Tajemné strážní hrádky Jeseníků - Výlet Rabenštejn, Veisenštejn, Kamzičí skála.

Většina lidí chápe minulost na podkladě dnešního stavu země, ale ve skutečnosti to bylo jinak. Civilizace se přelévala z místa na místo, kde byla dřív, tam již není. A tak během staletí i tisíciletí se obraz krajiny mnohokrát změnil, někde něco zůstalo a někde vůbec nic. Dnes to ale nebude tak se starými stopami zlé, a my se vydáme na výlet po stopách starých jen několik století, do středověku. Jde o to, že kdysi tam byl jistě čilý ruch, no a dnes nebýt turistů, asi ani snad lišky… Půjdeme po stopách staré stezky, kterou chránily dna strážní hrádky, a výlet začneme v Železné.

 

Železná:

 

Jak už jméno napovídá, osada byla založená ve spojitosti se železem, tady konkrétně s hamrem v roce 1770. Původně patřila pod nedaleký Mnichov a roku 1795 dostala jméno Buchbergstahl podle tehdejšího krajského hejtmana Mückusche von Buchberg, kdy byl také na jeho počest byl zasazen buk, který zde roste dodnes. Osada se osamostatnila v roce 1835, její jméno se několikrát změnilo, až v roce 1947 dostala definitivní jméno současné. V roce 1960 se Železná stala součástí Vrbna pod Pradědem.


Start - Hutě:

 

Výlet začneme u autobusové zastávky, kam zajíždějí autobusy z Města Albrechtice a z Vrbna p. P. Pro automobilisty je dobrá zpráva, že se zde dá i parkovat, popřípadě si nechat na autě něco opravit v nedaleké opravně, pokud budeme potřebovat. Po silnici tady procházejí značky NS Muzeum Wide Web. Jdeme podle nich a zakrátko se k nám připojí zelená turistická značka. Po ní pak pokračujeme podle starého náhonu do údolí řeky Střední Opavy. Asi po 250 metrech lesem a pak po kilometru projedeme pod skupinami zajímavých skal. Dále se dostaneme na tzv. Solnou stezku, a po ní k rozcestníku Hutě. Tady se odpojíme od zelené a odbočíme vlevo po modré značce.


Veisenštejn:

 

Modrá značka nás dovede do osady Bílý Potok, kde stávaly železná huť a hamr. Dnes osada slouží především k rekreaci. Na křižovatce v osadě se dáme po modré vpravo údolím Bílého potoka tzv. Biskupskou cestou. Po 1,5 kilometru dojdeme ke zbytkům hradu Pustý zámek či Veisenštejn, ale to je psáno různě. Uvádí se pouze jednou v první polovině 14 století ve spojitosti s loupežníkem Ulmanem z Linavy. Hrad stál na dvou skalách a určitě nešlo jen o nějakou provizorní stavbu, protože byl vystavěn poctivě z kamene. Do dnešních dob se ale dochovaly základy, do skal vytesaný příkop a na úpatí skály i sklípek.


Kamzičí skála:

 

Máme-li dost fyzických sil, můžeme se vydat rovnou do stráně nad námi, kde asi po 300 metrech a s převýšením asi 100 metrů stojí další hrad, resp. jeho zbytky. Jinak se vydáme na další cestu tím, že budeme pokračovat po Biskupské cestě již bez modré, ale po značkách cyklotrasy 6067. Asi po 1,5 kilometru cesta přejde přes Střední Opavu na její levý břeh. Tady hned za mostem odbočuje prudce vpravo lesní pěšina, tzv. Příčná cesta či silnice. Ta se zvolna stáčí vpravo a nabírá výšeku opět asi 1,5 kilometru. Pak dojdeme na rozcestí se zelenou značkou na již zmíněné Solné cestě. Když už jsme zde, byla by škoda opomenout návštěvu Kamzičí skály. Ta je tu od nás vlevo asi jen 600 metrů. Je to skalka s nádherným rozhledem a s křížem v nejvyšším místě.

 

Rabenštejn:

 

Od Kamzičí skály se vrátíme po zelené na rozcestí a od něho je to jen necelých 200 metrů k odbočce na Rabenštejn. O něm zprávy mlčí úplně, ale zřejmě sloužil jako pobočné opevnění hradu Veisenštejnu. Šlo o dvouvěžový hrad s malým dvorkem uprostřed, ale opět velmi pečlivě z kamene vystavěný. Jeskyňka snad sloužila k uchování potravin a vody. Jistě nám dáte za pravdu, že návštěva všech třech míst stála za námahu do toho vloženou, protože skalní scenérie a vůbec krásné okolí zanechá v každém hlubokou stopu vzpomínek.

 

Kaple Panny Marie Sněžné:

 

Od odbočky ke hradu pokračujeme dál po zelené asi 600 metrů na křižovatku s tzv. Novou cestou. Zelená zde jde vpravo po Solné, my se vlevo vydáme bez značek po oné Nové. Ta bude pozvolna stoupat a obcházet jižní hřbet Pytláka (1040 m), a pak zase klesat až na mýtinu s rozcestím u Františkovy chaty. Jde vlastně o nevýrazné sedlo, kde za ním naše silnička odbočuje po svahu vlevo, ale my se dáme lesní cestou od ní šikmo vpravo do širokého údolí. Na dalším odbočení se dáme vpravo a na stále se držíme údolí, až dojdeme na okraj lesa do horní části Železné. Zde objevíme kapličku Panny Marie Sněžné, původně z roku 1878, ale obnovená byla v roce 2013.

 

Cíl - Železná:

 

Abychom se správně zorientovali na cestu do cíle, tak když se otočíme ke kapli zády, dáme se pod ní kousek vpravo a hned vlevo po okraji lesa rovnou po stráni dolu. Cestou mineme malou požární nádrž, pod ní přejdeme již jednou zmiňovaný náhon, stočíme se po komunikaci vpravo a jsme na hlavní silnici v Železné, kousek nad cílem u autobusové zastávky.

Trasa měří 14 kilometrů, nejvyšším bodem je Kamzičí skála s 909 metry a nejnižším samozřejmě start a cíl s 554 metry nad mořem. Celkové stoupání na trase je necelých 500 metrů, ale to je v první polovině po dobrých cestách, takže můžeme hodnotit výlet po fyzické stránce jako středně náročnou akci.

 

Výhled z Kamzičí skály.
Veisenstejn.
Rabenstejn.
Hradní zdivo na Veisenstejnu.
Františkova chata.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Lávové masáže

Relax víkend

Vila Kamila

Cena od: 5 800 Kč


LOVE STORY

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Profi V.I.P 3 denní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 000 Kč


Adrenalin a wellness

Wellness

Horská chata Orlík

Cena od: 6 990 Kč


Další nabídka pobytových balíčků