Výlet za hranice Adršpachu - Šonov, Świerki Kłodzkie, Włodzicka Góra, Dworki, Rozhledna na Vladzické hoře.

Výlety s trasou přes hranice mají vždy v sobě určité tajemství a kouzlo, protože pro někoho jsou hranice nejen jako hranice státu, ale i hranice vlastních obzorů. Dnes se vydáme do Polska, abychom se přesvědčili, že je to vlastně prima. A za východisko si zvolíme obec Šonov. Sem se dostaneme samozřejmě autem 7 kilometrů z Broumova, ale i autobusem, linkou opět z Broumova.


Šonov:

Ves Šonov byla založena v souvislosti s broumovským klášterem klasickým způsobem kolonizace. Podle potoka a cesty se postavily v určitých vzdálenostech statky a mezi nimi se vytýčily hranice plužin (polností). Katastr obce tak připomíná rybí kostru. Sama ves se uvádí v roce 1300, stával zde kostel a fara. Po všem dnes najdeme určitou stopu - remízky táhnoucí se od vsi do strání, kostel, dnes arci v barokní podobě a trochu na jiném místě, a konečně i fara, dnes také barokní.

 

Start - Sluneční kupa:

 

Výlet začneme na křižovatce u obecního úřadu, nedaleko hřbitova s pseudogotickou kaplí, stojící na místě starého kostela. Najdeme zde i turistický rozcestník s třemi zelenými značkami. Vybereme si tu mířící nahoru se žlutou, ale v horní vsi od rozcestníku Kravín pokračujeme pak již jen po žluté. Mineme onen kravín a dál stoupáme asi jeden kilometr do mělkého sedla. Zde žlutá klesá vlevo, ale my jdeme rovně stále do vrchu bez značek, právě napříč na začátku zmíněných hranic středověkých plužin. Vstoupíme do lesa a za chvilku jsme u rozcestníku Pod Červeným vrchem. Zde se opět setkáváme se žlutou značkou, po které se dáme vpravo a vystoupáme na státní hranici do sedla pod Sluneční kupou, ta je odtud vpravo.


Świerki Kłodzkie:

 

Od hranic začneme konečně klesat a žlutá nás dovede do vsi Świerki Kłodzkie (Kladské Smrky). Dominantou tu je barokní kostel sv. Mikuláše a před ním například socha sv. Jana Nepomuckého. V dolní částí obce je vlakové nádraží, tam ale my nepůjdeme, nýbrž se u kostela napojíme na červenou značku k rozhledně Włodzicka Góra.


Włodzicka Góra:

 

Výstup je vcelku krátký, ale s převýšením asi 180 metrů do výšky 755 metrů. Rozhledna zde byla postavená v roce 1927, ale časem byla opuštěná a byla to jen zřícenina. V roce 2018 byla postavena nově podle staré podoby. Výška je 15 metrů, schodů je 50, ale výhled je pěkný, byť v části překáží stromy.


Dworki:

 

Od rozhledny klesáme po červené a zelené značce až na okraj lesa, do sedla s holou výšinou Pisztyk (710 m) po naší levici. Značky míří dál právě k oné výšině, my se ale dáme luční cestou vpravo. Pozor, po 50 metrech zahneme prudce vlevo, klesneme k levému okraji remízky a pak k obdobné remízce pod námi. Cesta loukou dále klesá k malé osadě Dworki. Držíme si stále stejný směr, mineme malý rybníček, kde máme centrum osady po pravici (jezdí tam i autobus). My ale začneme pozvolna stoupat, přejdeme asfaltku a míříme k hřebenu před námi, tedy ke státní hranici.

 

Kaplička:

 

Hřebenem prochází zelená značka a najdeme zde o bod záchrany NA 033. Úzkým pásem lesa klesáme na českou stranu, po pravici máme loučku, po levici mýtinu s nově vysázenými stromy. Opět si držíme směr, až vyjdeme z lesa na cestu s cyklotrasou 4002 v sedle s protějším vrchem Rudný (654 m). Po značkách cyklotrasy se dáme vlevo a postupně se dostaneme do údolí s potokem. Projdeme lesem mezi dvěma vrchy a jsme u bílé natřené kapličky. Zde si můžeme odpočinout a pak pokračovat.


Cíl - Šonov:

 

Cesta od kapličky je již jednoduchá, klesáme po cestě do cíle, což je jen asi 800 metrů.

Trasa měří 14 kilometrů, nejvyšším bodem je Włodzicka Góra se 755 metry, nejnižším místem je opět start a cíl s 438 metry nad mořem. Celkové stoupání na trase je necelých 550 metrů, což po stránce fyzické dělá z výletu trochu náročnější akci.

 

Výhled z rozhledny Wlodzicka gora.
Rozhledna Wlodzicka gora.
Pohled od kapličky Šonov.
Kostel Šonov.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

R

Relax víkend

Apartmán Herlíkovice

Cena od: 450 Kč


Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Profi V.I.P 3 denní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 000 Kč


Adrenalin a wellness

Wellness

Horská chata Orlík

Cena od: 6 990 Kč


Další nabídka pobytových balíčků