Krajinou Broumova - Výlet na Broumovsku - Křinice, Rybníky na Broumovsku.

Broumov není jen klášter a skály nad ním, ale i vesničky okolo, a dnes se do jedné asi nejvýznamnější z nich podíváme. Jde o Křinice, dnes jediné plošně památkově chráněné sídlo na Broumovsku v roce 1995 prohlášené jako vesnická památková rezervace.

Start - dřevěný kostel:

Výlet začneme v Broumově u turistického rozcestníku u Dolní brány. Nedaleko je parkoviště, kousek i vlaková zastávka i autobusové nádraží. My se vydáme po zelené značce kolem špitálního kostela sv. Ducha (dnes barokní 1735, připomínán ale již 1407). Dále mineme nemocnici a zastavíme se vzácné památky, u hřbitovního gotického dřevěného kostela Panny Marie, zřejmě z 15. století, ale údajně byl postaven po založení města v roce 1177.

Cihelný rybník:

Zelená značka nás vede na okraj města k Cihelnému rybníku. V noci 14. července roku 1847 za rybník na louku dopadl železný meteorit (siderity) o váze 17,2 kg. Jinak tady byla v minulosti klášterní cihelna a i vápenka, rybník po levici se totiž jmenuje Vápenný. Rybníků zde bývalo více, například Žaludový (Eichelteich) zmizel zcela. Ale to již jsme na katastru Křinice, kam dojdeme cestou přes pole.

Křinice:

Ves založená v roce 1255 jako Weckersdorf (Budíková ves??) se táhne údolím více jak 4 km bylo zde více jak 50 čtyřstranných dvorců, Dnes jde o zděné domy a hospodářské objekty z 18. a 19. století, ale najdou se i starší dřevěné stavby a štíty. Vstupujeme do obce v dolní třetině, kde opustíme i zelenou značku a vydáme se vpravo po silnici se značkami NS Proč chodit tak daleko. Jdeme vsí a za chvíli nás značka opustí vpravo, aby se kus výše opět vrátila. V horní části obce se k nám připojí i červená Jiráskova a Svatojakubská cesta. Pak si všimneme také moderní pískovcové Brány času. Kus výše u křížku nás červená opustí vpravo, a pak jsme již nad vsí, kde cesta odbočuje vlevo k "Americe", ale značka NS jde vpravo směrem na Křížovou cestu.

Svatý Hubert:

Se značkami NS se po kraji lesa dostaneme na dolní začátek Křížové cesty. Ta vznikla u starší kaple v polovině 19. století, ovšem v roce 2000 byla obnovena. Kolem jednotlivých zastavení dojdeme ke kaple z roku 1786, tehdy zasvěcené Panně Marii Hvězdy Jitřní, dnes zasvěcené sv. Hubertovi.

Cesta lesem:

Na křižovatce u kaple se dáme vpravo lesní silničkou se značkami cyklotrasy 4000. Teď to bude chtít více orientační pozornosti, protože nás čekají lesní cesty bez značek. Ještě s cyklotrasou okroužíme mělké údolí a na dalším hřbítku přejdeme úvozovou cestu vlevo do starého velkého lomu. Pak se naše cesta prudce lomí vlevo a stoupá, ale my jdeme úvozem rovně strání dolu a za užším údolím zahneme vpravo a dalším úvozem klesáme po jeho levé straně. Pak překročíme tento hřbítek do dalšího údolíčka po naší levé ruce. Zde uvidíme, jak svrchu k nám klesá další úvozová cesta, a tou se pustíme vpravo dolu. Pokud jdeme dobře, až vyjdeme z lesa, jsme u objektů Lesní společnost Broumov Holding, a.s. Další špatná možnost je, že se dostaneme na hlavní silnici do Broumova. Pak bude nejlepší se dát k němu vpravo a u autobusové zastávky „U Šléglů" zahnout na silničku vpravo a dojít ke Šlegrově rybníku.

Balcarův kopec:

Za hospodářskými objekty Lesů zahneme vpravo a podle lesa vlevo a pak vpravo dojdeme k Červenému dvoru. Za dvorem vlevo se rozkládá velký Šlegrův rybník, nazývaný tak již v 18. století. Za rybníkem zahneme vpravo a přes pole dojdeme pod návrší Balcarův kopec (422 m) a za ním na okraj polí, kde začínají louky. Zde se zahneme vlevo a najednou zprava se k nám připojí červená výše zmíněná cesta a současně i známá NS. Dál však pokračujeme po červené až do Broumova, kde když narazíme na hlavní silnici, ze které odbočíme vpravo do parku Alejka a za ním kolem Penny Marketu k Dolní bráně. Ta tam sice již není, ale jmenuje se tak turistický rozcestník, u kterého jsme cestu začínali.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem je odbočka z cyklotrasy 4000 za Hubertovou kaplí a bodem nejnižším je start a cíl se 382 metry nad mořem. Celkové převýšení na trase je pouhých 160 metrů, takže jde o fyzicky nenáročný výlet.

 

Křinice - Brána času.
Sv. Hubert.
Křinice - Památný statek.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


LOVE STORY

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


RODINA týdenní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 12 500 Kč


Další nabídka pobytových balíčků