Výlet okolo Mladé Boleslavy - Škoda muzeum, Neuberk, Štěpánka, Letecké muzeum.

Dnes se podíváme do Mladé Boleslavi. Asi u nás neexistuje dospělý člověk, který by o tomto městu neslyšel, jeho věhlas sahá daleko za hranice státu, daleko i za moře. Ale pro někoho může být překvapením, že město Mladá Boleslav vlastně není tak "mladé", jak by se mohlo na první pohled zdát. Máme tu Starou Boleslav, dnes dvojměstí s Brandýsem nad Labem, která je známá zejména místem bratrovraždy svatého Václava. Ta naše ale nevznikla jako mladší sídlo, její počátky můžeme hledat v souvislosti s hradištěm u Chloumku, bývalého správního sídla Charvátů. Možná bychom zde mohli hledat třeba souvislost se Svatým Janem pod Skalou a tamějším svatým Ivanem, který měl být právě vládcem Charvátů. Když někdy v polovině 10. století toto území získali Přemyslovci, Boleslav II. založil nové město níže u Jizery a snad bylo oním Novým hradem známým z bojů se saským králem Ottou I. v roce 950. Trochu se můžeme zamyslet nad tím, zda právě toto území nebylo následně jablkem sváru mezi Přemyslovci a Slavníkovci, kteří se hlásili k pokračovatelům vládců právě Charvátů, které skončilo v roce 995 jejich vyvraždění.

Metalová cesta:

Město Mladá Boleslav má nyní novou Metalovou cestu s 18 zastaveními vyzdobenými kovovými plastikami. My se na tuto cestu vydáme, projdeme nejvýznamnější místa města, ale protože trasa není tak dlouhá, navštívíme navíc některá další místa i na periferii města. Nechceme zde vypisovat informační texty na jednotlivých zastaveních, ale zmíníme se i o věcech, které jsou i mimo ně.

Start - Svatý Havel:

Výlet začneme u infocentra v Železné ulici (Metalová cesta začíná u autobusového nádraží). Dáme se po červené značce, právě na výše zmíněný Chloumek, to znamená Železnou ulicí. Můžeme tu zmínit pěkný barokní kostel sv. Jana Nepomuckého. Gotický johanitský kostel tu stál již v polovině 14. století, současná tváře je ale z počátku 20. století ve stylu novobaroka. Po značce se dostaneme k Havelskému parku, bývalému hřbitovu. Příznačně zde najdeme Havlovu lavičku, ale jméno je podle hřbitovního kostela sv. Havla. Ten byl postaven v goticko-renesančním slohu okolo roku 1539, ale výraznější přestavby se mu dostalo v 18. století, kdy k němu byla přistavěna i věž.

Škoda Auto Muzeum:

Po červené značce pak dojdeme k semaforům na ulici T. G. M., kde značku opustíme, přejdeme přes přechod, zahneme vpravo a za CK Fischer mezi domy vlevo. Projdeme zelení kolem Domu kultury (1972) do Táborské ulice a tou vpravo až k základní škole Dr. Edvarda Beneše (1935). Před ní si můžeme povšimnout chráněného stromu platanu javorolistého a za ním na lavičce plastiky Everybody loves butterfly. Vejdeme do Laurinovy ulice a proti nám je moderní stavba centrální požární stanice. Zahneme vlevo a jdeme Laurinovou přes Žižkovou a Dukelskou ulici a dostaneme se k 3. bráně Škoda Auto. Dále mineme Starý hřbitov s Centrální novorománskou kaplí. Ale není to nejstarší místo pohřbívání, dřív se pohřbívalo i jinde, jak jsme se např. již zmínili v souvislosti s kostelem sv. Havla. Na křižovatce s třídou V. Klementa jsme se dostali k 1. bráně AŠ, kde zahneme vpravo k Škoda Auto Muzeu. Asi nemá smysl psát, jak úžasné to muzeum je, jen připomeneme sousoší zakladatelů automobilky Václava Klementa a Václava Laurina v životní velikosti z roku 2005 od M. Moravce.

Průmyslová škola:

Od muzea se vrátíme kousek na křižovatku s Laurinovou a pokračujeme rovně po třídě V. Klementa až na roh parku Výstaviště. Ten byl vytvořen v roce 1912 původně pro Severočeskou hospodářskou výstavu architektem Františkem Jandou. Později se zde konaly další výstavy, park prošel v roce 1995 důkladnou rekonstrukcí. Na druhém konci parku stojí socha J. A. Komenského a kolem ní tři monumentální budovy. Před námi gymnázium Dr. Josefa Pekaře, nalevo divadlo (1906 až 09) a napravo Sokolovna (1905). Palackého ulicí před gymnáziem zahneme vlevo, ale u pomníku Sv. Čecha zahneme vpravo na pěšinu podél sousedního gymnázia ke Střední průmyslové škole. Budova je z roku 1927, ale škola má historii k roku 1867, kdy vznikla jako jedna z prvních odborných škol v českých zemích. Škola je špičkovou ukázku funkcionalistického slohu od architekta Jiřího Vendelína Krohy.

Sbor českých bratří:

Před střední školou Havlíčkovou ulicí zahneme vlevo a vpravo před budovou Minizoo Ekocentra Zahrada spatříme kovovou sochu žirafy z roku 2014 od Niklase Fännicka ze Švédska. Minizoo je přístupné v určité dny, takže pokud bude otevřeno, určitě vstupte. Jesenskou ulicí dojdeme na křižovatku s Palackého, zahneme vpravo a dojdeme na Českobratrské náměstí. Zde vpravo stojí jedna z nejpamátnějších budov města, Sbor českých bratří. Jde o ukázku nejstarším renesanční pseudobasiliky mimo Itálii z let 1544 až 1554. Svému účelu nesloužil sbor dlouho, protože po roce 1620 byly v Čechách zakázány jiné církve než římskokatolická a z budovy bylo skladiště i muzeum od roku 1908. Dnes je zde koncertní a výstavní síň.

Karmel:

Vrátíme se na nároží banky a kolem hotelu se dostaneme k budově Technické knihovny Škoda Auto. Vlevo si povšimneme pamětní desky Mikuláše Klaudyána na budově bývalé bratrské školy a tiskárny z přelomu 15. a 16. století (pozdější úpravy). Přejdeme ulici k bývalému klášteru minoritů s kostelem sv. Bonaventury. Objekt prošel složitým vývojem od konce 13. století po dnešek, kdy je zde Vysoká škola Škoda Auto. Místu se říká od nepaměti Karmel podle stejnojmenné biblické hory v Palestině.

Komenského náměstí:

Projdeme kolem kláštera na terasy, odkud je pěkný výhled do údolí pod námi. Od teras se dáme vlevo a podél zadní části Vzdělávacího centra Karmel přijdeme do Vodkovy ulice. Přejdeme ji a vstoupíme na pěšinu parkem, ve kterém je umístěno muzeum Výsadkáři 8280. V současné době (2019) je ale uzavřené. Pokračujeme proto dál a najednou opět objevíme červené turistické značky. Dáme se tedy vlevo po nich a dojdeme k rozcestníku na Komenského náměstí. Kdysi zde býval rybník, na kterém byly závislé starý pivovar se sladovnou a masné krámy. V 2. polovině 19. století zde vnikl park, u kterého byla postavena nová radnice (1865 až 1868) s vysokou hranolovou věží bývalé vodárny v roce 1894. Dále zde vznikly původní gymnázium (dnes ZŠ), pošta a městská spořitelna. Ústřední sochou je tu legionář v nadživotní velikosti od Josefa Matějů z roku 1923. Jde ale o repliku od hořického sochaře Michala Moravce.

Staroměstské náměstí:

Podle nové radnice dojdeme ke kostelu Nanebevzetí P. Marie. Údajně vznikl jako dřevěný již v polovině 10. století, ale jako kamenný byl dokončen až v polovině 15. století. Dnešní jeho podoba je barokní z 18. století. Kostel sousedí s renesanční starou radnicí s vyhlídkovou věží. Ta byla postavena v letech 1554-1559 zřejmě M. Borgorellim a ozdobena krásnou sgrafitovou výzdobu se scénami ze Starého a Nového zákona a postavami světců. To jsme se již dostali na Staroměstské náměstí s řadou památných budov a sloupem se sochou Panny Marie uprostřed.

Hrad:

Projdeme si náměstí včetně podloubí, ale nesmíme opomenout v užší části za Second handem projít vpravo průchodem k městskému paláci Templ. Jde o pozdně gotickou budovu z konce 15. století, kdy to bylo sídlo hejtmana boleslavského panství Jana Císařovského z Hliníka. Dnes je zde výstavní síň a archeologická a historická muzejní expozice. Po prohlídce, pokud budeme mít zájem a bude otevřeno, se vrátíme na náměstí a zde se dáme vpravo. Náměstí se zúží a uličkou dojdeme k objektu bývalého hradu. Ten také prošel složitým architektonickým vývojem, až skončil v 18. století jako kasárna. Od roku 1972 je v něm muzeum s několika expozicemi.

Neuberk:

Opět po možné prohlídce či neprohlídce muzea pokračujeme dál, a to před hradem vpravo do ulice Pražská brána. U kamenného zábradlí pak odbočíme vpravo a po Křížkových schodech sejdeme do Nádražní ulice. Tou se dáme vpravo, po pravé ruce nad námi bude hrad, po mostě přejdeme přes Klenici i s červenou značkou. S tou pak jdeme až k mostu, který ale nepřejdeme a jdeme stále rovně Vineckou. Ta nás dovede k zajímavé budově zámku Neuberk. Ten vystavěl Jan Ignác Gemrich, soudce Vrchního zemského soudu kolem roku 1730, součástí areálu je naproti zámku bývalý pivovar.

Letecké muzeum:

Kolem zámku zahneme vlevo a pěšinou odbočíme zase vlevo do zalesněné stráně. Na vrcholku hřbetu si pak můžeme prohlédnout zbytky hradu Rácov či Dráčov ze 14. století. Mnoho o něm nevíme, s určitostí i to, že z jeho zdiva byl postaven Neuberk pod námi. Dál můžeme pokračovat pěšinou po ostrožně k penzionu Piano Ranch, nebo lze i sejít zpět na silnici a pak odbočit v prudké zatáčce vlevo. Od penzionu pak pokračujeme podél přírodní památky Bezděčín, která je vyhlášená na ploše letiště, kde žije kolonie syslů. Dostaneme se mezi domky a Regnerovou ulicí dojdeme k budově letiště, kde je umístěno Letecké muzeum Metoděje Vlacha, průkopníka českého létání.

Podhrad:

Od letiště pokračujeme dál Regnerovou až na křižovatku s Pražskou. Zde 8. března 1945 byla zastřelena 13letá Milena Hážová, když zřejmě chtěla podat kus chleba ruskému zajatci a německý voják se neudržel… Pomník je z roku 1974. Pražskou ulicí se dáme vlevo a dojdeme tak k židovskému hřbitovu. Ten patří mezi naše nejstarobylejší, nejstarší náhrobek je z roku 1604. Osmiboká obřadní síň je z roku 1889 a funkcionalistická márnice z roku 1937. Pokračujeme dál po silnici až ke dvoru Podhrad po levé ruce. Ten sloužil ve středověku jako hospodářské zázemí hradu, a také se tu dochovaly mezi budovami z 18. a 19. století zbytky gotického špitálu, farního kostela sv. Víta a dva náhrobky ze 17. století.

Štěpánka:

Za dvorem se Pražská stáčí vlevo, ale my pokračujeme rovně ulici Na Šafranici. Dojdeme ke Klenici, přejdeme ji po mostě a po levici máme objekt s eMBe pivovarem a po pravici zimní stadion. Ten má dávnou historii, hokej s míčkem se tu hrál již roku 1904, umělá plocha je z roku 1956 a zastřešení z roku 1973, později pak přibyl hotel a druhá plocha. Od zimáku se vrátíme zpět za Klenici a pokračujeme vlevo s modrou značkou do parku Štěpánka. Ten vnikl zásluhou Okrašlovacího spolku a za pomoci vojenské posádky v letech 1876 až 1881. Později se dále rozrůstal nejen plošně, ale i vybavením, v roce 2014 byl park rekonstruován. Prochází jím několik cesta, ale my se budeme držet modré značky až k hudebnímu pavilonku. Od něho se dáme ještě kousek po modré, ale neodbočíme s ní vlevo, ale jdeme rovně a pak trochu klikatě vyjdeme na nejvyšší místo parku k dalšímu altánku. Za altánkem zahneme vlevo kolem "Veverky" a přijdeme na značky NS Veverky Štěpánky. Po levici máme skalní hranu, za kterou pak odbočíme na schody a sejdeme do ulice Štěpánka s tenisovými kurty.

Náměstí republiky:

Pozvolna klesneme ke Klenici a pravici máme moderní plavecký bazén z roku 2015. Za ním na křižovatce a od turistického rozcestníku odbočíme vpravo ulicí Na Celně a dojdeme k areálu kliniky Dr. Pírka. Je to špičkové pracoviště a pro nás bude asi důležitější, že je zde na 40 soch umělců z různých zemí jako výsledky několika ročníků Mezinárodního sochařského sympozia "Stone and People" a "metalového sympozia". Po prohlídce galerie pod širým nebem se vrátíme na ulici Na Celně, klesneme zpět ke Klenici a přejdeme přes most. Pak s červenou značkou zahneme do Viničné ulice. Ta pak zahýbá vlevo, ale my jdeme rovně a za budovou okresního soudu (1928) odbočíme vpravo a jsme na náměstí Republiky. Je to nejmladší mladoboleslavské náměstí a v posledních letech mu byla věnovaná značná péče.

Cíl - Infocentrum:

Tím jsme vyčerpali všechna zastavení Metalové cesty i ta, která jsme si přidali navíc. Projdeme kolem celého průčelí soudu a po ulici T. G. M. se dáme vlevo. Za mírnou pravotočivou zatáčkou odbočíme vlevo na schody, které nás dovedou do Viniční ulice. Tou pak pokračujeme až k zimnímu stadionu, u kterého odbočíme vpravo na Kominické schody. Ty nás sice nedovedou do "nebe", ale do starého města, kde zahneme v Železné ulici vpravo a jsme u IC.

Trasa měří 14 km, nejvyšším místem je park Výstaviště 241 metrů a nejnižší bod je zámek Neuberk s 203 metry nad mořem. Celkové převýšení na trase je asi 115 metrů, takže by to měl být oddychový výlet. Na druhou stranu pamatujme, že chůze po městské dlažbě je mnohem unavující, než šlapání v lese.

Další výlet v okolí ZDE.

 

Divadlo Mladá Boleslav.
Kostel Mladá Boleslav.
Letiště Mladá Boleslav.
Zámeček Neuberk.
Židovský hřbitov Mladá Boleslav.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


LOVE STORY

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


RODINA 3 denní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Další nabídka pobytových balíčků