Pěchotní sruby v Jeseníkách - Výlet - Staré Město pod Sněžníkem, Branná, Hajmrlov.

Je zajímavé, kolik měst v naší republice vděčí za svůj vznik hornictví. Byl by to jistě dlouhý výčet, ale pro potřeby základní orientace pro dnešní výlet řekneme jen jedno jméno - Staré Město pod Kralickým Sněžníkem, zkráceně pod Sněžníkem.

Staré Město pod Sněžníkem:

Projít celou historií tohoto města je na několik knih, tak jen zajímavost z počátků. Původní jméno bylo Goldek, čili Zlatý kout či roh, ale již v první dochované zprávě se píše "Antiqua Goldek" (Starý Goldek), a myslelo se tím odlišení od Goldeku mladšího, což je dnešní Branná. A právě obě také místa dnes navštívíme.

Start - Hajmrlov:

Výlet začneme na staroměstském náměstí. Tomu dominuje radnice s vysokou věží, která je přístupná a nabízí široký výhled na město a okolí. Od turistického rozcestníku si vybereme modrou značku mířící právě do Branné. Značka nás vyvede z města Jesenickou ulicí a bude stoupat až lesíku na místě zaniklé osady Hajmrlov. Zde jsme nad jejím horní okrajem, její stavení se táhla odsud ve dvou řadách až k potoku pod námi. Většinou vše zaniklo jen pro to, že tu měla vzniknout skládka.

Branná:

Po modré pokračujeme dál kolem kapličky nad Šléglovem. To je obec vpravo pod námi, ale pak už sejdeme dolů do Branné. Na hlavní silnici opustíme značku a cestičkou vystoupáme kolem kostela a Fojtství ke hradu. Ten se uvádí poprvé na stejné listině, jak jsme psali o Starém Městě. Ale jméno se pak změnilo na Goldenstein (Zlatý kámen), z toho pak Kolštejn (do roku 1947). Hrad je dnes upraven jako hotel a je i částečně veřejnosti přístupný. Z dalších památek uvádíme již zmíněné Fojtství a kostel sv. Michala. Před ním natrefíme na žlutou značku, po které pokračujeme kolem obecního úřadu a hřbitova opět na hlavní silnici.

Kutný vrch:

Žlutá značka jde kousek po silnici, ale pak odbočí vlevo a stoupá Medvědí roklí podle Brusného potoka. Po 1,5 km zahneme vlevo do bočního údolí a nad skalami po pravici narazíme na první z množství bunkrů z 1. republiky. Další pak uvidíme po levici, když jdeme po okraji lesa. Ale to jsme již v sedle pod Kutným vrchem (798 m), jménem připomínající dávnou těžbu. Dál pokračujeme po červené a po levici se při okraji lesa a v lukách pod ním táhne linie bunkrů. Ta se ale před vrcholem stáčí vlevo a my pokračujeme dál po hřebeni.

Pěchotní sruby:

Na návrší před námi nás odbočka červené dovede k jámě, do které již dělníci nestačili vybetonovat další pěchotní srub, protože přišla zrada a podpis Mnichovské smlouvy. Po hřebeni následně projdeme kolem tří částečně dokončených srubů - Svah, Lesík a Krajní bunkr. Po značkách Staroměstského pevnostního okruhu pak sejdeme do údolí se silnicí a Vrbenským potokem. Pokud máme zájem si prohlédnout i další opevnění, dál po značkách nad nimi jsou sruby Borek a Ozdravovna.

Cíl - Staré Město:

Na silnici uvidíme zelené značky, po kterých zahneme vpravo a míříme ke Starému městu. Asi po 500 metrech však odbočíme vlevo na můstek a za ním vpravo. Podle potoka a chatové osady dojdeme k místu, kde máme po pravici velký dům s červenou střechou. Zde pak odbočíme vlevo a vystoupáme na Jesenickou ulici nedaleko náměstí, odkud jsme vyšli.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem je Kutný vrch se 798 metry a nejnižším místem břeh Vrbenského potoka, kde jsme odbočili vlevo do středu Starého Města 525 metrů nad mořem, Celkové převýšení na trase je 410 metrů, takže po stránce fyzické jde o mírně náročný výlet.

 

Staré město pod Sněžníkem.
Pěchotní srub Lesík.
Hrad Kolštejn.
Pěchotní srub Krajní.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Relaxační balíček

Relax víkend

Hotel U Červené lišky a restaurace Červená liška Potůčky

Cena od:


Profi V.I.P. týdenní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Adrenalin a wellness

Wellness

Horská chata Orlík

Cena od: 6 990 Kč


Zumba kurzy s wellness

Relax víkend

Horská chata Orlík

Cena od: 5 990 Kč


Další nabídka pobytových balíčků