Pěší výlet po vysočině - Těchoburz, Blatnice, Zhoř, Střítěž,

Dnes se projdeme oblastí, která charakterizuje Vysočinu - klídek a pohoda. Projdeme se lesy, ale i menší rybniční pánví, a našim východiskem je Těchobuz na okrese Pelhřimov. Vlakem se sem nedostaneme, protože nejbližší zastávka je 11 km daleko v Pacově. Autobusové linky sem zajíždějí právě z Pacova a Mladé Vožice.

Těchobuz:

Známé počátky vsi sahají do roku 1322, kdy se uvádí Kuneš z Těchobuze. Jeho potomci žili do poloviny 15. století, ale tvrz a ves patřily Alberovi ze Stajic. Z dalších majitelů uvedeme Antonína Adlera, který koupil panství roku 1735. Od roku 1823 sem v létě zajížděl v létě matematik a filozof Bernard Bolzano (1781 - 1848), v letech 1830 až 1841 zde žil trvale a napsal tu svou autobiografii. Zmínili jsme zámek na místě tvrze a z dalších památek stojí za pozornost kostel sv. Marka, kaple sv. J. Nepomuckého a směrem na Pacov nově zrekonstruovaná osmiboká roubená sýpka a za ní špýchar z počátku 19. století. Všechny památky po cestě uvidíme.

Start - Daniel:

Výlet začneme u budovy obecního úřadu. V bývalé hospodářské budově zámku je dnes Galerie Bernarda Bolzana s expozicí o jeho životě a díle a místo k různým výstavám. Vedle stojí renesanční zvonice z roku 1603 a kostel je nedaleko. Dáme se na náves a vlevo po silnici na Mladou Vožici. Cestou se budeme částečně řídit i značkami NS Po pamětihodnostech Těchobuze, a to právě hned, protože nás dovedou ke kapli sv. J. Nepomuckého z toku 1826. Za ní se rozkládá hřbitov, původní býval kolem kostela. Podle něho pak pokračujeme k rybníku Smíchov, ten obejdeme a po silnici se dostaneme ke hrázi dalšího rybníku Daniel. Zahneme vlevo a přejdeme po hrázi k chatové osadě na jeho břehu.

Blatnice:

Projdeme kolem chatek a mezi poli si to namíříme rovně k lesu. V něm asi po 200 metrech narazíme na silničku a značky modré a i zmíněné NS. Dáme se po nich vpravo a po 600 metrech, kde se značka stáčejí více vlevo, my jdeme rovně po lesní silničce. Za chvilku dojdeme k silnici na Pojbuky (vlevo). Dáme se zde vpravo a opět se značkami dojdeme k rozcestníku u rybníku Kozák. Pokračujeme dál opět bez značek po silnici kolem rybníka k osadě Blatnice. Ta se uvádí v roce 1488 v souvislosti se sporem Matouše z "Bladnice" o tom, že jeho zdejší tvrz byla dobyta Janem Malovcem. Zřejmě tehdy ves zanikla a byla obnovena zřejmě až v 18. století. Tvrz snad stávala na místě statku po pravé straně silnice za rybníkem Kozák. Od tohoto statku u autobusové zastávky odbočíme vlevo na místní komunikaci, se kterou se dostaneme na kraj smrkového les. Zde nepůjdeme dál po jeho okraji, ale zahneme vlevo a lesem klesneme k potoku a pak se dostaneme na složitou křižovatku mezi rybníky Žďár (vpravo) a Loviště. Současně zde objevíme i modrou značku.

Bolzanova studánka:

Po modré značce se dáme vlevo a dojdeme na hráz rybníku Kačer. Přejdeme po hrázi k malé chatové osadě, zahneme vlevo a mineme další osadu. Zde neodbočíme s modrou vlevo, ale pokračujeme rovně na silnici. Na křižovatce ji přejdeme a opět s modrou značkou a NS jdeme kousek rovně. Pak se značky uhnou vlevo, ale my jdeme stále rovně po lesní silničce. Klesneme k drobnému potůčku a pak lesem s příznačným jménem Hrozný kout dojdeme po jednom kilometru do serpentiny, pod kterou je vlevo Bolzanova studánka. K ní se váží různé pověsti, ta pro nás hlavní je, že sem Bolzano chodíval rozjímat a pracovat. Voda, pokud teče, je tu velmi chutná, studánka pěkně upravená.

Zadní Střítež:

Na druhé straně údolíčka s potokem přijdeme na kolmou cestu k naší silničce. Tady bychom měli zachytit značky NS, my se po nich dáme vpravo do stráně a po hřbítku budeme stoupat na okraj lesa. Stále rovně mezi loukami přejdeme přes hřbítek a klesneme do vsi Zadní Střítež. Ta se uvádí poprvé v roce 1381, kdy zde sídlil Ondřej ze Stříteže. V roce 1398 se pak uvádí jeho syn Pěšík. V 16. století šlo již jen o ves, ale po roce 1616 zde byl vystaven zámeček. Ten snad stával ve statku nad zřícenou zdí u silnice, nebo za ním, a tvrz v louce nad tím. Jinak obec je známá tím, že tu nikdo nechce dělat starostu. My se projdeme po návsi a pokračujeme po silnici ke Zhoři.

Zhoř:

Po silnici jdeme necelý kilometr, kdy uhneme vlevo na polní cestu a pokračujeme po okraji lesa do jeho špice. Zde odbočíme vpravo podle aleje mezi poli a dojdeme to Zhoře. Ves se uvádí v roce 1369, ale určitě je minimálně o sto let starší, je totiž založen ještě před érou kolonizace. Zajímavostí je sousední ves Zhořec, což dělá trochu problémy při čtení historických materiálů. Zdejší kostel Nanebevzetí Panny Marie se uvádí v roce 1409, ale podle slohu je raně gotický, co odpovídá také časnějšímu založení. Byl sice barokně upraven, ale šlo zejména o nevzhledná oblouková okna a stavba zvonice nad silnicí. Ves byla pro dochovanou lidovou architekturu vyhlášená jako vesnická památková zóna.

Špýchar:

Zhoří prochází modrá značka, po které se vydáme od kostela na sever kolem zříceniny fary. Na konci vsi ze silnice odbočíme vlevo do polí, a pak lesem dojdeme na kraj Těchobuze a na hlavní silnici. Po ní se dáme vpravo a jdeme si prohlédnout výše zmíněnou stodolu a špýchar.

Cíl - Těchobuz:

Vrátíme se do Zhoře na náves a vlevo k obecnímu úřadu.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem je výšina před Zadní Stříteží 634 metrů a nejnižším bodem je můstek přes potok při návratu do Těchobuze. Celkové převýšení na výletu je asi 250 metrů, což z něho po stránce fyzické vcelku snadný výlet.

 

Kaple Těchobuz.
Kostel Zhoř.
Rybník Daniel.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Zumba kurzy s wellness

Relax víkend

Horská chata Orlík

Cena od: 5 990 Kč


Lávové masáže

Relax víkend

Vila Kamila

Cena od: 5 800 Kč


RODINA 3 denní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


Další nabídka pobytových balíčků