Krajem, kterým nevedou turistické stezky, ale kde je přesto hezky. Pěkný rodinný výlet Českým rájem.

Dnes se projdeme krajinou jižního Jičínska. Nejsou zde výjimečné památky ani přírodní scenérie, ale je to poklidný kraj s údolíčky a návršími s výhledy. Ale je to kraj ještě turisticky neobjevený, vyjdeme se ho proto objevovat. Zveme vás proto do  Jičíněvsi.

Jičíněves:

Ves Jičíněves se poprvé uvádí v roce 1360, kdy byla sídlem člověka s těžko dnes interpretovaným jménem - Diuissuj de Gyczinawes. Sídlo se zde uvádí do poloviny 16. století (1518 vladyka Petr Haléř z Jičíněvsi), ale dnešní barokní zámek nechal vystavět v letech 1715 až 1717 hrabě František Josef  Šlik podle plánů J. B. Matheyho jako třípatrovou budovu s mansardovou střechou s věžičkou. Kaple přibyla v roce 1730 a empirová oranžerie, dílo Jindřicha Kocha, v roce 1825. Ta byla začátkem 20. století upravena k bydlení a zámek je dnes stále sídlem rodiny Šliků.

Start - zámek:

Výlet začneme na železniční zastávce Jičíněves na trati Nymburk - Jičín, nedaleko je i autobusová zastávka, kde staví linka i z Prahy. Pokud to tu neznáme, projdeme vsí k výšině se zámkem. Ten je sice nepřístupný, ale i zvenčí je to velmi hezká stavba obklopená 8 hektarovým anglickým parkem.

Kostelec:

Vrátíme se k zastávce a pokračujeme po silničce do Kostelce. Stoupáme do vrchu a na křižovatce odbočíme vpravo. Projdeme kolem zemědělského objektu a stočíme se vlevo. Ten sráz, který máme po pravé ruce jsou původní hradby raně středověkého hradiště o rozloze přes 13 hektarů. Hradiště mělo dvě části a existovalo někdy v 11. či 12. století. Zřejmě i z té doby je zdejší kostel Nanebevzetí Panny Marie, dnes ale v úpravách v 16. a 18. století. Ves se poprvé uvádí v roce 1320, kdy byla zdejší tvrz sídlem Bohuslava z Kostelce. Jeho tvrz stávala nedaleko kostela. Tato část vsi je ještě na území bývalého hradiště, které se táhne i na sever od vsi, ostatně my se tudy právě vydáme. Na křižovatce u obecního úřadu, resp. budovy výsadního hostince z roku 1610, se dáme dál po silnici, projdeme hradištěm a za ním na křižovatce zahneme vlevo. Vedou zde značky cyklostezky 14, po kterých také zahneme na další křižovatce vlevo. Tady jdeme kus po okraji hradiště, které končilo zhruba v místech, kde se cesta rozdvojuje.

Z Kostelce pocházela manželka Fráni Šrámka Miroslava Hrdličková (1884 až 1958) a generálmajor ing. František Vaníček, který má na čp. 4 pamětní desku.

Chyjice:

Polní cestou po značkách cyklostezky 14 dojdeme přes pole a částečně po okraji lesa a přírodní památky Chyjická stráň ke kostelu v Chyjicích. Ves se uvádí poprvé v roce 1323 jako sídlo Hanuše a Žibřida z Chyjic. Tvrz zde existovala do roku 1546, kdy ves přešla pod panství Střevač a s ním v roce 1584 k Veliši. V roce 1606 se zde připomíná mlýn. Barokní kostel sv. Šimona a Judy stojí na místě kostela staršího, uváděného roku 1369, od roku 1700 a dnes je po úpravách z let 1776 a 1826. Ves je rozložená v údolí říčky Mrlinky v délce 2,5 kilometru.

Keteňský les:

Od kostela sejdeme serpentinami dolu do vsi, již bez cykloznaček, a dáme se vlevo. Mineme autobusovou zastávku Chyjice - škola, sochu sv. Jana Nepomuckého se schodištěm a křižovatku k vpravo k zemědělským objektům. Na další křižovatce mezi staveními odbočíme také vpravo a budeme pozvolna stoupat s řadou domků po pravici a pak polní cestou až na křižovatku s křížkem. Jdeme pak stále rovně až na návrší s vysílačem na okraji lesa a se sloupy rozvodu vysokého napětí. Tento Keteňský les tvoří smíšená doubrava a roste zde i vzácná květena, jako například oman britský.

Keteň:

Před lesem zahneme polní cestou vlevo a klesáme pozvolna po mírném hřbetu podél zmíněného elektrického vedení až na rozcestí, kde zahneme vpravo a jsme v osadě Keteň. Ta se uvádí v roce 1318 a roku 1374 se tu připomíná Kačka Kubanová z Ketně. V roce 1533 patřila ves k Veliši. Jedinou památkou je zde kamenný kříž dole ve vsi. My mineme od kraje pouze pět domků po levici a na křižovatce s lavičkou zahneme také vlevo.

Dolany:

Polní cestou přejdeme přes mírný hřeben a sejdeme na silnici pod dolním okrajem Dolan. Tato ves se uvádí v roce 1322 jako sídlo Budka z Dolan, dvůr ale již v roce 1474 patřil ke Ketni, ves v roce 1533 k Veliši. Jihovýchodně od vsi nad jedním z ramen Mrliny se nacházejí zbytky raně středověkého hradiště, ovšem pro neodborníky je to nezajímavá lokalita. Z památek zde v vsi můžeme uvést starý dřevěný dům u silnice (čp. 6), který je ale ve značně dezolátním stavu, a barokní kostel sv. Matouše.

Cíl - Jičíněves:

Na rozcestí ve vsi odbočíme vpravo a kolem kostela jdeme na okraj vsi. Zde na křižovatce se budeme držet vpravo a pod Kostelcem přijdeme na křižovatku, na kterou jsme došli na začátku výletu z Jičíněvsi zprava. Zahneme tedy vpravo a sejdeme k železniční zastávce Jičíněves.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem je vysílač na okraji Keteňského lesa 314 metrů, nejnižším bodem jsou Dolany 248 metrů nad mořem. Celkové převýšení na trase je asi 170 metrů, takže výlet patří k těm nejméně náročným.

Dolany
Kostelíček
Zámek Jičíněves
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


Zumba kurzy s wellness

Relax víkend

Horská chata Orlík

Cena od: 5 990 Kč


Profi V.I.P. týdenní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Profi V.I.P 3 denní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 000 Kč


Další nabídka pobytových balíčků