Cesta kolem Chlumu k dávným Charvátům - Výlet - Ostroměř, Holovousy, Chloumky.

Slovem "chlum" se rozumí většinou zalesněný vrch či kopec, dnes se toto slovo s "malým" písmenem na začátku již skoro asi nepoužívá. Na druhé straně máme dost vrchů s tímto názvem, dokonce i ve jménech mnoha měst i vesnic. To ale není problém si to ověřit, my se raději budeme věnovat turistice. Dnes se dostaneme do oblasti vrchu Chlum o výšce 449 metrů nad mořem, shodou okolností nedaleko vesničky Chloumky, a to v trojúhelníku mezi Ostroměří, Hořicemi a Lázněmi Bělohrad. A my se na cestu vydáme z obce Šárovcova Lhota.

 

Šárovcova Lhota:

 

Tato obec leží na železniční trati mezi Městcem Královým a Starou Pakou, silnice sem vedou skoro ze všech stran. Pokud jde o Šárovce, byl to sice původně moravský rod, ale v Čechách se také usadil a někteří členové rodu dosáhli i většího významu. Málokterý šlechtic má operu, jako třeba Václav Šárovec, popravený roku 1537, kdy ji o něm napsal v roce 1953 hudební skladatel Karel Horký podle libreta Františka Kožíka.


Start:

 

Výlet začneme u turistického rozcestníku před železniční zastávkou, kudy prochází zelená značka. Po té se dáme směrem přes železniční přejezd a most přes říčku Javorku. Zelená pak zahne vpravo a podél trati i Javorky dojdeme ke studánce hejtmana Šárovce. Voda ale pitná není, stéká sem z pastvin nad nimi. Pokračujeme po značce dál a lesem po silnici vystoupáme od Libína. Nad vsí na křižovatce s červenou značkou si můžeme odpočinout pod přístřeškem. Je zajímavé, že Libín se poprvé uvádí současně se Šárovcovou Lhotou v 16. století. Pod tuto Lhotu patří dodnes. Od posezení se dáme po červené a zelené do vsi, k vidění je pomník Aloise Jiráska od sochaře Jana Štursy.


Hradiště Ostroměř:

 

V dolní části Libína přejdeme přes Javorku a železnici, kde se opět od červené odpojíme. Zelená nás provede podle břehu Javorky, od které pak vystoupáme na nízký hřeben s hradištěm Ostroměř. To patřilo v době své slávy od 9. do 10. století Charvátům, kteří však splynuli a dnes se k nim již nikdo nehlásí. Hradiště pak ještě sloužilo Přemyslovcům asi do 12. století (uváděný 1143/8) a dodnes uchvacuje svou rozlohou 30 hektarů a dvěma pásy opevnění, tedy příkopů a valů. Obvod vnitřního hradiště si můžeme projít po naučné stezce.

 

Tvrz Hradišťko:

 

Zelená značka prochází příkopy vnitřního hradiště a stáčí se pak vpravo ke dvoru Hradišťko. V něm můžeme vidět zvláštní dvoupatrovou budovu s mansardovou střechou, bývalou tvrz Hradišťko. Ta byla postavena v 16. století zřejmě pány z Rokytníku, ves se uvádí ale již ve 14. století. Na začátku 17. století za Smiřických tvrz přestala být sídlem a po přestavbách se dochovala dodnes. Zelená značka pokračuje dál po silnici a v místech, kde se za dvorem stáčí vpravo, vlevo do nás do svahu stoupají zbytky vnějšího opevnění hradiště.

 

Ostroměř:

 

Obec Ostroměř patří snad k nejstarším v republice, samozřejmě byla svázaná z hradištěm, ale byla tu i později samostatná šlechtická sídla, tvrze. My však centrum obce mineme - jdeme po silnici od Hradišťka přes Javorku a za mostem uhneme vlevo do ulice Ohrada. Na jejím konci se dáme vlevo po ulici U Splavu. Ta nás dovede na hlavní silnici, kde se potkáme se žlutou značkou. Po té se dáme vlevo a hned uhneme opět vlevo a opět se dostaneme k Javorce. Pak přejdeme přes trať a polní cestou se dostaneme na okraj Holovous.

 

Holovousy:

 

Na kraji Holovous stojí vysoký kamenný kříž a pod ním se krčí trojice smírčích křížů. Ty zde jsou na památku nešťastné svatby, kdy zde roku 1640 zahynula nevěsta, ženich a i družička. My zde ale žlutou opustíme a dáme se vlevo silničkou mezi domky. Cesta se zatočí vpravo a přes křižovatku se dostaneme na náves s rybníkem. Holovousy jsou také velmi starou obcí. Nad ní se nachází také hradiště, ovšem nepřístupné, protože leží v oboře, od 13. století zde stávala tvrz. Na jejím místě dnes stojí zámek, ale také nepřístupný, takže jdeme raději dál.

 

Chloumky:

 

Po silnici se žlutou značkou vystoupáme na okraj osady Chloumky. U ní je zajímavostí to, že se poprvé připomíná roku 1542, ale jako pustá. Co se dělo do té doby, proto nevím, ač můžeme tušit, že tu dokonce stávala tvrz. Napravo od silnice v zahradě je vidět návršíčko obklopené mělkým příkopem, tedy středověké tvrziště. Ale jak bylo psáno, nic víc nám to neřekne. Nad rybníčkem je menší parčík a nad ním přístřešek s posezením u dětského hřiště.

 

Chlum a dolu:

 

Žlutá značka nás dovede na hřeben Hořického chlumu u vrcholu Chlum na křižovatku Chloumky - rozcestí. Výškový bod Chlumu (449) je tu nalevo, vede k němu neznačená cesta. Jinak zde žlutá končí a my budeme pokračovat po červené vlevo směrem na Libín. Pozvolna klesneme asi 200 metrů na lesní křižovatku, kde červená odbočuje vlevo. My se ale dáme vpravo po neznačené cestě. Teď to bude trochu orientačně náročnější, protože musíme klesnout ze hřbetu na jeho úpatí. Jdeme asi 150 metrů a cesta zahne vlevo a po další 150 metrech na vidlici cesta odbočíme opět vlevo. A pak jdeme stále šikmo jedním směrem (SZ) asi 700 metrů a staneme na křižovatce s lesní silničkou. Po ní zahneme vpravo a opět šikmo klesáme 500 metrů na rozcestí, kde zahneme obloukem vlevo. A pak už to je jednoduché, po 500 metrech jsme na silnici.

 

Cíl - Šárovcova Lhota

Na silnici se dáme vlevo a v poklidu dojdeme co cíle v Šárovcově Lhotě.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem je hřeben Hořického chlumu 445 metrů, nejnižším místem pak je most přes Javorku v Ostroměři 261 metrů nad mořem. Celkové převýšení na trase je 300 metrů, takže jde po fyzické stránce o slabě náročný výlet.

 

Tvrz Hradišťsko.
Socha Jiráska.
Holovousy.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Profi V.I.P 3 denní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 000 Kč


Profi V.I.P. týdenní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


LOVE STORY

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Další nabídka pobytových balíčků