Údolí Brtnice - Výlet Rokštejn, Mlýn Doubkov, Panská lhota, Hrádek.

Kdyby se mělo říci, kde je srdce Vysočiny, určitě by to byla Jihlava. Ta je opravdu hlavním městem, ovšem pro někoho, kdo nedbá na počet obyvatel a množství úřadů, to bude třeba Brtnice. To jméno má městečko, ale i říčka, a ta bude dnes našim cílem. Začátek výletu si stanovíme na železniční zastávce Přímělkov. Sem se dostaneme vlakem z Jihlavy, Třebíče a z Náměště nad Oslavou. Konec světa to ale není, jen zde končí silnice ze stejnojmenné obce, kam se můžeme dostat i autobusem z Jihlavy a z Brtnice.

Start - Přímělkov:

Zastávka vlaku leží v pěkném údolí řeky Jihlavy, a to nad bývalým Pruknerovým mlýnem. Údolím procházejí červená a zelené značka, my se ale vydáme po silnici do vsi. Ta vznikla někdy v polovině 13. století nedaleko hrádku, sídla některého z rodu pánů z Rokštejna, to se přesně ale neví. V roce 1378 byl již hrádek pustý, navštívíme ho ale na konci výletu. Teď nás zajímá ves, vlastně kdysi víska s 18 staveními. Zde vznikla nová tvrz v polovině 15. století, a ta se nám po některých přestavbách dochovala dodnes na jižním okraji vsi v hospodářském dvoře naproti rybníčku. Právě od něho kolem dvora s tvrzí pak budeme pokračovat se značkami cyklotrasy 26 na Rokštejn.

Rokštejn:

Hrad Rokštejn leží v údolí Brtnice ještě obtáčen mlýnským náhonem. Jde o poměrně zachovalou zříceninu hradu z 13. století a opuštěnou po dobytí v roce 1468. Na hradě se provádějí delší doby vykopávky a objevily se tam velmi zajímavé věci, např. zazděná kostra novorozeněte, čímž se měl hrad stát nedobytným. Přes sezonu je hrad přístupný i s možným výkladem. Před hradem se setkáme se zelenou a modrou značkou, po které budeme pokračovat směr Brtnice.

Mlýn Doubkov:

V roce 2001 byl tok říčky vyhlášen jako Přírodní rezervace Údolí Brtnice o rozloze 69 ha a 135 ha ochranného pásma. Údolí tu má podobu malého kaňonu s meandrující říčkou. Zajímavý je zde mlýn po bývalé vsi Doubkov. Ta se uvádí již v roce 1234, ale dodnes z ní zbyl právě jen ten mlýn. Dnes se mu přezdívá Vidourkův, ostatně to je i na fasádě. Tento rod zde sídlí od 2. poloviny 19. století do dneška, ale s přestávkou za okupace Německem a pak i po znárodnění po roce 1948. Provoz mlýna byl obnoven v roce 1994 a turbína s výrobou elektřiny v roce 2018.

Údolí Brtnice:

Od mlýna pokračujeme dál údolím Brtnice, kterým prochází od Rokštejna tzv. Brtnická stezka. Na trase je 13 zastavení, kde se dozvíme mnohé o zdejší přírodě, že se zde nachází například dvanáct vzácných a chráněných druhů rostlin a další ohrožené z Červeného seznamu. Jmenujme třeba bohaté porosty vzácné kapradiny pérovníku. Žijí zde i vzácné druhy motýlů a pavouků. Za mlýnem se začne Brtnice více kroutit, až dojdeme ke studánce U trpaslíků. Ta je pro nás nyní dobrým orientačním bodem, protože za ní obejdeme ještě jeden zalesněný hřbet, který také říčka obtáčí, a pak odbočíme na trojúhelníkové loučce na neznačenou cestu vlevo podél malého potůčku. Cesta se nad lesem začne mezi poli stáčet vlevo a dojdeme na silnici nad osadou Malé.

Malé:

Osada Malé, dnes patřící pod Brtnici, je také jako Doubkov uváděná poprvé v roce 1234, ovšem prohlídka vsi není v plánu, zůstane nám tedy po levé ruce. Stočíme se na silnici vpravo a hned odbočíme vlevo směrem na Panskou Lhotu. Přejdeme dva potůčky (potok Stávek) a vystoupáme do mělkého sedla a po levici máme zalesněnou výšinu Na Vršku 546. Tady odbočíme na polní cestu remízkou do leva. Kolem Nového rybníku pak dorazíme do Panské Lhoty.

Panská Lhota:

Asi nemusíme připomínat, že tato ves je také známá od roku 1234, takže určitě patří mezi nejstarší kolonizační vsi v republice. Jako obec Panská Lhota skončila připojením k Brtnici v roce 1989. Památkou je zde zejména kostel sv. Antonína Paduánského z roku 1841 a kaplička se zvoničkou ve středu vsi u rybníčku. Kostel je trochu mimo naši cestu za vsí právě za kapličkou. Středem vsi prochází zelená značka, po které se dáme vlevo, ovšem jen k druhému návesnímu rybníku. Zde značka odbočuje vlevo, my ale jdeme rovně. Za vsí pak silnička odbočuje mírně vpravo, ale my jdeme stále rovně, tady podél silážních jam. Přejdeme jeden hřbítek a údolíčko a pokračujeme jižními svahy vrchu Pavlice 551 m (po levici). Projdeme malým lesíkem a jsme na křižovatce s modrou. Zde se dáme vlevo směr Rokštejn.

Hrádek:

Po modré značce se dostaneme opět na hranici PP Brtnické údolí a k rozcestníku Pod Rokštejnem. Na hradě jsme již byli, takže po zelené značce odbočíme vpravo a podél Brtnice dospějeme do chatové osady na soutoku s Jihlavou. Po levici objevíme vtipně vyzdobenou a udržovanou studánku, kde každý chatař má vlastní hrníček. Odbočíme tu ze značky a za studánkou přejdeme přes Brtnici, zahneme vpravo a asi po 50 metrech vystoupáme na nízké návrší vlevo nad námi. Zde objevíme zbytky hradu Přímělkova, o kterém jsme psali v začátku článku. Jsou zde zbytky zdiva a příkop.

Cíl - Přímělkov:

Vrátíme se pod hrad, zahneme vlevo a na špici ostrožny se opět napojíme na zelenou značku. Podejdeme s ní trať a proti toku Jihlavy dojdeme k vlakové zastávce Přímělkov.

Trasa měří 14 kilometrů, nejvyšším bodem jsou pole před osadou Malé 538 metrů, nejníže jsme se dostali u Jihlavy pod Hrádkem Přímělkov 427 metrů nad mořem. Celkové převýšení na trase je asi 230 metrů, takže po stránce fyzické jde vcelku o nenáročný výlet.

Další výlet v okolí naleznete ZDE.

 

Hrad Rokštejn.
Mlýn v Doubku.
Panská Lhota.
Hrádek Přímělkov.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

R

Relax víkend

Apartmán Herlíkovice

Cena od: 450 Kč


Adrenalin a wellness

Wellness

Horská chata Orlík

Cena od: 6 990 Kč


Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Další nabídka pobytových balíčků