Výlet k pramenu řeky Svitavy - Pramen řeky Svitava.

Řeka Svitava patří mezi naše nejznámější vodní toky, v délce je na 25. místě v republice a její prameny najdeme nedaleko okresního města Svitavy. Dnes se vypravíme právě k jejím pramenům, protože ty patří mezi nejvýznamnější turistické cíle v okolí tohoto města.

 

Svitavy:

 

Po stránce památkové Svitavy nepatří mezi nejnavštěvovanější místa v republice. Město má sice dlouhou historii, která sahá určitě až do 12. století, byť první zpráva o městě je až z roku 1255. Tehdy bylo vysazeno nové město, ale ne klasicky “na zelené louce", ale snad v rámci nějakého staršího osídlení. To je vidět v tom, že tu náměstí není čtvercové či obdélné, ale protáhlé podél komunikace. Náměstí je dochované dosud, jen se mnohokráte měnily budovy kolem něho. A na co je město opravdu pyšné, to je podloubí, druhé nejdelší v republice.

 

Start - Svatá Trojice:

 

Výlet nezačneme v centru města, ale na jeho okraji u železniční zastávky Svitavy - zastávka na trati Svitavy - Polička. Většinu trasy půjdeme po značkách Naučné stezky Na pomezí Čech a Moravy, setkáme se i s NS K pramenům řeky Svitavy. Od kolejí se dáme po hlavní silnici (Pražská) směrem na Javorník a do Litomyšle. Průmyslovou částí města dojdeme ke křižovatce s autobusovou zastávkou U Rosničky. Tady odbočíme vlevo, až dospějeme na okraj lesa a na křižovatku se značkami žluté a zmíněné NS. Po nich pokračujeme rovně, tedy pozvolna budeme stoupat lesem až k odbočení žluté vpravo. Pak jdeme již jen po NS, která nás dovede ke stanovišti u Svaté Trojice. Na informační tabuli si přečteme něco o sousední vsi Ostrý Kámen. Sloup se sochou N. Trojice je kousek nad námi, jinak se nacházíme nad údolíčkem se studnou a dalším pramenem.

 

Kukle:

 

Po odpočinku pokračujeme ve stoupání k výšině Na stráni, k dalšímu bodu NS, kde se dozvíme něco o hraničních kamenech. I zde je vybudované pěkné posezení k odpočinku. Opět se tu setkáme se žlutou značkou, ale nebudeme na ni reagovat, protože pokračujeme dál po značkách NS přes další zastavení do obce Kukle. Ta se uvádí až v polovině 18. století a zajímavostí je, že patří již k Čechám. Hraniční kámen s Moravou je u autobusové zastávky. Další hraniční kameny najdeme podél jižní hranice obce.

 

Prameny Svitavy:

 

Pokračujeme dál po značkách NS, ale i se zelenou značkou. Po ni jdeme ještě asi 100 metrů od místa, kde NS odbočí vpravo, a na křižovatce u výrazného stromu zahneme vpravo. Ujdeme asi dalších 100 metrů a po naší pravici již vidíme výrazný zářez s pramenem Svitavy. Jde o tůňku v zamokřené loučce, ale podle pověsti zde stál hrad. O něm se vypráví milostný příběh o zdejší Jitky a Kunešovi z Ostrého Kamene. Jitčin otec chtěl amanta dcery zabít, ale došlo k záměně a jeho rukou skonala jeho dcera. Hrad se pak propadl a na jeho místě vytrysknul pramen.

 

Retenčka:

 

Vrátíme se na neznačenou cestu a klesáme po ní na okraj lesa, kde se opět setkáme se značkami NS. S nimi dojdeme na okraj Javorníku k otočce, kde značky uhnou vpravo. My dál pokračujeme v klesání neznačenou cestou až k tzv. Retenčce. Je to malá vodní plocha k zadržování vody, ale také významná turistická křižovatka. Pro popis tu jsou informační panely, pro naši další cestu stále značky NS.

 

Rosnička a cíl:

 

Na dalším rozcestí budeme pokračovat po klesající cestě k rybníku Rosnička. Ten slouží ke sportovnímu rybolovu a k rekreaci. Mineme občerstvení Plechárnu, a když značky zahnou vlevo, my jdeme rovně až na Pražkou. Po ní se dáme vlevo do našeho cíle u vlakové zastávky.

Trasa měří 14 kilometrů, nejvyšším bodem je cesta pod výšinou Na Stráni s 585 metry, nejnižším místem je hráz Rosničky se 441 metrem nad mořem. Celkové převýšení na trase je 160 metrů, takže po stránce fyzické jde o nenáročný turistický výlet.

 

Vodní nádrž Retenčka.
Pramen Svitavy.
Hladina Rosničky.
Rosnička.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Profi V.I.P 3 denní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 000 Kč


Lávové masáže

Relax víkend

Vila Kamila

Cena od: 5 800 Kč


Adrenalin a wellness

Wellness

Horská chata Orlík

Cena od: 6 990 Kč


RODINA týdenní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 12 500 Kč


Další nabídka pobytových balíčků