Výlet Mnichovo Hradiště, Valečov, Lhotice, Veselka...Pěkný výlet v Českém Ráji.

Dnes se vydáme cestami Českým rájem v okolí Mnichova Hradiště. Projdeme se sady, lesy, po cestách lesních i asfaltových, bude to tedy pestré.

Mnichovo Hradiště:

Psát o Mnichově Hradišti by se dalo velmi dlouho, proto se jen zmíníme, že město bylo založeno jako součást nedalekého kláštera Hradiště. To bylo zničeno husity, ale dnes z něho nezbylo jen jméno. A to jméno slavné - Klášterecké pivo. Pivovar totiž stojí v místech dávného kláštera, však se tu po něm dochovaly významné památky, ale to je na jiný článek a na jiný výlet.

Start - Dálniční most:

Výlet začneme na mnichovohradišťském nádraží. Staví zde vlaky z Prahy, Mladé Boleslavy, Turnova i Harrachova, navíc tu mají zastávku i autobusy. U turistického rozcestníku končí zelená a modrá a prochází tudy Zlatá stezka Českého ráje. My se vydáme po ní směrem na Valečov do Jiráskovy ulice k železničnímu přejezdu. Tady červenou opustíme a pokračujeme po Jiráskově ulici až za mostek přes potok Veselku. Zde zahneme vpravo, obejdeme čerpací stanici a podél silnice podejdeme dálnici.

Statek Lhotice:

Za mostem jdeme asi 50 metrů. Až uvidíme po pravici úzkou silničku, přejdeme na ni a jdeme kolem zahrádkářské osady Pod Horkou. Obejdeme ji, stočíme se vlevo a po panelech pokračujeme rovně až do lesa. Vyjdeme na vrchol zalesněné Horky a v nejvyšších místech odbočíme vpravo. Cestou sejdeme na okraj lesa, po kterém zahneme vlevo. Přejdeme kousek volné plochy a podejdeme vysoké vedení na rohu lesa. jdeme dál rovně opět po okraji lesa až na křižovatku s cestou vlevo. Za ní zahneme vpravo na pěšinu a kolem hospodářských objektů dojdeme k zajímavé stavbě, šestihrannému statku Lhotice.

Lhotice:

Ves Lhotice se uvádí poprvé roku 1393, ale vznikla určitě mnohem dříve zřejmě jakou součást kolonizace kraje díky výše zmíněného kláštera. Ale stalo se, že část vsi tvořil samostatný statek, v daném roce patřící Bedovi Kozlovi ze Lhotic, pozdější majitel sídla Hans z Maxenu byl roku 15169 popraven v Drážďanech za vývoje do Lužice. Jestli je dvůr, postavený v 18. století, místem bývalého sídla, či to stávalo jinde, je asi otázka dalšího zkoumání. Projdeme vsí kolem rybníčků a kapličky a po hlavní silnici vpravo jdeme směrem na Boseň.

Boseň:

Obec Boseň patří k nejstarším známým sídlům v Čechách, uvádí se již roku 1057, později ve 14. století i zde vzniklo sídlo, tvrz. Časem se však ves stala majetkem hradu Valečova, takže tvrz zanikla. Nejvýznamnější památkou je barokní kostel sv. Václava, postavený na místě gotického. Zajímavá je i sousední fara s podsklepenou roubenou sýpkou. Najdeme zde i několik vojenských pomníků.

Valečov:

Z Bosně se dáme po silnici směrem na Mnichovo Hradiště, ale v zatáčce za obcí zahneme vpravo ke statku. Před ním však zahneme vpravo a za lesíkem na křižovatce odbočíme vlevo. Projdeme přes pole a podél lesa se dáme vlevo. Když vstoupíme do lesa, můžeme jít rovně do stráně mezi skalami pěšinou, nebo lze pokračovat údolím vlevo, až staneme na rozcestí Boseň. Zde se po zelené a žluté dáme vlevo na Valečov. Hrad Valečov však není jen onen kamenný palác na skále, ale i poměrně rozsáhlé předhradí, které začíná již kousek za křižovatkou u hradu. Plošina je obklopená změtí údolíček a skalek, v mnohých z nich jsou vytesané prostory, které kdysi sloužili k bydlení určitě ve středověku a až do 19. století. Dominantou hradu je zmíněný palác, který však vznikl až po roce 1450. Přístup na hrad je zpoplatněn.

Veselka:

Po značkách sejdeme na parkoviště a turistický rozcestník. My se však dáme vlevo a po několika metrech za posledním strom aleje zahneme vpravo a luční cestou dojdeme na hlinitou cestu se značkami cyklotrasy MHC. Cesta nás vlevo stráněmi plochého údolíčka Veselky. Jak projdeme přes lesíky, cyklotrasa uhne vlevo, ale my klesneme až k vodním nádržím pod námi, kde však narazíme na červenou značku Zlaté stezky Českého ráje.

Přestavlky:

Červená značka, když po ní půjdeme vlevo, nás dovede do Přestavlk. Ves se objevuje v listině v roce 1400 na panství Hradiště. Ves po 30.leté válce klesla na pouhý dvůr, jeho budovy se vcelku dochovaly v rámci celého areálu dodnes.

Cíl - Mnichovo Hradiště:

Červená, jak každý pochopí ze zmínky na začátku článku, nás dovede do cíle. Podejdeme opět dálnici, projdeme průmyslovou částí města, přejdeme přes koleje a jsme u nádraží.

Trasa měří 14 km, nejvyšším místem je Valečov s 336 metry a nejnižší je start a cíl s 231 metrem nad mořem. Celkové převýšení na trase je pouhých 180 metrů, takže jde o nenáročnou trasu, až snad jen na onen prudší výstup po pěšině na valečovské předhradí. To se však dá pohodlně obejít, jak je také zmíněno.

 

Kostel Bošeň
Hrad Valečov
Valečov předhradí
Zbořenina statku Lhotice
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


LOVE STORY

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Lávové masáže

Relax víkend

Vila Kamila

Cena od: 5 800 Kč


Relaxační balíček

Relax víkend

Hotel U Červené lišky a restaurace Červená liška Potůčky

Cena od:


Další nabídka pobytových balíčků