Hrady, zámky, tvrze v Krušných horách - Hartenštejn, Starý Bochov, Hungerberg, Údrč. Výlet v Podhůří Krušných hor.

Dnes se z Krušných hor vydáme do Podkrušnohoří do města Bochova. Se svými 1.980 obyvateli je na 496 místě mezi městy, ovšem na počet obyvatel na jednu významnou památku možná by Bochov předstihl i Prahu. A jsou to hrady Bochov, Hartenštejn, Starý Bochov (hradiště) a kostely Archanděla Michaela, sv. Jakuba, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově a zámek v Údrči. Jistě pěkný seznam, určitě proto stojí zato se sem přijet podívat.

Bochov:

Bochov, tehdy jako Krašnov, stával patrně původně kolem kostela sv. Jakuba, případně ve spojení s hradištěm (Starý Bochov) jižně od něj. Později asi s rozvojem hornictví (cín) byl Bochov založen ve výhodnější poloze jako město s hradem Hungerbergem, což již máme podchyceno na město povyšující listinou z roku 1325. Hrad byl zničen za bojů v roce 1469. V roce 1473 se již připomíná Nový Hartenštejn, snad tedy hradiště pokládané za Starý Bochov bylo oním Starým Hartenštejnem? V roce 1573 získal panství Bochov Adam st. Štendorf ze Štendorfu a nejen že zvelebil Hartenštejn, ale postavit si "byt" ve městě. Roku 1589 se uvádějí dva šlechtické domy ve městě, ovšem v roce 1609 připadl Bochov k panství Andělská Hora a tím pádem byl Hartenštejn opuštěn a domy asi prodány měšťanům. Trochu jsme se více věnovali šlechtickým sídlům v Bochově, tak se na ne nyní vydejme.

Start - Hungerberg:

Výlet začneme na bochovském náměstí. Zde najdeme také zajímavé památky, třena kamennou věžovitou studnu z počátku 18. století, žulovou kašnu také z 18. století, sochu sv. J. Nepomuckého a sloup s Pannou Marií. Náměstí obklopují domy různého stáří od 19. století po modernu, nejvýrazněji je ale radnice s gotickým základem. Dominantou města je však kostel sv. Michaela Archanděla, trochu stranou od náměstí. Byl také původně gotický, ale několikrát by důkladně přestavován a jeho vzhled je nyní barokní, jako i sousední fara. My se vydáme na sever Karlovarskou ulicí a hned zahneme vlevo do Dlážděné. Ta nás již dovede k Hungerbergu (Hladový vrch), na kterém stával park, později kaplička, ale dnes je upraven parkově. Jméno má podle toho, že zde měla být kdysi hladomorna, což na hradech bývalo.

Hartenštejn:

Po prohlídce vršku sejdeme zpět do Dlážděné, ale zahneme vpravo do Horské, kde pak na křižovatce s Mariánskou přijdeme na červenou značku. Po ní sejdeme k panskému rybníku, zahneme vlevo a polní cestou vystoupáme k vrchu s hradem Hartenštejnem. Z něho je již zachovalejší zřícenina, která navíc prošla určitou obnovou, takže hlavní věž slouží jako rozhledna. Určitě se nám vyplatí si v IC v Bochově nebo v restauraci Radniční sklípek půjčit klíče (záloha 200 Kč), však je budeme moci při návratu do města vrátit.

Starý Bochov:

O tomto hradu jsme se zmínili, že neznáme přesně jeho původní jméno, ale pokud ho chceme navštívit, i když není na dnešní trase, nyní můžeme. Až sejdeme z hradního vrchu na kraj lesa, dáme se po jeho okraji vpravo a klesneme loukou až k úzkému výběžku lesa. Od něho se dáme vpravo šikmo do lesa a musíme se držet hřbítku napravo od údolíčka. Na jeho konci pak narazíme na příkopy a valy, ovšem plošina hradu je zcela bez stop po stavbách, snad byl dřevěný a snad dokonce nedokončený.

Pomník:

Od hradu se vracíme po stejné cestě do místa, kde u cesty v lukách začínají růst stromy. Zde uhneme kolmo vpravo, kdysi tu byla cesta, a namíříme si to rovnou k výšině proti nám. Na jejím vrcholku najdeme kříž a 12 metrů vysoký žulový pomník obětem 1. světové války z roku 1924. Z Bochova v ní zahynulo přes stovku občanů.

Údrč:

Obtočením kolečka kolem vrchu se dostaneme na jeho obrácenou stranu a silničkou klesneme na hlavní silnici 198 s červenou značkou. Po ní jdeme vpravo a podle lesa a pak lesem pozvolna klesáme k rybníku Kopinskému a Malému Kopinskému. Za nimi staneme na silnici z Teleče do Údrče, kam když zahneme vlevo, asi po kilometru dojdeme. Ves se připomíná již roku 1169-83 za Smila z Udrče. kde sídlil, nevíme, ale pozdější majitelé zde měli tvrz a pak i zámek. A jdeme se na to podívat. V Údrči zahneme na silici s červenou vpravo a za rybníkem u statku zahneme vlevo. Přijdeme k baroknímu a původně renesančnímu zámku, který byla ale po požáru v roce 1898 znovu vystavěn. Před zámkem vpravo je malý lesík, kde u rybníka se nacházejí valy a příkopy po oné bývalé tvrzi. K dalšímu pokračování se vrátíme zpět na silnici a po červené na křižovatku a dál vsí ke kostelu sv. Leonarda. Ten je pozdně barokní z roku 1783, ale stojí na místě gotického a možná i staršího, když víme o Smilovi z 12. století. Ve zdi je zazděný starý smírčí kříž. Vsí pak pokračujeme kolem rybníka i válečného pomníku, za ním zahneme v zatáčce vlevo na polní cestu.

Šibeničník:

Pozvolna stoupáme strání na vrchol hřebene, kde vpravo kdysi stávala kaplička. Po malém klesnutí jsme u Velkého Údrčského rybníka. Pokud budeme zde mít štěstí, můžeme vidět poměrně vzácného motýla hnědáska chrastavcového z rodu baboček. Od rybníka opět stoupáme, chvilku i lesem, až do Bochova. Pokud chceme vidět další zajímavost, můžeme na silnici odbočit vpravo, ale mimo trasu, a za rybníčkem zahnout doprava. Pak vystoupáme na vrchol Šibeničníku, kde sice šibenice již není, ale je zde vodárna, vysílač a i možnost rozhledů po okolí.


Cíl - náměstí:

 

Hlavní cestu, v Bochově Toužimskou ulici, přejdeme a pokračujeme Pražskou ke kostelu, a pak zahneme vpravo a jsme na náměstí.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem na trase je Hartenštejn s 733 metry a nejnižším je oblast zámku v Údrči s 611 metry nad mořem. Celkové převýšení je na trase necelých 200 metrů, takže jde fyzicky o výlet z těch snazších.

 

Hartenštejn.
Kostel Údrč.
Bochov.
Památník obětem 1. sv. v.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Relaxační balíček

Relax víkend

Hotel U Červené lišky a restaurace Červená liška Potůčky

Cena od:


Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Profi V.I.P 3 denní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 000 Kč


Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


Další nabídka pobytových balíčků