Po stopách legendární vraždy - Výlet Vysoké Mýto, Vanice, Vraclav.

Jsou v našich dějinách kapitoly, které nám v našich uších neznějí dobře. Jenže nelze měřit dnešním právem doby před stovkami let, tehdy byla jiná měřítka a jiné parametry spravedlnosti. Chceme tímto úvodem říci, že naše dějiny nebyl stavěny jen na perné práci pracujícího lidu, ale i na potocích krve, ať již ve válečných vřavách, tak i v dobách míru. Jenže když jde o zachování vládnoucího rodu, mrtvoly na jeho cestě ke slávě jsou jen drobnou epizodou. Ale vše až na místě, nyní dojedeme do Vysokého Mýta, kde náš výlet začneme.

Vysoké Mýto:

Historie tohoto města je velmi bohatá, bylo založeno nedaleko dnes již zaniklé osady Staré Mýto králem Přemyslem Otakarem II., konkrétní čin provedl lokátor Konrád z Limberka kolem roku 1260. Město velmi prosperovalo díky Trstěnické stezce. Dnes se zde dochovalo více památek od středověku, jako třeba zbytky městského opevnění s hranami a baštami, radnice, mnoho památných domů, kostely sv. Vavřince a Nejsvětější Trojice a z novějších staveb třeba Husův sbor či Tyršova plovárna.

Start - Vanice:

Výlet začneme u turistického rozcestníku Vysoké Mýto - žst., tedy na ulici Vraclavská nedaleko přejezdu přes železniční trať. Šipky jsou zde na betonovém sloupu, místo ale nepatří k pěkným zákoutím města, proto se vydáme co nejrychleji po zelené až k malému parkovišti po pravé straně před sběrným dvorem. Tady zahneme za můstkem přes potok na silničku vlevo se značkami cyklotrasy 18. Jdeme stále podle potoka pod nízkým zalesněným návrším Peklovce (306 m) po levé ruce, ale po chvíli narazíme na modrou značku. Po ní pak dojdeme do vsi Vanice. Ta vznikla někdy před polovinou 15. století asi jako hospodářská základna města Vysoké Mýto, dodnes je také jeho osadou.

Vysílač:

Dojdeme do středu osady k autobusové zastávce, kde modrá vlevo odbočuje ke klasicistní kapličce a dál ke Stánině vyhlídce s moderní stavbičkou připomínající portál. Jinak ale my značku opustíme a zahneme vpravo dál po silnici ještě kousek se značkami cyklostezky. Za vsí se cesta s cyklotrasou prudce stáčí vlevo, ale my odbočíme na silničku bez značek rovně a stoupáme mírně po okraji lesa až k vysílači. Zde najdeme široké rozhledy s Orlickými horami v pozadí.

Obec Vraclav - sv. Václav:

Za vysílačem dojdeme na silnici z Vysokého Mýta do Domoradic (vlevo), ale přejdeme ji a pokračujeme dál rovně kolem zpevněné plochy letiště po pravici k remízce a podle ní k prvním domkům Vraclavi. Na silnici v obci pak narazíme na zelenou značku, po ní vlevo dojdeme ve středu vsi k trojúhelníkovému parčíku s pomníkem. Před ním zahneme vlevo a pak vpravo (cyklotrasa 4186), první dům po pravici čp. 115 je bývalý kostel sv. Václava, zřejmě původně nejstarší románský, ale připomínaný až v roce 1350. Byl vypálen vojsky Matyáše Korvína r. 1470, obnoven a ještě později přestavován, ovšem v roce 1786 byl zrušen.

Vraclav - Mariánský kostel:

Vrátíme se se na hlavní ulici Vraclavi a kolem obecního úřadu si to směřujeme ke hřbitovu a na něm ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Ten se uvádí v roce 1349, ale dnes je ve značně změněné barokní podobě po požáru v roce 1719. Vstup na hřbitov a ke kostelu je branou ve vysoké zvonici.

Hradiště Vraclav:

Od kostela sejdeme podle zelených značek po schodech, odbočíme vpravo a přejdeme po hrázi rybníčku. Od něho začneme stoupat na návrší s mohutným valem, který tu zbyl po hradišti. To se uvádí poprvé v roce 1076 za Vratislava II. (panoval 1061 - 92), ovšem bylo podle archeologie založeno již někdy v 10. století, snad za kníže Vratislava I. (panoval 915 - 921), pokud jméno není třeba po někom jiném, třeba z předků pozdějších Slavníkovců. Hradiště je významné tím, že zde byla vyvražděna vůdčí část rodu Vršovců v roce 1108, což připomíná 4 metry vysoký obelisk. Tato událost významně zasáhla do dějin Čech, i když to nebyl první pokus o vyřízení si účtu Přemyslovci s tímto rodem. Třikrát tento rod byl takřka vyvražděn (ještě 1003, 1014), a přesto se o nich mluví dál, a to i významných knížecích službách. Pokud jde o hradiště, je velký předpoklad, že před valem ještě bývalo opevněné předhradí. Hradiště zaniklo po vybudování města Vysokého Mýta ve 13. století.

Kostel sv. Mikuláše:

Po zelené značce projdeme kolem celého valu a klesneme vlevo do údolí pod hradištěm k poutnímu kostelu sv. Mikuláše. Původně zde stála kaple a poustevna z roku 1665. V letech 1711 až 1719 zde byly vybudovány lázně s koupelnami. Po zboření roku 1724 byla kaple nahrazena velkým kostelem podle návrhu Karla Antonína Canevalleho. Od západního průčelí vedou dvojkřídlé schody s pískovcovou balustrádou na terasu nad vchodem ke kapli se studánkou léčivé vody. Lázně však poměrně brzo zanikly a dnes je v nich barokní expozice jako odloučené pracoviště Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. V kostele se vystavuje unikátní soubor barokních plastik z poutní cesty v Králíkách z roku 1740.

Památný dub:

Po prohlídce areálu, případně i osvěžení u studánky sv. Mikuláše, se od rozcestníku vydáme ne po zelené, ale po značce cyklotrasy 4192 do Vysokého Mýta. Jdeme po kraji lesa po levici až na křižovatku se zelenou značkou. Zde je les nejužší a právě na druhé straně lesa, asi 100 metrů daleko, roste mohutný dub letní, vysoký přes 25 metrů s obvodem kmene skoro 5 metrů.

Cíl - Vysoké Mýto:

Vrátíme se na zelenou značku a s cyklotrasou po okraji lesa až na silnici s rozcestníkem Vrchy. Stejnojmenný starý dvůr a chatařská osada leží odtud asi 900 metrů jižně. Vlevo u silnice necelých 500 metrů roste další památný strom, mohutná lípa srdčitá o výšce přes 16 metrů. Jinak pokračujeme vlevo po silnici do Vysokého Mýta, do našeho cíle u železniční zastávky.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem je vysílač za osadou Vanice 391 metrů, nejnižším místem je tradičně start a cíl s 280 metrů nad mořem. Celkové převýšení na trase je asi 215 metrů, takže jde o velmi rovinatou fyzicky nenáročnou cestu.

Vraclav
Hradiště Vraclav
Vanice
Stanina vyhlídka
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Víkend s vůní konopí

Relax víkend

Relax pension u Nosků

Cena od: 3 000 Kč


LOVE STORY

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Lávové masáže

Relax víkend

Vila Kamila

Cena od: 5 800 Kč


Další nabídka pobytových balíčků