Hornické památky v Krušných horách - Přebuz, Rolavská vrchoviště, Cínová.

Dnešní výlet bude v méně známé oblasti Krušných hor, kam se i hůře dostává, ale na straně druhé půjde o dobrodružnou výpravu zajímavou krajinou s pohledem do dějin lidí i země. Našim východiskem bude podle počtu obyvatel (asi 75) nejmenší město v ČR - Přebuz. Leží na okrese Sokolov a jediná autobusová linka sem jezdí z Kraslic, po silnici se sem ale dostaneme po vlastní ose z Bublavy a Kraslic, z Jindřichovic a Rotavy, z Nejdku a Horní Blatné.

Přebuz:

Město vzniklo na základě objevení cínových rud, údajně v roce 1347, ale máme o něm nejstarší zprávu až z roku 1542, na město byla ves povýšena v roce 1553. Tehdy se v okolí těžilo ve velkém a některé památky jsou tu dodnes. Jsou to třeba vodní náhon Erbgraben, rudenský příkop a rýžoviště cínové rudy. Těžba probíhala střídavě až do poloviny 20. století, kdy zanikla. Ze stavebních památek připomeneme například kostel sv. Bartoloměje, postavený po roce 1780, faru a dům e. č. 46, jako jeden z nejstarších objektů v západní části Krušných hor. Po stopách těžby se vydává Hornická poznávací trasa Přebuz s 13 zastaveními, z nichž některé budeme mít na trase i my.

Start - Rolava:

Na výlet vyjdeme od budovy městského úřadu severozápadním směrem, tedy mírně nahoru, proti toku říčky Rotavy. Mineme sochu sv. J. Nepomuckého (novodobá), restauraci Kovářskou boudu a dostaneme se dvěma dřevěným domům, již zmíněné patrové 46 a vlevo přízemní e. č. 45. S původní podobou zástavby, tedy myšleno někdy od 18. století, se tu již setkáme málo. Pokračujeme silnicí k posledním domkům města, kde se k nám zleva připojuje zelená značka, a s ní klesneme k Rolavě (neplést s Rotavou, ta tekla přes Přebuz). Rolava je nejen říčka, ale i jedna ze zaniklých pohraničních vsí. Dnes tu stojí při silnici jen několik domků, z původních jen bývalá pošta. Na křižovatce se dáme vpravo směrem na Nové Hamry. Po silnici dojdeme k lesu, kde se k nám přidá zprava červená značka. Od rozcestníku Rolava - bývalá obec se dáme již jen po červené a odbočkou k památníku obětem zajateckého tábora Sauersack. Tábor vznikl v roce 1940 z důvodů těžby cínové rudy, zbytky objektů dolu jsou od nás dál po silnici asi 2 kilometry.

Rolavská vrchoviště:

Od pomníku po červené klesneme na okraj Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště. Jde tu především o ochranu rašeliniště. Rašelina se tu ve velkém těžila od 19. století jako náhrada za palivové dřevo. Dnes se zde vyskytuje několik druhů vzácných řas, ale třeba v mnoha malých jezírcích roste blatnice bahenní, Živočichy zde zastupují třeba tetřev hlušec, tetřívek obecný či bekvasina otavní a mohly bychom ve výčtu vzácností pokračovat dál. Po okraji rezervace se dáme podél Rolavy, ale přes rašeliniště vede ke státní hranici cyklostezka 2044.

Cínová:

Červená značka nás dovede na silnici do Bublavy a po ní k rozcestníku Pod Vysokým vrchem s odpočívadlem. Jdeme ještě kousek po silnici k Bublavě a po asi 200 metrech odbočíme na lesní silničku vlevo. Vystoupáme do sedla pod Smrčinu (946 m), kde se stočíme mírně vpravo a širokým údolím klesneme k Stříbrnému potoku na silničku zvanou Cínová. Po ní zahneme vlevo proti toku potůčku. Pokud se v sedle spleteme, tak stejně úbočím Smrčiny na tuto silničku dojdeme. Setkáme se zde se zelenou značkou, po které se dáme vpravo a ta dovede nás do sedla k bodu záchrany SO 044.

Hornické památky:

Od Bodu záchrany klesáme pozvolně asi 400 metrů, kde ještě před dalším přitékajícím potůčkem zleva odbočíme právě vlevo na úvozovou cestu strání. Mineme dvě paseky po pravé ruce a na plochém vrcholu (nejvyšší bod naší cesty 955 m) zahneme vpravo a malinko klesneme do sedla pod Jelení vrch (960 m). Tady se dáme vlevo a silničkou zvanou Písková projdeme lesem na louky nad městem. Cestou se dostaneme i na značky v úvodu zmíněné Hornické poznávací trasy Přebuz. S nimi dojdeme ke dvěma zastavení. Prvním je po pravici cínový důl, který byl v činnosti od roku 1909 pod jménem Čerstvé štěstí (Frischglück) a později jako Ritterův důl (Ritterschacht). Byl hluboký 120 metrů a dodnes v terénu můžeme sledovat táhlé prolákliny ve směru rudných žil. Po levici pak dojdeme k Přebuzskému vodnímu příkopu (Erbgraben), který založili Šlikové v polovině 16. století.

Cíl - Přebuz:

Za prvním domkem Přebuze zahneme vpravo a loukou dojdeme na křižovatku nad kostelem. Je to třetí generace svatostánku zde v Přebuzi a stavěl ho sokolovský mistr Johann Andreas Leistner. Nejstaršími památkami v kostele jsou vzácný gotický polychromovaný (barevný) krucifix s tělem Krista 140 centimetrů vysokým někdy z roku 1500 a zvon z cínového bronzu z roku 1565. Pod kostelem přijdeme kolem sochy sv. Bartoloměje na hlavní silnici, po které se dáme vlevo do cíle výletu.

Trasa měří 14 kilometrů, nejvyšším bodem je v textu zmíněná křižovatka s 955 metry, nejnižším bodem je to pak spodní část Cínové cesty s 834 metry nad mořem. Celkové stoupání na trase je ale jen asi 200 metrů, takže jde o fyzicky nenáročný výlet, ale asi trochu složitější s orientací.

 

Přebuz.
Přebuz.
Rolava.
Rolavské vrchoviště.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Profi V.I.P 3 denní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 000 Kč


Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


R

Relax víkend

Apartmán Herlíkovice

Cena od: 450 Kč


Další nabídka pobytových balíčků