Povodím Úslavy romantickou krajinou - Velká skála, Zoo, Huť.

Dnes se vydáme na výlet, ale ne do Šumavy, ale z cesty na Šumavu z Plzně. Zahneme do Blovic a přes Hradiště zajedeme do Ždírce.

Ždírec:

Ves Ždírec se poprvé uvádí v roce 1376, historickým objektem je zde starobylý dvůr v severní části u hlavní křižovatky. Jinak zde žádné památky nenajdeme, ale je to pěkná hospoda. Tak se vydáme na výlet.

Start - Myť:

Výlet začneme u železniční zastávky, jezdí sem vlaky z Plzně, Horažďovic a Nepomuku, je to odsud i kousek za zastávku autobusu z Nepomuku, Plzně a Blovic. Prochází tady modrá turistická značka, vydáme se po ní směrem na Kámen a Klášter, ale jen kousek. Mineme obchod a hospodu a vstoupíme na katastr osady Myť. Osada se uvádí až v roce 1789, kdy již ale měla 35 popisných čísel. Z raného středověku se zde našlo mohylové pohřebiště a v poloze Na Vinici se nacházejí terénní zbytky středověké vesnice. Na další křižovatce odbočíme vpravo podle řady domků a sloupů elektrického vedení na konec vsi.

ZOO:

Nad osadou na kraji lesa spatříme boží muka a vstupní totem do zcela netradiční zoologické zahrady. Jako galerie jsou tu představována zvířátka, která žijí v naší přírodě. Mezi nimi jsou dřevěná a kovová z kovárny v Mezholesích u Kdyně. Můžeme se tu procházet, jsou tu místa i k posezení, dětská hřiště a podobně. Na zvířata si můžeme sáhnout, některá jsou v životní velikosti, jiná i zvětšená. Určitě si tu každý najde něco pro poučení i pobavení. Pokud nás zajímá či baví hledat stopy minulosti, ty mohyly a zbytky vesnice jsou odsud asi 500 metrů jihozápadně.

Velká skála:

Areálem prochází cyklotrasa 2148, po které se vydáme dál. Jdeme po okraji lesa a pak stejným směrem lesem, cesta pak zatočí vlevo a asi po 200 metrech dojdeme na lesní křižovatku, Zde zahneme vpravo a klesneme na mýtinu s malým rybníčkem vpravo. Pod rybníčkem zahneme vlevo po dolním okraji mýtiny a rovnou lesní cestou pozvolna stoupáme na rozcestí Velká skála. zde narazíme na zelenou značku a po odbočce se na tu Velkou skálu vypravíme.Jde vlastně o hřbet, na kterém jsou rozesety různě veliké buližníkové skály.

Stará Huť:

Vrátíme se na křižovatku a v klidu po zelené budeme sestupovat opět do civilizace, do Hradiště. Vlevo se nachází osada Nová Huť a vpravo Stará Huť s Huťským rybníkem, vše jako vzpomínka na 17. století, kdy se tu těžila a zpracovávala železná ruda.

Vlčice:

Přejdeme přes koleje a jsme ve Vlčici. ves se poprvé uvádí v roce 1545 na panství Hradiště, za památek tu můžeme vidět sloup s křížem a Kristem, pěknou kapličku sv. Jana Nepomuckého z roku 1847 a asi 100 metrů nad ní Vlčickou studánku.

Hradiště:

Za kapličkou přejdeme přes potok a jsme již v Hradišti. To se uvádí v roce 1422 ve jménu Janu Hradišťském a roku 1449 zde sídlil Purkart z Hradiště. Zámek vznikl na místě tvrze v roce 1705, ale prošel dalšími přestavbami, dnes má styl anglické gotiky, dnes si v něm můžete prohlédnout muzeum věnované některým osobnostem. Kolem zámku je také velmi pěkný park s řadou vzácných stromů a keřů.

Bohušov:

Po prohlídce zámku a jeho parku se vrátíme na křižovatku s turistickým rozcestníkem, kde přejdeme na modrou značku . Po silničním mostě přejdeme přes Úslavu a jsme v osadě Boušov. Ta se uvádí až v roce 1720 jako Boušov, současné jméno má od roku 1923. Jako památku si můžeme prohlédnout sochu Archanděla Michalea a Ukřižování.

Smeredov:

Pokračujeme dál po modré značce, která nás vede po silnici do Smeredova, osady Žďírce. Ves se uvádí roku 1654, ale mělo tu být již v roce 1478 sídlo Oldřich z Chrástu a následně renesanční tvrz. Ta stávala uprostřed dvora jižně od návesního rybníčku. Ještě si můžeme prohlédnout kapličku z počátku 19. století.

Žďár:

Stále postupujeme po modré, klesneme k potoku a rybníčku a jsme před stoupáním k žďárskému hřbitovu a kostelu sv. Václava. Ten je v jádru gotický ze 14. století, ale byla barokně upraven v 18. století. Ve se připomíná v roce 1352 jako sídlo Zdislav a Vilém ze Žďáru, a tvrz se uvádí ještě v roce 1545. Při pokračování trasy po modré značce ještě uvidíme asi 300 let starou lípu a po levici budeme vidět Přešínský potok, kde se vyskytuje vzácný rak kamenáč.

Cíl - Ždírec:

Po mostě přejdeme přes Úslavu a za chvilku jsme ve středu Ždírce se statkem a obecním úřadem. Zde zahneme vlevo, přejdeme přes železniční trať a jsme u vlakové zastávky, odkud jsme na výlet vyšli.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem je Velká skála 559 metrů, nejnižším most přes Úslavu v Hradišti 383 metrů nad mořem. Celkové převýšení na trase je asi 320 metrů, takže jde o pohodlný vcelku nenáročný výlet.

Zoo Ždírec
Kostel ve Žďáru
Zámek Hradiště u Blovic
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Zumba kurzy s wellness

Relax víkend

Horská chata Orlík

Cena od: 5 990 Kč


Profi V.I.P 3 denní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 000 Kč


Lávové masáže

Relax víkend

Vila Kamila

Cena od: 5 800 Kč


Profi V.I.P. týdenní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Další nabídka pobytových balíčků