici je dál fara a kostel. U něho odbočíme vpravo a jsme u ruiny hamru.

Mědník:

Od hamru se dáme po modré značce přes Černou vodu k vlakové zastávce Kovářská - městys. Za ní se dostaneme do lesů, kde opět přejdeme přes koleje a projdeme přes mnohé potoky, zdrojnice říčky Přísečnice. Pak ještě kousek podle železnice a jsme na loukách pod vrchem Mědníku. Jeho úbočí je plné zbytků dávné těžby, o které nás informuje několik tabulí. Na obočí stojí kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova na vrchu kaple Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1672.

Cíl - Měděnec:

Kolem štoly Marie Pomocné, která je veřejnosti přístupná (domluva v IC v obci) klesneme do centra Měděnce, kde je náš cíl.

Trasa výletu měří 14 kilometrů, nejvyšším bodem je vrchol Milíře 914 metrů, nejnižším mostek přes potok Černá voda v Kovářské 800 metrů nad mořem. Celkové převýšeni na trase je asi 290 metrů, takže po stránce fyzické jde o vcelku nenáročný výlet.

 

Zřícenina Kovářská.
Zřícenina.
Výhled z Mědníku.
Kaple na Mědníku.
Kaple Mědník.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


R

Relax víkend

Apartmán Herlíkovice

Cena od: 450 Kč


LOVE STORY

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


RODINA týdenní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 12 500 Kč


Další nabídka pobytových balíčků