Nejnovější rozhledna v ČR - Vysoká Srbská. Výlet Bezděkov, Žabokrky, Kamenná slunce. Výhledy v Adršpachu!

Dnes se vypravíme do oblasti, která není tolik známá, ale přesto má své kouzlo a své zajímavosti. Nejprve naše východisko - Žabokrky. Ty máme v ČR troje, jméno se vykládá ne podle krků, ale podle krkocení, což bylo kdysi skřehotání. Ona totiž žába vlastně ani krk nemá.

Žabokrky:

Toponomastiku jsme si vyřídili a teď něco k historii vsi. Poprvé se uvádí na náchodském panství v roce 1545, ovšem na jejím katastru v dolní části stála tvrz Homole. Ta byla vybudována v 1. polovině 14. st. a soužila asi k ochraně panství Polického kláštera. Na počátku 15. st. však z neznámých příčin vyhořela a zanikla. Dodnes jsou zde patrné pozůstatky příkopů. Jestli u tvrze existoval i mlýn, nevíme, ale o zdejším jsou zprávy z roku 1629, kdy v něm mlel mlynář Jiřík. O mlýnu najdeme i zmínku v knize Aloise Jiráska Z mých pamětí. V roce 1901 byl mlýn změněn na vodní elektrárnu. Zajímavá je i tradice, že v chalupě č. p. 46 v dolní části vsi, která stála již v 18. století, byl za Napoleonských válek vojenský lazaret. Tato chalupa je i uvedená v seznamu kulturních památek.

Start:

Výlet začneme na nedaleké vlakové zastávce Police nad Metují, protože trať toto město jinak míjí a je odsud asi 4 km vzdálené. Zde staví vlaky na lince z Náchoda do Meziměstí a do Broumova, je zde i zastávka autobusu linek až z Prahy, Hradce Králové a m. j. Náchoda. My se vydáme kousek po hlavní silnici od nádraží vpravo, tedy po toku řeky Metuje a dojdeme na křižovatku Na Mýtě. Zde se dáme po silnici na Nízkou a Vysokou Srbskou společně s cyklotrasou 4002. Obtáčíme vysokou zalesněnou stráň, po pravici máme Metuji. Asi po 700 metrech nás bude křížit červená značka, po které se dáme vpravo na můstek přes potok Židovku a další mostek přes Metuji. U bývalého mlýnu Kozínek přejdeme hlavní silnici i železniční trať a dojdeme do Žabokrk.

Vysoká Srbská:

Žabokrky ale neprojdeme celé, u informační tabule "U nás v Hronově" zahneme na můstek vlevo, přejdeme přes trať na hlavní silnici a dáme se vlevo, jakoby zpět. Mineme po pravici křížek, ujdeme asi 150 metrů a po okraji lesa odbočíme u koncové tabule Žabokrk vpravo na lesní cestu. Pokračujeme po ní stále údolím mezi zalesněnými stráněmi a dospějeme do Vysoké Srbské. Ta měla být údajně osídlena Lužickými Srby v roce 1408 na pokyn krále Václava IV. Osidlování vsí jinými národy není nic neobvyklého, takových pomníčků v názvech najdeme na našem území mnoho (Charváty, Lučany, Litice, Němčí a pod.). První zpráva o vsi Srbská, myšleno Nízká (1,5 km nedaleko) je ale již z roku 1254, takže zde ono přesídlení se mohlo odehrát daleko dříve. O Vysoké Srbské se poprvé píše rolku 1406, což také s Václavovým rozhodnutím nesouhlasí. To ale asi nevyřešíme, takže u obecního úřadu zahneme vpravo a vedle hospody opět vpravo.

Rozhledna:

Cestou mezi loukami pozvolna stoupáme 300 metrů a ještě před vysokým vedením zahneme vpravo k lesu a zde opět vpravo, tedy směrem zpět, a dojdeme k rozhledně Vysoká Srbská. Zde se dočteme na tabulce, že byl základní kámen položen v roce 2018 na počest 750 let obce? A pak si řekněme, jaký je to zmatek v datech. V tomto případě jde ale o naši nejmladší rozhlednu, otevřenou v roce 2020. Je celkově vysoká 18 metrů a vyhlídková plošina je ve výšce 16 metrů. Od rozhledny se vrátíme stejnou cestou do Vysoké Srbské, zahneme vpravo a silničkou klesneme k potoku Židovka. Najdeme zde křižovatku cyklotras, takže se dáme po betonové cestě s cyklotrasou 4152 vpravo ze silnice. Opět jdeme pěkným údolíčkem podle potoka až k chatkám a podle nich vlevo do Bezděkova nad Metují.

Bezděkov nad Metují:

Tato obec vznikla jako součást kláštera v Polici na počátku 13. století. Najdeme to několik historických památek, a to zejména barokní kostel sv. Prokopa z let 1724 až 1727, faru 1847, kapli P. Marie. My však obec trochu obejdeme, na křižovatce s křížkem se dáme prudce vpravo a za posledním domkem (Jiřina) opět prudce vlevo. Po levici pak míjíme kostel a za ním po serpentině dojdeme na silničku se žlutou značkou. Tady zahneme vlevo a žlutá nás dovede ke skutečné zajímavostí obce, ke dvěma studnám zvaným „Haltýře“ či „Džbery“ z roku 1862. Jednoduše lze říci, že jde o studánky pro povrchovou vodu obestavěné srubem.

Kamenná slunce:

Se žlutou značkou projdeme celou vsí na její dolní konec. Za zatáčkou žlutá značka odbočuje vpravo, ale my se vydáme kousek na dobrodružnou cestu. Zahneme tady ještě více vpravo a dojdeme po pár metrech do starého lomu Kalabon či Na Mýtě. Zde se kdysi těžil stavební kámen a dnes tu můžeme na plochách kamenů nacházet útvary v podobě kamenných sluncí.

Cíl - vlaková zastávka:

Po žluté značce v klidu dojdeme do cíle na vlakové zastávce Police nad Metují.

Trasa výletu měří 14 km, nejvyšším bodem je rozhledna Vysoká Srbská 522 metrů, nejnižším pak můstek před Metuji v Žabokrcích 376 metrů nad mořem. Celkové převýšení na trase je necelých 260 metrů, takže jde fyzicky o mírně náročný výlet.

 

Haltýř Bezděkov.
Kostel Bezděkov.
Rozhledna Vysoká Srbská.
Výhled z rozhledny Vysoká Srbská.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Víkend s vůní konopí

Relax víkend

Relax pension u Nosků

Cena od: 3 000 Kč


Zumba kurzy s wellness

Relax víkend

Horská chata Orlík

Cena od: 5 990 Kč


Další nabídka pobytových balíčků