Liberecké pamětihodnosti I. - Zajímavá místa v Liberci. Památky Liberce.

Dnes si neuděláme výlet do přírody, ale projdeme se městem Libercem. Musíme ale předeslat, že pro poznání všeho, co zajímavého Liberec nabízí, nestačí určitě jeden den a ani jeden článek. Možná bude trasa podnětná pro obyvatele Liberce, aby si uvědomili, že ač Liberec nepatří k městům s dlouhou historií, přesto je zde mnohé co vidět. A pro ty, kteří zde nebydlí, bude snad tato vycházka podnětem k dalšímu poznávání tohoto pěkného města. Výlet začneme v Lidových sadech, ale lze ho začít na kterémkoliv místě po trase, protože jde o uzavřený okruh.

Lidové sady - na jejich místě již v polovině 19. st. byla menší okrasná zahrada i s restaurací, která se od roku 1874 zvala Belvedere, dnešní objekt je z roku 1901 a je i s přístupnou rozhlednou o výšce 32 metrů.

Start - Skokanské můstky:

Vycházíme směrem k městu podél tramvajových kolejí Riegrovou ulicí, vpravo máme Lidové sady Petra Bezruče. Za sady zahneme vlevo do Fibichovy ulice, ale za parkovištěm u veřejných WC zahneme do Lesoparku Fibichova - Bendlova, kde odbočíme vpravo a klesneme do Ondříčkovy ulice. Zde nás zaujmou skokanské můstky Slavia, postavené v roce 1959, ale dnes by již potřebovaly větší opravu. Na druhé straně cesty stojí zajímavý dřevěný romantický dům.

Galerie:

Pokračujeme dál Ondříčkovou až na křižovatku s Vítěznou. Zde přímo před námi stojí Vila Ferdinanda Maxe Bauera postavena v roce 1902 podle projektu F. Bayera. Zahneme vpravo a po levici máme budovy bývalých městských lázní, tedy Lázně Františka Josefa I. jako novorenesanční objekt z let 1901 až 1902 podle projektu vídeňského architekta P. P.  Branga. Přepychové lázně i s bazénem však sloužily jen do roku 1984 a pak jim hrozilo i zboření. V letech 2011 až 2013 proběhal díky městu Liberec rekonstrukce a dnes je zde Oblastní galerie Liberec.

Herzigova vila:

Úhlopříčně vpravo na křižovatce s Masarykovou ul. stojí budova Severočeského muzea postavená v letech 1897 až 1898 podle návrhu pražského profesora F. Ohmanna v romanticko-historizujícím stylu. Stavbu doplňuje kopie renesanční věže staré liberecké radnice a měšťanského domu upomínajícího měšťanskou zástavbu z konce 18. století. Vlevo za křižovatkou stojí budova bývalé obchodní a živnostenské komory z letech 1899 až 1900, stavěné podle projektu F. Brantzkyho a M. Remgese v duchu německé renesance s prvky secese. Dnes slouží zdravotnictví. Dáme se Masarykovou vlevo, mineme po pravici budovu Technického muzea Liberec a za ní objekty výstaviště. Na další křižovatce odbočíme vlevo do Klostermannovy ulice. Na třetí křižovatce s Husovou ulicí máme před sebou secesní vilu Karla Herziga z let 1900 až 1901, stavěnou podle navrhu architekta E. Schäfera.

Golzeova vila:

Celá tato čtvrť je plná pěkných vil, nelze se ale každou zabývat, proto dojdeme na křižovatku s Klášterní ul. a dáme se vpravo. Proti vstupu do nemocničního areálu stojí kostel Božského srdce Páně, v novogotickém slohu postavený v letech 1894 až 1896. K němu přiléhal klášter voršilek Liberec, zrušený v roce 1950, dnes je zde poliklinika. Na konci Klášterní ulice vpravo po obou stranách Jablonecké stojí dvě významné vily. Na pravé straně to je vila F. Bognera z let 1896 až 1897 podle projektu A. Bürgera, prošla později úpravami a dostavbami a dnes slouží památkářům. Nalevo přes ulici vidíme vilu Otto Goltze z let 1911 až 1912 podle projektu drážďanského architekta a rodáka ze Stráže p. R. Rudolfa Bitzana ve stylu geometrizující moderny s prvky secese.

Zámek:

Pokračujeme Jabloneckou ulicí směrem k centru a za Technickou univerzitou zahneme vlevo do Gutenbergovy. Po pravici mineme hotel Zlatý Lev, který se v roce 1918 stal vládním sídlem provincie Deutsch Böhmen. Na konci ulice stojí skulptura (socha) s názvem Koule od Milana Housera z roku 2001. To už ale stojíme u budovy zámku. Ten prošel složitým vývojem od let 1582 až 87, kdy ho vybudovali bratři Kryštof a Melichar z Redernu z původního panského domu, a to včetně opevnění, ze kterého zbyla věžička v nároží, kaple 1604 atd. Dnes má zámek podobu klasicistní z let 1785 až 86 a tzv. Nový zámek je z let 1852 až 54 ve stylu romantismu se čtyřbokou věží. K zámku přiléhá velký park.

U Pelikána:

Od zámku klesáme ulicí 8. března a zahneme vlevo do ul. B. Němcové a pak opět vlevo do ul. U Tiskárny. Zde vpravo stojím vila Johanna Liebiega mladšího v podobě renesančního paláce z roku 1870 . Vrátíme se od ul. B. Němcové a dojdeme na náměstí Českých bratří. Zde stával evangelický pseudorománský kostel z let 1864 až 68, ovšem v roce 1976 byl přes protesty libereckého obyvatelstva odstřelen. Z náměstí klesneme Komenského ulicí do údolí Harcovského potoka, přejdeme na druhou stranu ulici Na Bídě. Jdeme podle paneláku s terasou s obchody a pak zahneme vlevo a po schodech projdeme mezi domy do Kominické ul. Po ní se dáme vpravo a ul. Na Perštýně zahneme vlevo a jsme u významného klasicistního domu U Pelikána, postaveného v roce 1803, ale v roce 1923 upraveným pro obytné účely architektem R. Wicherou. Dnes je zde katolická fara. Bohužel prostor na druhé straně ulice je velkou dírou, doslova.

Liebiegovo městečko:

Dál stoupáme a hned na první křižovatce zahneme vlevo do, ul Skřivánčí kámen, pak zahneme vlevo do Gollovy a rovně do Svatoplukovy. Za zahne vlevo a přijdeme na náměstí Pod Branou. Jistě nás zaujala architektura, protože jde o Liebiegovo městečko. To bylo postaveno pro zaměstnance Liebigovy textilky od r.1853 do 1929 a náměstí s domy s podloubím v letech 1911 až 1912. Na náměstí zahneme vpravo do Mikulášské a pak opět vpravo do Plátenické. Přejdeme po mostě a na další křižovatce objevíme konec nám známé ulice Na Perštýně. Vpravo nad námi je novorománský kostel sv. Vincentina z Pauly z let 1884 až 1888, který byl postaven z červených režných cihel a kamene, takže působí velmi exoticky.

Šolcův dům:

Vrátíme se na křižovatku pod kostelem a jdeme ulicí U Krematoria Secesní krematorium vzniklo v letech 1915 - 1917 podle projektu již zmíněného R. Bitzana. Urnový háj vedle byl založen v roce 1921. Dál ulicí klesneme kolem opuštěné budovy bývalé Střelnice, kdysi honosného kulturního centra, do ul. Dr. M. Horákové. Zahneme vpravo k semaforům, přejdeme ulici a kolem Normy dojdeme k Domu kultury. Před ním však zahneme vlevo a dojdeme k Lužické Nise a dřevěnému Šolcovu domu z roku 1774. Ojedinělá památka je sídlem správy CHKO Jizerské hory.

Pokračování ve 2. dílu

Liberecké lázně, dnes galerie
Šolcův dům
Zámek v Liberci
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Adrenalin a wellness

Wellness

Horská chata Orlík

Cena od: 6 990 Kč


Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Relaxační balíček

Relax víkend

Hotel U Červené lišky a restaurace Červená liška Potůčky

Cena od:


R

Relax víkend

Apartmán Herlíkovice

Cena od: 450 Kč


Další nabídka pobytových balíčků