Moravský Krumlov a jeho nejbližší okolí - Rodinný výlet na Vysočině.

Dnes můžeme pokračovat v tzv. městské turistice. Jak také bývá zvykem, není to jen chození po asfaltu, ale i přírodou. A i více si v Moravském Krumlově můžeme dopřát, protože to ještě doplníme úžasnými výhledy a historickými památkami.

Moravský Krumlov:

Každého určitě napadne, zda tu není souvislost s Českým Krumlovem? Historicky vůbec ne, dle toponomastiky je obojí podle německého krumm, tedy křivý, zahnutý. A to určitě platí jak u říčky Rokytné, tak u Vltavy. Oba toky se několikrát kroutí a toho bylo využito k výstavbě hradu i města. Oba Krumlovy byly založeny na počátku 2. poloviny 13. století a oba pak zažily renesanční i pozdější přestavby. Je ale velkou škodou, že Moravský Krumlov byl ve značné míře poškozen za 2. světové války, čím město ztratilo mnoho ze své starobylé krásy. Ale i tak tu najdeme pěkné památky. Je to zejména zámek, známý především tím, že zde byla od roku 1963 do 2011 vystavena Muchova Slovanská epopej. K zámku patří rozsáhlý čtyřdílný park a za ním židovský hřbitov. Za pozornost dále stojí dva kostely, zbytky hradeb a Knížecí dům s muzeem.

Start - procházka městem:

Výlet začneme na náměstí u turistického rozcestníku na západním konci za zastávkou autobusu. Dojet sem můžeme například ze Znojma či z Ivančic. Vlak je vzdálen od středu města 3,5 km, ale jezdí tu autobusy. My se vydáme po žluté značce k autobusovému nádraží. Sejdeme skalnatou strání mezi zbytky hradeb k soše sv. Jana Nepomuckého a pak do ulice Pod Hradbami. Tady značku opustíme a dáme se vlevo až ke gymnáziu, kde zahneme opět vlevo a pak naopak vpravo, ale již s červenou značkou až ke kostelu sv. Bartoloměje. Je to vlastně torzo původní gotické stavby, za což jsou viněni husité. Barokní architekti pak stavěli na menším prostoru. V přilehlém klášteře je dnes městský úřad. Pokračujeme po červené, kdy se opět dostaneme na sráz po bývalými hradbami. Zde červenou opustíme a pokračujeme podél hradební zdi až ke hřbitovu a k Lichtenštejnské hrobce. Nad nimi stojí farní kostel Všech svatých, postavený ale v 13. století se zasvěcením sv. Vavřinci. Také ten byl několikrát zničen a opět obnoven, z původní stavby zde zbylo též velmi málo. Pokračujeme dál našim směrem, trochu si zaserpentíme a klesneme více k řece. Pak dojdeme na ulici Pod Zámkem, která, když se podíváme vlevo, přejde do Černého tunelu. Ten vznikl překrytím hradního příkopu.

Rokytná:

Od tunelu vede ulicí Pod Zámkem modrá značka, po které se dáme vpravo. Projdeme pěkným údolím

Rokytné až do stejnojmenné vsi. Ta je dnes osadou M. Krumlova, ale je mnohem starší. Hrad Rokyten byl centrem severovýchodní části znojemského údělného knížectví a byl založen Břetislavem I, moravským a pak i českým knížetem v letech 1029 až 1055. Hrad, dnešním jazykem hradiště, byl zničen v bojích knížete Vladislava II. s Konrádem Znojemským v roce 1146. Jeho úplný zánik je datován do roku 1185. Dvoudílné hradiště je pěkně čitelné, hlavní část chráněná dodnes příkopem a valem je od nás vlevo, jakmile vystoupáme k prvním domkům vsi. Ves sama pak leží z větší části na bývalém předhradí a dominuje ji kostel sv. Leopolda. Ten je v jádru pozdně románský z 13. století, ovšem tradici do 11. století můžeme předpokládat.

Kaple Panny Marie:

Od kostela v Rokytné již nepokračujeme po modré, ale po značkách NS Krumlovsko-rokytenské slepence. Na konci vsi projdeme nejužším místem ostrohu, kde stávalo již zaniklé čelní opevnění hradiště, zahneme pak vlevo a dojdeme k vyhlídce s informační tabulí nad okrajem skal. Pak již lesem údolím a podle potoka míříme k polygonální kapli Panny Marie z počátku 19. století. Zdejší studánka sloužila od roku 1836 do 1989 jako rokytenský vodovod. Opět i zde je informační tabule. Po značkách pokračujeme dál lesem a údolím až na polní křižovatku. Zde odbočíme vpravo a pak po silnici vlevo směrem na M. Krumlov. Mineme odbočku značek vpravo a pak s nimi odbočíme vpravo k snad nejkrásnějšímu místu široko daleko, ke kapli sv. Floriána. Jde v půdorysu o čtvercovou stavbu s nárožními věžemi, a to tu byla ještě věž středová. Prý ji nechal postavit jeden z Lichtenštejnů jako díkuvzdání za svoji záchranu, když se mu splašil kůň. Od kaple je úžasný výhled na Moravský Krumlov a jeho okolí.

Rakšice:

Vrátíme se kousek po cestě, po které jsme ke kapli šli, ale u elektrického vedení zahneme vpravo a dojdeme na Křepelčí vrch s vysílačem. Odtud je obdobný pěkný výhled jako od Floriánka, ovšem s tím, že tuto kapli máme po pravici. Vrátíme se po silnici a dojdeme k domkům a mezi ně do ulice Na Vršku. Větrnou ulicí zahneme vpravo a pak vlevo podle plotu k ulici Nádražní. Tu přejdeme a držíme si stále stejný směr po ulici na okraji vilové čtvrti. Na jejím konci přejdeme na ulici Durdická a po ní až na červenou značku v ulici S. K. Neumanna. Jdeme po červené a zakrátko jsme v Rakšicích na náměstí. Rakšice dnes patří také k M. Krumlovu. Připomínají se poprvé v roce 1234, kdy je daroval Přemysl Otakar II. křižovníkům u sv. Františka v Praze. Majitelé se zde ale střídali, byli časy, kdy byla ves samostatným statkem a zřejmě i s tvrzí, např. roku 1388 Maršík z Rataje a pak jeho syn Markvart z Rakšic. Dnes je největší památkou gotický kostel sv. Vavřince, původně z 13. století, ovšem přestavěný kolem doku 1500. Jeho zvláštností jsou třímetrová kamenná krabička s erbem křižovníků a čtvercová věž s cimbuřím.

Cíl - Moravský Krumlov:

Ze středu Rakšic sejdeme k řece Havlíčkovou ulicí a přejdeme po lávce na druhou stranu Rokytné. Zde zachytíme žlutou značku, ale nejdeme po ní, protože zahneme vpravo, přejdeme po lávce přes Dobřínský potok a podle něho vlevo až k jatkám. Zde se dáme vpravo Okružní, která nás dovede v zatáčce až k červené značce. Ta nás pak provede dál kolem chatové osady a údolím Rokytné až pod zámek. Zámeckou ulicí se nyní snadno dostaneme do našeho cíle na náměstí v Moravském Krumlově.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem je cesta mezi poli před odbočením ke sv. Floriánu (Strážná hora) 312 metrů, nejnižším místem pak je údolí říčky Rokytné před vystoupáním do vsi Rokytná 227 metrů nad mořem. Celkové převýšení na trase je 130 metrů, takže jde fyzicky o nenáročný výlet.

 

Zámek Moravský Krumlov.
Výhled od kaple sv. Floriana.
Kaple svatého Floriana.
Kostel v Rakšicích.
Kostel v Rokytné.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Zumba kurzy s wellness

Relax víkend

Horská chata Orlík

Cena od: 5 990 Kč


LOVE STORY

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Profi V.I.P. týdenní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Další nabídka pobytových balíčků