Hostýnské vrchy v okolí Rusavy - Klapinov, Bečka, Skalný, Pardus...

Dnes se podíváme do okolí obce Rusavy. V prvé řadě je nutno říci, že nemá vůbec nic společného s Ruskem, protože její jméno je podle místního potoka, který měl za jarních tání "rusou", tedy načervenalou barvu. Rusava vznikla vlastně kolonizací, tedy osazením novým obyvatelstvem. Bylo to po nezdařeném valašském povstání, které trvalo s přestávkami od roku 1620 do 1644, a pak přišlo kruté potrestání - popravy, ale také stěhování. A to se týká právě Rusavy, kdy sem byla část Valachů přemístěna v roce 1657 z vůle majitele panství hraběte z Rottalu. Ves proto dostala jméno Rottalovice. To se samozřejmě nelíbilo odbojným Valachům, a tak říkali vsi právě podle potoka, což bylo v roce 1924 uzákoněno. V obci najdeme několik památkových objektů, zejména dřevěných stavení a kostely Povýšení sv. Kříže a evangelický sv. Trojice.

 

Start - Za Vrchy:

 

Výlet začneme v centru obce u budovy obecního úřadu, pošty, obchodu, hasičů a kousek od školy. Pro nás bude asi nejzajímavější muzeum v patře nad obecním úřadem, kde se lze dozvědět mnohé z historie obce a života zdejších obyvatel. Sem se dostaneme samozřejmě auty od Holešova či Bystřice pod Hostýnem, odkud sem také zajíždějí i autobusy. A vydáme se na výlet podle hasičské zbrojnice k lyžařskému vleku a kousek nad jeho horním koncem narazíme na červenou značku. Po té budeme pokračovat stále do vrchu a pokračujme se značkou po hřebenovce. Místy je občas vidět do kraje na obou stranách, až dorazíme na rozcestník Za Vrchy.

 

Pardus:

 

Na rozcestí se k nám připojí žlutá značka a to již jsme pod vrcholem Pardusu (672 m). Odlesněné travnaté svahy jsou zde terasovitě upravené a roste tu jalovec, břízy a další dřeviny. Louky se využívají jako pastviny a někde lze ještě vidět zbytky starých stavení. Z vrcholu je pěkný výhled, takže to sem nebylo marné se vydat.

 

Ivina studánka:

 

Pokračujeme dál po červené a klesneme k nejvyšším domkům Rusavy k Hornímu Hořansku. Jsme zde v sedle mezi Pardusem a Klapinovem (678 m) a kousek pod námi pramení Rusava. Ta asi se po 30 kilometrech vlévá u Kroměříže do Moravy. Ale pokračujeme dál a ve stráni na kraji lesa narazíme na Ivinu studánku. Je to pěkně upravený pramen, ze kterého se můžeme příjemně občerstvit.

 

Klapinov:

 

Od studánky stále stoupáme strání do sedla Klapinova a Bečky (706 m). Zde je zastavení naučné stezky, ale i opět pěkné výhledy. Jako zajímavost zde stojí dřevěná socha Portáše od bystřického řezbáře Josefa Biječka mladšího. Portášové byli ochránci hranic a bojovali i proti Turkům.

 

Bečka:

 

Bečka je nedaleký vrch, na který je dobré vystoupat. Dáme se po zelené Cyrilometodějské stezce a na okraji lesa odbočíme šikmo vpravo. Strání pak vystoupáme na vršek. Ten je také částečně odlesněný, takže z něho je výhled do údolí pod námi a třeba protější vrchol Na Šarmance (725 m).


Obřany:

 

Vrátíme se do sedla Klapinova a jdeme dál po červené značce a klesneme do sedla Rožnovjanka. Kousek za ním pak odbočkou vystoupáme na vrchol Obřan (704 m). Výhledy jsou odtud jen dílčí, lze zahlédnout kostel na Hostýně, ale hlavní jsou tu zbytky hradu. Byl založen v polovině 14. století Bočkem z Kunštátu, dědečkem krále Jiřího z Poděbrad, a zanikl někdy v době husitských válek. Můžeme zde vidět předhradí a nad ním protáhlý horní hrad s pozůstatky budov a kulaté věže.

 

Skalný:

 

Od hradu se vrátíme zpátky na Klapinov, kde se dáme vpravo, tedy k západu. Klesneme de sedla Pod Skalným a pak dojdeme k protáhlému hřebenu s mnoha skalami a skalkami a na jeho konci vystoupáme na údajně nejvýše položený hrad na Moravě, a to do výšky 709 metrů nad mořem, tedy jen o 5 metrů výše než Obřany. Je však nutno říci, že proti Obřanům zde moc zbytků neuvidíme. Hrad byl částečně chráněn dnes již mělkým příkopem a po dřevěných stavbách tu nezbylo nic. Přesto jde o zajímavou romantickou polohu, najdeme zde pamětní desky horolezců. Jméno hradu se v listinách nedochovalo, ale zřejmě byl postaven ve 14. století, proč? Snad jako strážní, ale vše jsou jen dohady.

 

Cíl - Rusava:

 

Pod hradem se od rozcestníku vydáme po modré značce vcelku prudce dolu. Pak se cesta zlomí vpravo a obejde přírodní památku Rusava - Hořansko. Jde o extenzivní pastvinu postupně zarůstající nálety, kterou obklopují lesní porosty. V dolní části PP narazíme na první domky Hořanska, kterými projdeme na osovou silnici Rusavy. A po té již před Rusavu dojdeme snadno do cíle.

Trasa měří 14 km, nejvyšším místem je Skalný se 709 metry a nejnižším bodem je tradičně start a cíl s 378 metry nad mořem. Celkové převýšení na trase je asi 600 metrů, takže jde o fyzicky náročnější výlet.

 

Zřícenina Obřany.
Vrchol Pardus.
Skalný.
Rusava.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Profi V.I.P. týdenní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


LOVE STORY

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


R

Relax víkend

Apartmán Herlíkovice

Cena od: 450 Kč


Další nabídka pobytových balíčků