Výlet do Podkrkonoší - Dolní Lánov, Fořt a okolí.

Dnes nevyrazíme na výlet do Krkonoš, ale do Podkrkonoší, do části, která je turisty vesměs opomíjená. Myslíme si ale, že změnit to můžete třeba vy. Vydejte se s námi na tento výlet, a když se vám tu bude líbit, řekněte to dál. Východiskem našeho výletu bude obec Dolní Lánov.

Dolní Lánov:

Již ze jména obce vysvítá, že to byla ves vesměs zemědělská, kde každý pracoval na nějakém lánu. Ves vznikla v polovině 13. století při kolonizaci kraje. Zda v tom byly všechny Lánovy (ještě Malý, Prostřední a Horní) najednou, či se ves rozšiřovala postupně, není známo. Tyto vsi ale vytvářejí podle Malého Labe souvislý obydlený pás v délce více jak 8 km dlouhý. Dolní Lánov měl ale jednu privilegii, a tou je kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola. Zda byl postaven současně se vsí, to by mohl být ještě románský, nevíme, ale stál určitě již ve 14. století. Jeho současný stav je ale výsledkem pozdějších přestaveb, zejména v letech 1511 až 1518 a 1599 až 1603. Z dalších historických staveb v obci zmíníme křížovou cestu u kostela, faru, bývalou kovárnu a některé další lidové stavby.

Start - kostel:

Výlet můžeme začít v Dolní Lánově vlastně kdekoliv, protože ho projdeme skoro celý, ale pro přesnost třeba u základní školy. Tady je možnost parkování a staví zde i autobusy z Hradce Králové, Dvora Králové nad Labem, Vrchlabí a Špindlerova Mlýna. Vydáme se severním směrem, tedy proti toku Malého Labe, mineme obecní úřad a staneme na rozcestí s mohutnou lípou a výlepovou tabulí. Tady zahneme vlevo, přejdeme přes Malé Labe a dáme se vpravo. Trochu vystoupáme po místní komunikaci k již zmíněnému kostelu. Projdeme k němu pěknou branou a můžeme si prohlédnout i neudržovanou křížovou cestu z roku 1741, která vede podél hřbitovní zdi.

Fořt:

Od křížku na rozcestí před kostelem sejdeme dál k vodě a na hlavní silnici. Po ní zahneme pár metrů vpravo a hned zase vlevo k hospodářské budově. Obejdeme ji zprava a přijdeme do zatáčky silničky. Tou projdeme mezi kravíny, zahneme vpravo a pak přes serpentinu se dostaneme na křižovatku pod lanovkou. Ta vozí kamení z lomu u Černého Dolu do Kunčic. Pokračujeme však rovně, ne podél lanovky, ale se značkami cyklotras 4298 a 4299. Přejdeme přes letiště, malý lesík a jsme u zámku Fořt. Ten byl postaven na konci 16. století, ale prošel mnohými přestavbami, dnešní stav je po přestavbě v roce 1801. Zámek je ale nepřístupný, protože slouží jako internát zemědělského učiliště. Od rozcestí před zámkem se dáme na další cestu kolem hospodářských budov se značkami cyklotrasy 4298.

Lázně Fořt:

Cesta se od zámku mírně stáčí vpravo, a pak za posledním domkem (č. 36) uhneme z asfaltky na polní cestu vlevo. Tou se klesneme ke hrázi dolního ze dvou rybníčků na Lázeňském potoce. Zde si můžeme v lesním tichu odpočinout, ale jinak se vrátíme kousek zpátky a v zátočině cesty odbočíme vlevo a pak podle toku potoka dojdeme do Lázní Fořt. Jejím základem byla studánka s léčivou vodou, ke které se konala procesí a u které se roku 1754 postavila kaplička P. Marie. Vyrostly zde i malé lázně, ale udržely se však jen do 30. let 20. století. V roce 1921 se zde totiž postavila malá chemická továrna a image místa byla pryč. Po 2. sv. válce nebyl provoz obnoven a budovy začaly chátrat. Zmizela dřevěná kolonáda a pak i kaple. O současném stavu si jistě uděláme obrázek sami.

Čihadlo:

Lázně Fořt opustíme po silničce a na okraji lesa staneme u otočky. Tady zahneme prudce vpravo a kolem transformátoru jdeme až do míst, kde se okraj lesa dotkne břehu říčky Čistá. Přejdeme přes vodu a podle potůčku vystoupáme zalesněným (vykáceným) údolím do mělkého sedla. Zde zahneme vpravo a přes louku přijdeme k okraji lesa s vysílačem. To jsme na vrcholu Čihadla (526 m), kde máme vcelku hezké výhledy do kraje. Čihadlo se říkalo místu, kde ptáčníci číhali na různé ptactvo, aby ho mohli třeba prodávat na trzích.

Cíl - Dolní Lánov:

Pokračujeme dál kousek po okraji lesa a pak se loukami vlevo stočíme do mělkého údolíčka. Tady narazíme na cestu od letiště a po ní sejdeme do Dolního Lánova. Tady zabočíme vpravo po silnici a dojdeme do cíle.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem je Čihadlo 522 m (pokud jsme nešli na samotný vrchol) a nejníže jsme se dostali v dolní části Dolního Lánova 406 metrů nad mořem. Celkové převýšení na trase je asi 250 metrů, takže jde po stránce fyzické o vcelku nenáročný výlet.

 

Kostel Dolní Lánov.
Lázně Fořt.
Zámek Fořt.
Zbytky v Lázních Fořt.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Adrenalin a wellness

Wellness

Horská chata Orlík

Cena od: 6 990 Kč


Zumba kurzy s wellness

Relax víkend

Horská chata Orlík

Cena od: 5 990 Kč


Lávové masáže

Relax víkend

Vila Kamila

Cena od: 5 800 Kč


RODINA týdenní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 12 500 Kč


Další nabídka pobytových balíčků