Krásný výlet okolím Krásného Dvora - Výlet po památkách v Krušných Horách.

Dnešní výlet bude oddychový, budeme se většinou procházet parkem zámku Krásný Dvůr. Pokud se vám jeho podoba na první moment nevyjeví, tak si vzpomeňte na film Jak básníkům chutná život z roku 1987, kdy maloval Rudolf Hrušínský tento zámek v létě, jako by to bylo v zimě.


Krásný Dvůr:

 

Zámek Krásný Dvůr vznikl až v 16. století a prošel dalším přestavbami. Jeho dnešní podoba je z let 1720 až 1724, kdy ji nechal podle svých přání budovat F. J. Černín architektem F. M. Kaňkou. Součástí zámku jsou další objekty nejen v jeho sousedství, ale zejména v jeho rozsáhlém parku. A my se budeme snažit vás všemi provést.

 

Start - Goethův dub:

 

Výlet začneme tradičně na vlakové zastávce, resp. zde na začátku zelené turistické značky, která odsud vede k výše zmíněnému zámku. Dojdeme ale jen na náves, kde se zahneme vpravo ke kostelu. Ten není starý, byl postaven v novorománském slohu v roce 1861. Starší je ale barokní socha sv. Floriána (1748) před kostelem. Kousek dál stojí pomník připomínající 50 obětí z 2. světové války a Čechy žijící na Ukrajině v letech 1870–1947. Od kostela pokračujeme boční uličkou mezi obchody směrem ke koupališti. Před parkovištěm u koupaliště zahneme podél rybníčku vlevo do zámeckého parku, zámek zde máme po levici. Projdeme stromovím a staneme na křižovatce. Zde se setkáme se značkami místních okruhů, které budeme využívat na naší cestě. Dáme se po nich vpravo a hned zde na břehu rybníčku stojí vysoký pahýl Goethova dubu. Ten má stáří odhadované na tisíc let, takže jde o jeden z nejstarších stromů v republice, bohužel je již bez života. Goethe opravdu mezi roky 1808 a 1810 dvakrát zámek navštívil.


Panův templ:

 

Pokračovat budeme údolím potoka Leska po značkách. První zastavení bude u ptačí voliéry, ale nejde o původní stavbu, kdy dokonce stála na ostrůvku a vedly k ní tři můstky, ale o napodobeninu z 20. století. Po jednom zachovalém můstku přejdeme přes potok a dostaneme se k pamětní desce z bílého mramoru. Památník připomíná významné osoby, které park do roku 1906 navštívili. Jde ale i o hlavy tzv. korunované. Dalším zastavením bude Panův templ z let 1783 až 86. Pan je řecký bůh lesů a pastvin. Templ připomíná antický chrám se čtyřmi jónské sloupy v čele.


Leska:

 

Na konci louky se značky rozcházejí, půjdeme dál proto již jen po červené. Zahneme vpravo k rybníčku Snílek, kde po pravici máme Boží muka z roku 1749. Obejdeme po břehu rybníček a lesem směřujeme k Velkému rybníku. Nad ním ve stráni stojí Gloriet z roku 1784 v podobě kruhové antické stavbičky. Opět trochu vystoupáme a dostaneme se k Obelisku, 26 m vysokém sloupu, který připomíná vítězství Rakušanů nad Francouzi v bitvě u Ambergu v roce 1796. Tady se opět dostáváme k zelené značce, po které klesneme po protáhlé loučce na její konec. Dál po 150 metrech, kdy podejdeme vysoké vedení a překročíme malý potůček, zahneme ze značky vpravo a jsme opět u potoka Leska. Přejdeme ho a cestou vlevo opustíme zámecký park.

 

Brody:

 

Dostali jsme se k domkům vsi Brody, projdeme mezi nimi a jsme na hlavní silnici, po které se dáme vpravo k malé výklenkové kapličce s pěknou kovovou mříží. Tady se otočíme, dáme se malý kousek zpět, ale zahneme na vedlejší asfaltku vpravo. Za chvilku jsme u výstavnější budovy barokního zámku Brodce. Tady kdysi stávala renesanční tvrz, prý byla zchátralá. O zámku ale nejde říci něco jiného, je také zchátralý. Uvidíme, co přinese čas. Pokračujeme dál po cestě asi 200 metrů a odbočíme vlevo na cestu "necestu", kterou sejdeme opět k potoku a za ním na hlavní silnici. Po ní se dáme vlevo do středu vsi s pěknou kapličkou a vysokým sloupem se sochou svaté Barbory. Zde opět narazíme na zelenou značku.

 

Vyhlídkový templ:

 

Zelená značka nás nyní vyvede po silnici nad ves a po levici mám okraj lesního komplexu zámeckého parku. Za místem, kde se les nejvíc přiblíží k silnici, stojí u cesty Boží muka na paměť toho, že zde kdysi zahynul jeden sedlák z Buškovic, když se jeho povoz střetl s panským kočárem. Tady odbočíme vlevo a po kraji parku se dostaneme k domečku, který je základnou golfového hřiště. Na okraji hřiště opět potkáme značky okruhu, po kterých se dáme vpravo a staneme u nejexotičtější stavby parku, u novogotického templu s vyhlídkovou plošinou. Jde to vlastně nejstarší rozhledna na území ČR z let 1793 až 1796. V roce 1847 sem byla umístěna socha polního maršála K. F. Schwarzenberga, který porazil Napoleonem v bitvě u Lipska (1813). Na vyhlídku se platí vstupné.

 

Hájovna:

 

Od templu po značkách klesneme k Čínskému pavilonu z let 1788 až 1790. Šlo vlastně o technickou stavbu, měla za úkol napájet vodopád vodou z potoka Leska, proto zde byl i bazének a pod altánem umělá jeskyně. Voda se pro hosty spouštěla umělým korytem. Pod pavilonem probíhá další rarita parku, 1,1 kilometru dlouhá rovná cestu zvaná „Mílovka“. My se po ní vydáme směrem k zámku asi 200 metrů, kde končí její rovnost a mírně zahýbá vlevo. Tady z ní odbočíme šikmo vpravo na pěšinu, kterou se dostaneme na silničku a k přízemní hájovně, kde později bydlíval zahradník. Před vchod byl asi před 40 lety zasazen 300 let starý šeřík obecný, který původně rostl v Albrechticích u Mostu.

 

Poustevníkova rokle:

 

Od hájovny pokračujeme po silničce a asi po 40 metrech zahneme vlevo a jsme u Goethova pavilonu, dříve nazývaným Lusthaus. Ten byl postaven mezi lety 1784 až 1786, roku 1810 zde byla umístěna Goethova busta a stavba dostala po něm i jméno. Busta je ale dnes z bezpečnostních důvodů v zámku. K pavilonu vedou čtyři cesty. My se dál vydáme neznačenou cestou vpravo od té, po které jsme přišli. Vrátíme se tak na silničku k hájovně, po které jdeme ale jen kousek. Dostaneme se na okraj údolíčka zvaného Poustevníkova rokle, po 40 metrech zahneme vpravo na stoupající lesní pěšinu.

 

Poustevníkova jeskyně:

 

Budeme se nyní striktně držet levého břehu potůčku pod námi, takže první zastávkou nám bude Památník obětem 1. světové války po naší pravici. Pokračujeme dál asi 250 metrů, kdy cesta klesne k potůčku. Tady se vydáme kousek dál proti jeho toku a dostaneme se k tajemné stavbě Hrobky z roku 1786, ve které je umístěn sarkofág. Vnitřek je však nepřístupný. Místo mělo připomínat pomíjivost života. Vrátíme se a pokračujeme dál po pravém břehu potoka až k Poustevníkově jeskyni z roku 1876. Nad ní kdysi stál hrázděný kostelík, ke kterému se dalo dostat podzemní chodbou. Jeskyně, stejně jako minulá Hrobka, je také neudržovaná.


Zámek:

 

Od jeskyně jdeme cestou podle potoka až opět na silničku k hájovně (vlevo). Po ní se dáme vpravo a opustíme zámecký park. Staneme na silnici se starou alejí, po které jdeme vpravo skoro 600 metrů, Zde odbočíme prudce vlevo na polní cestu. Tou budeme pozvolna klesat kolem povrchového lomu a za ním asi po 100 metrech zahneme na zatravněnou cestu vlevo. I tato cesta vede velmi starou alejí s tradicí až do 18. století. Těch bylo víc, ale dochovaly se jen dvě, kterými procházíme. Alejí klesneme na silnici a jsme u zámku. Můžeme si teď prohlédnout jeho areál s hospodářskými budovaní, francouzskou zahradou, bývalým cukrovarem atd.


Cíl - železniční zastávka:

 

Od parkoviště před zámkem se vydáme do cíle po zelené značce. Obejdeme zámecký areál, pak ještě půjdeme kousek kolem potoka Leska, přejdeme po mostě a jsme na návsi. Odtud již víme, že je to k železnici jen kousek.

Trasa měří 14 kilometrů, nejvyšším bodem byl okraj zámeckého parku před domkem u golfového hřiště 377 metrů. Nejnižším bodem je tradičně start a cíl, teče tudy Němčanský potok, 296 metrů nad mořem. Celkové převýšení na trase je asi 200 metrů, což z fyzického hlediska hodnotí výlet jen jako mírně náročný.

 

Zámek Krásný Dvůr.
Ves Brody a zámek.
Čínský pavilon.
Gloriet.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

RODINA 3 denní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


Profi V.I.P. týdenní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Další nabídka pobytových balíčků