Výlet do skal v Lužických horách - Skalní výlet - Hvězda, Stříbrný vrch, Skalka a další.

Dnes si uděláme z Lužických hor malý výlet do jiného "pohoří", tedy přesněji do Ralské pahorkatiny, do jejího podcelku Dokeská pahorkatiny, do jejího okrsku Polomené hory, do jejich podokrsku Vlhošťská vrchovina a do její Kostelecké části. Je to pro laika určitě složité, ale to je právě charakteristika geomorfologického členění naší republiky. Pokud vám toto dělení nic neříká, tak raději napovíme, že to bude do okolí Blíževedel na okrese Česká Lípa.

Blíževedly:

Jméno Blíževedly asi značí, že tudy kdysi vedla nějaká zkratka. Ves vznikla na křižovatce dvou cest, hlavní od Kravař do Dubé a vedlejší od Úštěku do Holan. A to je zřejmě ona zkratka, protože šlo sice od Úštěku o cestu kratší, ale náročnější, neboť vedla podle Blíževedlského potoka. Je ale zajímavé, že právě ve směru této cesty se tvořilo jádro vsi, tedy od hradu Hřídelíku ke kostelu sv. Václava. Ves vznikla v tzv. předkolonizační době, tedy určitě před rokem 1250, i když se poprvé uvádí až roku 1292. To je však rok, kdy již dostala určitá privilegia, takže šlo o ves pro své okolí důležitou. Nejvýznamnější památky obce poznáme po trase výletu.

Start - pomníček:

Výlet začneme na náměstí i významného barokního díla - barokního sloupu Nejsvětější Trojice s balustrádou soch svatých z roku 1714. Na vlakové nádraží (trasa Lovosice - Česká Lípa - Liberec) je to asi 500 metrů, ale tady staví autobusy z České Lípy. My se vydáme po silnici směrem na Holany ke kostelu sv. Václava. Ten je sice připomínán v roce 1352, ale je určitě starší, možná by archeologický výzkum objevil jeho románské počátky, takto je nejstarší gotické zdivo presbytáře. Před kostelem zahneme ale vpravo do uličky se zakázaným průjezdem (mezi č. p. 29 a 32), mineme budovu obecního úřadu a na další křižovatce narazíme na červenou značku. Po té se dáme vlevo a vyjdeme za obec mezi pole, až dojdeme k pomníčku, dnes již neznámého účelu.

Stranné:

Pokračujeme dál do osady Stranné. Ta se uvádí již roku 1057 a je tím pádem nejstarším známým místem na Českolipsku. Později zde stávala tvrz, uváděná od roku 1371 do poloviny 15. století. Její zbytky jsou vestavěné do zdejšího hospodářského dvora. Od dvora se vydáme dál po zelené značce směrem na Hvězdu.

Protesaná cesta:

Zelená značka dojde k lesu a zahne vlevo. Musíme si zde dát pozor a odbočit vpravo na neznačenou pěšinu. Ta za chvíli vstoupí mezi skály a dostaneme se do ručně vytesané úzké soutěsky, kterou vystoupáme na plošinu hřbetu nad námi. Výška stěn je v některých místech vysoká asi až 4 metry, zřejmě sloužila ke stahování dřeva, ale zápisy o ní nejsou. Pokud se dostaneme na hřbet, doporučujeme ještě pokračovat po pěšině právě po hraně vlevo. Místy jsou totiž velmi pěkné výhledy třeba na Lužické hory a vrcholy skalních věží. Dá se pokračovat i dál až do Hvězdy, ale cesty jsou neudržované a hlavně těžko popisovatelné. Doporučujeme proto se vrátit na zelenou značku.

Hvězda:

Po zelené značce pokračujeme proti toku Litického potoka a můžeme po pravé ruce nad námi obdivovat již zmíněné skály a věže, převisy i trampskou osadu v jeskyni. Pak přejdeme ústí Heřmánecké rokle a za ní začne značka stoupat po hřbetu do osady Hvězda. Ta byla založená litoměřickým biskupem J. F. Ignácem hrabětem Šternberkem v roce 1676 rozparcelováním staršího dvora. Dnes zde nalezneme malebná lidová stavení, kapli sv. Jakuba a třeba pod vsí i různé sklepy po zaniklých objektech. Podél hlavní komunikace ve vsi se můžeme obdivovat staré lipové aleji.

Hrad u Hvězdy:

Projdeme kolem kaple a na další křižovatce u domu s červenou střechou (č. 6) zahneme vlevo a rovně dojdeme ke stodole s ltp. 1905 na střeše. Obejdeme ji a pokračujeme po skalnatém hřbetu na jeho konec, kde přijdeme k samostatnému seskupení skal, na kterém jsou zbytky tajemného hradu. Jeho jméno není s určitostí známé a dosavadní pokusy ho pojmenovat některým ze známých jmen jsou jen hypotézami. Hrad byl obklopen kamennou hradbou a na nejvyšší skále stávala šestiboká věž, po které zbyly drážky na ploše. Na jiných místech najdeme ve skalních stěnách záhlubně po dřevěných konstrukcích.

Stříbrný vrch:

Od hradu se vrátíme do Hvězdy a po zelených značkách pokračujeme k turistickému přístřešku s výhledem na protější horu Vlhošť a její skalní terasy. V další zatáčce silnice pak ale uhneme na neznačenou cestu vpravo a vyjdeme na okraj pole. Dáme se po okraji lesa vlevo a přijdeme pod vcelku zajímavou skupinu skal (po levé ruce) s nejvyšší věží Prochorou. Po okraji lesa pokračujeme pak dál, remízkou se stromy přejdeme na okraj protějšího lesa a jsme pod Stříbrným vrchem. Můžeme na něj vystoupat přímo, ale snazší cesta je po obejití zprava a pak vyšlapat údolíčkem nahoru. Na vrcholu je skupina mohutných skal s výhledy do kraje. Vrchol je vyhlášenou přírodní památkou, v každém návštěvníkovi návštěva vrcholu jistě zanechá hluboké dojmy.

Skalka:

Sejdeme údolíčkem opět na modrou značku a ta nás skalami dovede na křižovatku Nad Kravími doly. Odtud pak pokračujeme po červené Husí cestou, známou již v 18. století. Kolem vodojemu pak přijdeme na okraj vsi Skalka, kde se můžeme občerstvit v lesnímu hospůdce. Ves Skalka je známá až od roku 1544 a její doménou bylo pěstování chmelu. My ale projdeme jen částí Skalky, na rozcestí se stopkou a rozcestníkem cyklotras se totiž od červené odpojíme vpravo a po 150 metrech podél plotu vlevo přejdeme na polní cestu.

Cikánská jeskyně:

Polní cesta nás dovede do skalnatého údolí a po jednom kilometru na křižovatku, kde se od nás rozbíhají další údolí na různé strany. Přímo nad námi vpravo je na skále velký kříž s Kristem. Tady si uděláme malou odbočku a budeme pokračovat rovně po cestě a těsně před tím, než úplně vstoupí do lesa, napravo nad námi je malá jeskyně zvaná Cikánská. V ní se 9. května 1945 odehrála dramatická událost, když zde byly zastřeleny dvě ženy a tři děti z rodiny jednoho z vrcholných představitelů Henleinovy sudetoněmecké strany H. Davida, a to vlastně jejich určeným ochráncem Maierem. O této události vyšla i kniha. Od jeskyně se vrátíme na rozcestí pod křížem, kde nyní uhneme vpravo, ovšem ve směru od Skalky by to bylo vlevo.

Hřídelík:

Po cestě ujdeme asi 100 metrů a můžeme vystoupat doleva k čelu prvního skalního bloku nad námi, kde je do skály vytesaná pěkná kaplička z roku 1737. Pokračujeme však údolní cestou, která se kroutí a následně přes pole dojde na silnici z Blíževedel do Skalky. Dáme se po ní vpravo a po 400 metrech odbočíme prudce vlevo na polní cestu. Ta mine lesík, kam se vyváží odpad, a za ním odbočíme vpravo na luční cestu. Ta nás svede pak mezi lesíky do údolíčka, kde narazíme na červenou značku. Po té se dáme vpravo a dojdeme na okraj Blíževedel, kde na odbočce zahneme k hradu Hřídelíku. Je to romantická zřícenina, kde hlavní část hradu stávala na osamocené skalce a předhradí, oddělné příkopem, na skalnatém hřbítku před ním. Hrad zřejmě vznikl současně s Blíževedly, jejich jména v dávné historii také někdy splývala do sebe. Poprvé se uvádí ale až roku 1334 a hrad byl zřejmě zničen v husitských válkách. V polovině 19. st. na něm byl postaven letohrádek, ale jinak zde býval někdy i letní šenk. Hrad však skrývá určitá tajemství o podzemních prostorách, jsou zde pověsti o vězení pro provinilé kněze apod.

Cíl - Blíževedly:

Od hradu se vrátíme na odbočku a pokračujeme uličkami na náměstí, do našeho cíle.

Trasa výletu je dlouhá 14 km, ovšem musíme přičíst odbočky. Nejvyšším bodem na cestě je výšina těsně před rozcestím Nad Kravími doly 437 metrů a nejnižším místem údolí pod Hřídelíkem s 310 metry nad mořem. Převýšení na trase není veliké, necelých 300 metrů, ale pohyb ve skalách dělá z výletu mírně náročnou sportovní akci.

 

Cikánská jeskyně.
Hrad u Hvězdy.
Kaple ve Hvězdě.
Protesaná cesta.
Výhled ze Stříbrného vrchu.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Adrenalin a wellness

Wellness

Horská chata Orlík

Cena od: 6 990 Kč


Lávové masáže

Relax víkend

Vila Kamila

Cena od: 5 800 Kč


Relaxační balíček

Relax víkend

Hotel U Červené lišky a restaurace Červená liška Potůčky

Cena od:


RODINA týdenní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 12 500 Kč


Další nabídka pobytových balíčků