Krajina opuštěných hranic - Petrovice, Krásný les, Mordovna..

Dnes se podíváme do nejvýchodnějších koutů Krušných hor. Určitě to je oblast, která nabízí turistům vše, co potřebují, přírodu, historii a památky, výhledy, možnost občerstvení, co víc si přát. Vyjdeme z Petrovic, kam se snadno dostaneme po silnici II/248 od Ústí nad Labem či Telnice, můžeme sem i sjet z dálnice D8 (E55) z exitu 87. Pak se sem dostaneme i po silnici od Tisé a Libouchce. Autobus sem jezdí z Ústí nad Labem.

Petrovice:

Ves Petrovice se uvádí poprvé v letech 1352 a 1356, kdy již měla farní kostel. Ovšem je jasné, že je daleko starší, protože byla určitě založená v době kolonizace hraničních oblastí ve 13. století. Ves si totiž zachovala dodnes svoje plužiny, které se od ní táhnou východním i západním směrem. Blízká státní hranice a jedna z hlavních cest od severu do Čech jistě způsobila mnohé přechody různých armád, největší boje se zde odehrály ale za Napoleonských válek v roce 1813. Tehdy ves získávaly střídavě obě válčící strany, takže byla celá zničená. Když k tomu připočteme nemoci a dva následné roky neúrody, tu hrůzu si asi nedokážeme představit. Obec je dnes známá hraničním přechodem do Hellendorfu. U přechodu stojí novodobá atrakce, a to restaurace v letadle TU 104. Nová dálnice, vedoucí ale jiným směrem, Petrovice značně zklidnila, takže tu můžeme v klidu zaparkovat a vyrazit na výlet.

Start - kostel sv. Mikuláše:

Výlet začneme u kostela sv. Mikuláše, který stojí o kousek východněji než původní stavba je z roku 1793 s věží z roku 1904. Kostel doznal velkých změn po roce 1988, kdy se propadla střecha, dnes je část střechy ze skla. Na hřbitově kříž s Kristem a klečící P. Marií stojí na místě kostela starého. Z dalších památek v obci uvádíme sochu P. Marie na zahradě čp. 15, sochu sv. Jana Nepomuckého u kostela z roku 1709, sloup Ecce homo u bočního vstupu do kostela z roku 1874 a kříž západně od vsi. Morový kříž nad hřbitovem je na místě hromadném hrobu obětí zemřelých v r. 1814 na úplavici jako následek zmíněných bojů v roce 1813. V prostorách bývalé sakristie a oratoře kostela vzniklo Petrovické muzeum, které se věnuje především historii obce a napoleonským válkám a je v době letních školních prázdnin každý víkend otevřený pro veřejnost.

Zámek Krásný les:

Od kostela jdeme jižním směrem k obecnímu úřadu a u chráněné lípy zahneme vpravo a za restaurací zahneme opět vpravo. Stoupáme k poslednímu domku, kde zahneme vlevo. Luční cestou dojdeme až k vysílači a na asfaltku do Krásného Lesa. Takže se dále vpravo, přejdeme přes dálnici a kolem vodárny dojdeme na okraj Krásného Lesa. Vlevo od křižovatky s hlavní silnicí stojí pozdně barokní zámek z roku 1708, kdy ho nechal postavit na místě staré tvrze František Ignác Vratislav z Mitrovic. Chátrající stavbu v roce 2017 koupil soukromý majitel a tak zámek prochází rekonstrukcí a jednou bychom se měli dočkat prohlídky místností s historickým vybavením, ale i muzeem vyprávějícím o různých etapách zámku.

Krásný Les:

Na silnici zahneme vpravo a u autobusové zastávky odbočíme ze silnice mírně vpravo. Asi po 200 metrech dojdeme k chráněnému jilmu horskému. Za ním se pak vlevo vrátíme na hlavní silnici a jdeme do centra vsi. Krásný Les se poprvé uvádí v roce 1382, ale určitě byla založena v době, kdy i Petrovice. Od roku 1477 patřila ves ke Krupce a roku 1580 se stala samostatným panstvím se zmíněnou tvrzí. Ves také postihly války v roce 1813, pomník gen. Kleinstovi tu byl postaven po 100 letech. Po roce 1950 byla celá západní část vsi zbořena pro ochranu státní hranice. Zdejší kostel má tradici ve středověku, ale současná stavba je z let 1790 až 1795, opraven byl v roce 2010. Vedle autobusové zastávky stojí kaplička P. Marie z roku 1804. Dvě kaple, ale bez údržby, jsou poblíž hranice se Saskem. Památkově je chráněná i usedlost čp. 207, kterou jsme minuli v polovině cesty od jilmu ke kostelu. Většina vsi je součástí přírodního parku Východní Krušné hory.

Špičák:

Od kostela pokračujeme po hlavní silnici, kde kus cesty jdeme po značkách NS Zapomenuté pohraničí. Tyto značky nás opustí vlevo, ale na další křižovatce se dostaneme ke značkám zeleným. Dáme se po nich vlevo a podejdeme dálnici a dojdeme na vrchol hory Špičáku 723 metrů nad mořem. Dnes je Špičák mimo hlavní cesty turistů, ale nebylo tomu tak vždy. V roce 1907 byla pod vrcholem postavena výletní hospůdka, která však zanikla hned po roce 1945. Dnes tu jsou po ní jen základy, od kterých vede pěšina k pískovcovým skalám a k jeskyni v jihovýchodním svahu pod vrcholem. Vrchol a širší okolí je přírodní rezervací, z vrcholu je široký výhled na českou i saskou část Krušných hor, ale i České Středohoří, Saského Švýcarska s Königsteinem a dalšími stolovými horami, a dál i Tanečnice, Vlčí hora, Děčínský Sněžník mimo dalších i Drážďany a na Pirnu. Na vrcholu je také nově umístěný kříž a je zde i vrcholová kniha.

Mordovna:

Sestoupíme z vrcholu a pokračujeme dál po zelené značce lesem a pak rovně přes louky. V nich se cesta kolmo stáčí vpravo a zelená odbočí vlevo. My však tady zelenou opustíme a rovně pozvolna klesneme k Hraničnímu potoku a dál až na rozcestí se značkami NS Zapomenuté pohraničí. S těmi zahneme vlevo a klesneme do lesa Mordovy rokle. než však dojdeme k potoku na dně údolí, zahneme prudce vpravo. I tato rokle bývala výletním místem, také i tu stávala kdysi výletní hospoda. Za přejitím potoka se stočíme vlevo a strání vystoupíme opět na cestu se značkami a dál k vrcholu Mordovny. zde v minulosti stával mohutný dominantní buk.

Cíl - Petrovice:

Od vrcholu pokračují značky zcela rovně loukami a kříží zde jednotlivé hranice plužin středověkých Petrovic. Poznáme je podle mezí či nízkých hrázek, zde ve směru od západu k východu, případně jsou na nich křoviny. Od vrcholu Mordovny můžeme napočítat tři meze a na čtvrté zahneme po cestě (jde tu s námi i cyklotrasa 3017) vpravo. Asi po 500 metrech se od hranice plužiny odkloníme vpravo a klesneme do údolí s intravilánem Petrovic. Zahneme po silnici vpravo a kolem pošty a pod školou dojdeme ke kostelu, kde jsme startovali.

Trasa měří 14 km, nejvyšším místem je Špičák 723 metrů, nejnižším pak start a cíl s 532 metry nad mořem. Celkové převýšení na trase asi 380 metrů, což znamená mírně fyzicky náročnou akci. Celkově jde o trasu pohodlnou, jen více úsilí bude znamenat výstup na vrchol Špičáku.

kostel Petrovice
Vrchol Špičáku
Zámek Krásný les
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

RODINA týdenní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 12 500 Kč


R

Relax víkend

Apartmán Herlíkovice

Cena od: 450 Kč


Víkend s vůní konopí

Relax víkend

Relax pension u Nosků

Cena od: 3 000 Kč


Relaxační balíček

Relax víkend

Hotel U Červené lišky a restaurace Červená liška Potůčky

Cena od:


Další nabídka pobytových balíčků