Po stopách Raise a Erbena k zaniklé vsi Byšičky - Výlet kolem Lázní Bělohrad.

Dnes se vydáme na výlet do známého lázeňského města Lázně Bělohrad. Můžeme výlet začít i tam, a pak si posunout patřičně tento popis trasy, ale my se tam vydáme ze Šárovcovy Lhoty. Její okolí není turisticky tolik známé, ale má určitě co nabídnout. Můžeme především zmínit dva chlumy - Mlázovický a Hořický se svými hradišti, výhledy a pěknou přírodou. My se dnes ale vydáme úplně na opačný směr.


Šárovcova Lhota:

 

Obec Šárovcova Lhota leží nad říčkou Javorkou. Na mostě u vlakové zastávky můžeme vidět znaky jednotlivých obcí, kterými tato říčka protéká. Ze zajímavostí lze uvést několik roubených, i když někdy přestavených, chalup, a pak pomník na křižovatce a zvonička "zouvák" nad ní. Stranou obce je pak Šárovcova studánka. Pokud jde o sídlo, tedy Šárovcovou tvrz, stávala na místě statku severně od vlakové stanice, kolem půjdeme na trase výletu.

 

Start - cihelna:

 

Výlet začneme na zmíněné vlakové stanici. Kolem prochází zelená značka, po které se vdáme vlevo, ale z hlavní silnice pak uhneme vpravo, právě k také již zmíněnému statku. Před cihelnou zelená značka jde rovně, my však uhneme vlevo. Cihelna pak po naší pravici pochází z roku 1921, kdy byla postavena na místě starší z roku 1875. Současný majitel z cihelny buduje tzv. technický skanzen, zatím se zde občas konají společenské akce.


Vysílač:

 

Za cihelnou kolem oplocení zahrad domků uhneme vpravo, podejdeme vysoké vedení a mineme osamocený domek po levici. Pak přes pole dojdeme na okraj lesa, podle něho se stočíme vlevo a pak vpravo. Asi po 200 metrech dojdeme na polní cestu od Svatojánského Újezdu zleva. Rovnou cestou projdeme lesem a pokračujeme přes pole až k potůčku Heřmanka. Ten přejdeme a vystoupáme na polní asfaltovou silničku. Po ní se dáme vlevo a dojdeme k vysílači na okraji Lázní Bělohrad.

 

Lázně Bělohrad:

 

Ulicí U Lva dojdeme na hlavní silnici TGM. Po ní vpravo dojdeme až k Jednotě, kde na křižovatce zahneme vlevo. Zde za parkovištěm a moštárnou vejdeme vpravo do zámeckého parku. Zdejší zámek byl postaven na místě starší tvrze v 16. století, kdy měl bílé zdivo, a proto i název Bělohrad. Později byla budova rozšiřovaná a barokně upravovaná. Dnes je ale veřejnosti zámek nepřístupný. Pokud si prodejme park, dominantní je zde kašna a v severní části památník K. V. Raise v bývalé klasicistní oranžerii. Z parku vyjdeme na náměstí K. V. Raise, kde je asi nejvýznamnější novorenesanční budova restaurace Radnice.

 

Lázně:

 

Na hlavní křižovatce na jižním konci náměstí se dáme vlevo Lázeňskou ulici s modrou a žlutou značkou a dojdeme k budovám slatinných lázní. Ty byly založeny v roce 1885 a postupně se tu stavěly další objekty a objevovaly další prameny. Dnes tu stojí hotely Grand, Anna Marie, ale i m. j. vila Karluška, a je zde i plavecký bazén. Po prohlídce pokračujeme dále po značkách směrem na Byšíce. Vstupujeme do parku Bažantnice, kde na ploše 51 ha najdeme milá zákoutí, jezírka a tůně, které tu zbyly po těžbě rašeliny. Od křižovatky cest se dáme šikmo vpravo kolem tenisového hřiště k pramenu Bažantnice a Hudebnímu pavilonku.


Černé jezírko:

 

Vrátíme se na značky a pokračujeme rovnou cestou k přístřešku a za ním k Černému jezírku s ostrůvkem. Na něm můžeme vidět starý kamenný kříž. Je to památka z roku 1787, kdy se u Javorského potoka u vsi Uhlíře utopil sedlák František Pecha z Dolního Javoří. Sem byl kříž umístěn, protože na inkriminovaném místě překážel stavbě silnice. Někdy se jezírku říká i Hraběnčino, protože se zdě měla údajně utopit jedna hraběnka, ale není to pravda.

 

Erbenův dub:

 

Pokračujeme dál a skoro na okraji Bažantnice zahneme vlevo k Annamariánskému prameni. Ten je taky hezky upraven, jen kdyby tekl větším proudem, bylo by příjemnější. Na konci lesa přejdeme křižovatku a přes pole dojdeme na rozcestník Pod Byšičkami. Zde opustíme značky a dáme se vpravo na břeh rybníka Byšička. Zde na kraji hráze stojí mohutný Erbenův dub. Karel Jaromír Erben tu údajně našel inspiraci pro napsání balady Svatební košile, ovšem to samé se říká o byšickém kostelu a hřbitově.

 

Byšičky:

 

Vrátíme se na rozcestí, od kterého pokračujeme dál jen po žluté značce. Ta nás dovede lesem na rozcestí Byšičky. Jde o zaniklou obec, uváděnou již ve 13. století. Památkou na ní je poutní kostel zde na vrchu, jehož nejstarší částí je románská apsida a gotické kněžiště. Ostatní části jsou až z 18. a 19. století. Po prohlídce kostela a hřbitova od parkoviště klesneme k Petrově studánce, u které stojí přístřešek. Od studánky pokračujeme pěšinou nad okrajem pole na silničku ke kostelu. Zde můžeme vidět prostá zastavení křížové cesty.

 

Hrádek:

 

Na cestě přijdeme na červenou a žlutou značku, které nás provedou kolem Nového dvora, odkud pokračujeme již jen po červené. Dojdeme k okraji Nové Dolní Vsi, mineme křížek a za řadovými domky zahneme vlevo. Sejdeme na břeh Javorky, kterou přejdeme vlevo po mostě. Staneme na hlavní silnici, po které se dáme opět vlevo, ale asi po 50 metrech zahneme u brány do hospodářského objektu vpravo mezi domky a na polní cestu. Přejdeme přes železnici, mineme kamenný křížek a před prvními stromy zahneme vlevo na polní cestu. Ta opisuje horní hraně srázu a asi po 400 metrech nás dovede na vyvýšeninu Hrádek. Zde stávalo raně středověké hradiště, opevněné valem a příkopem. Stávala zde i mohutná věž, shořelá kolem roku 1250. Osídlení zde trvalo do začátku 14. století, kdy zaniklo, aniž bychom znali i jeho jméno.


Cíl - Šárovcova Lhota:

 

Obejdeme údolíčko za Hrádkem a pokračujeme dál po horní hraně srázu, až budeme nuceni klesnout na konci hřbetu. Překročíme přes již jednou zmíněný potok Heřmanku, přejdeme výšinu se statkem a jsme v Šárovcově Lhotě.

Trasa měří 14 kilometrů, nejvyšším místem je les nad rybníkem v Byšičkách s výškou 338 metrů, nejnižším místem je start a cíl s 276 metry nad mořem. Celkové převýšení na trase je 130 metrů, takže jde po stránce fyzické o nenáročný výlet.

 

Most Šárovcova Lhota.
Lázně Bělohrad.
Kostel sv. Petra a Pavla.
Annamariánský pramen.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Víkend s vůní konopí

Relax víkend

Relax pension u Nosků

Cena od: 3 000 Kč


RODINA týdenní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 12 500 Kč


Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


Profi V.I.P. týdenní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Další nabídka pobytových balíčků