Výlet kolem Ještědu, výlet na Ještěd a okolí.

Na dnešní výlet vás pozveme na Ještěd. Na tuto mýtickou horu zamíří každoročně tisícovky lidí, ale my dnes s nimi nevyjedeme lanovkou na vrchol, ale projdeme se po ještědských stráních a lesích.

Start - Berlín:

Výlet začneme na místě pod Ještědem snad nejfrekventovanějším, a to u konečné stanice tramvaje. Hanychov se poprvé uvádí v roce 1560, k rozdělení na Dolní a Horní došlo někdy na konci 17. století. Dolní Hanychov totiž vznikl kolem odloučeného dvora na konci 16. století, ale zde byl v roce 1919 postaven kostel sv.Bonifáce, byť na rozhraní obou katastrů. My se ale k němu nevydáme, ale na výlet, a to kousek po hlavní silnici, kde hned za informačním centrem odbočíme vlevo. Obejdeme horem centrální parkoviště a Beranovou cestou vystoupáme opět na hlavní Ještědskou. Zde v zatáčce odbočíme vpravo a dojdeme k bývalé restauraci Berlín. Ten stojí na lukrativním místě, ale po různých čachrech je v rukou jednoho cizince a je z něho ruina.

Sáňkařská dráha:

Od Berlína se dáme vlevo úzkou silničkou podle potoka k malé vodní nádrži a k dolní stanici lyžařského vleku Bucharka. Podle něho vystoupáme opět na Ještědskou silnici a po ní vpravo dojdeme za chvilku na křížení s modrou turistickou značkou. Zatočíme po ní vlevo a dojdeme ke zbytkům sáňkařské dráhy. Ta má tady dlouhou historii, otevřená byla v roce 1910 u příležitosti mistrovství Jizerských hor v sáňkování. Dobudovaná byla až v příštím roce a šlo tehdy o první takovou dráhu na světě. Původní délka by 3,3 km a procházela tunelem pod silnicí od Výpřeže na Ještěd. Na konci 30 let byla ale poškozena polomy, takže došlo ke zkrácení. Zkracovala se i dál až na konečných pouhých 700 metrů. Přes pozdější obnovovací pokusy je z ní dnes zřícenina a my si ji projdeme.

Ptačí kámen:

Jak budeme dráhou v serpentinách stoupat, přejdeme její postupné starty při zkracování, přejdeme i přes silničku od Dvořákova kříže ke skokanským můstkům. Za ní ještě vystoupáme až na Ptačí kámen. Zde si můžeme krátce odpočinout a pokračujeme ještě kousek nad něj. Cesta vede v mírném úvozu a kde nás protne další cesta s úvozem, zahneme prudce vpravo a klesneme na křižovatku Dvořákův kříž.

Výpřež:

Zde se na křižovatce setkáme s modrou značkou, ale pro nás je důležité, že zde začíná žlutá, která nás dovede na křižovatku Výpřež v Tetřevím sedle. Výpřež se tu říká od dob, kdy sem stoupala kupecká cesta a kupci a sedláci potřebovali na její zdolání ke svým koním ještě jeden pár. A zde nahoře je vypřahali. Během sezony je zde i možnost občerstvení. Na turistickém rozcestníku se potkávají všechny čtyři barvy turistického značení, my si vybereme červenou E3 či jinak zvanou Hřebenovku neboli Svatojakubskou cestu.

Dánské kameny:

Dáme se tedy po červené směr Křížanské sedlo, ale skončíme na rozcestníku pod Dánskými kameny. K nim vede krátká odbočka, tedy k těm nejvýše položeným, které jsou mohutnou křemencovou zdí protáhlou od západu k východu v délce asi 100 metrů se samostatnou věží. Další dvě menší skupiny skal najdeme východně na úbočí asi 120 metrů daleko. Dánské kameny jsou prezentované jako vyhlídka, ale to zas bude ve větší míře platit, až se tu vykácí kolem les.

Rokytka:

Vrátíme se na k rozcestníku a od turistického přístřešku se dáme vlevo po neznačené lesní silnici do prudké zatáčky. Pozvolnou touto silnicí dojdeme k rozcestníku Rokytka s modrou značkou. Rokytka teče vlevo do Noviny a Kryštofova údolí a pod hradem Hamrštejnem se vlévá do Lužické Nisy. Necháme modrou barvu bez povšimnutí a pokračujeme neznačenou cestou vpravo a vystoupáme na rozcestí Černá hora - sedlo.

Černá hora:

Na rozcestí se setkáme se zelenou značkou, po které se dáme vpravo a vystoupáme na vrchol Černé hory (811 m). Ta je nejvyšším vrcholem Kryštofových hřbetů a leží v jejich části zvané Rozsošský hřeben. Zajímavostí je, že vrcholový rozcestník není na nejvyšším bodě, ale ten je na sousedním druhém vrcholu po zelené značce o 300 metrů dál. Od označeného vrcholu k jihovýchodu se táhne řada klesajících menších skal, občas se zbytky těžby kamene, hlavně vápence.

Horní Suchá:

Z vrcholu se vrátíme kus po zelené, klesneme prudkým svahem a v malém sedle odbočíme vpravo na neznačenou cestu. Po ní klesneme přes lesní cestu se značkami NS Hravé putování ještědským lesem a po dalších 250 metrech sestupu na další lesní silnici s týmiž značkami. Tady se dáme po nich vpravo a pozvolna klesneme po 2 kilometrech na horní okraj Horní Suché. Ta se jako Berzdorf připomíná v roce 1545 jako pustá. Sousední Ostašov, zde oddělený jen potůčkem, tvořil se Suchou tehdy jednu ves a rozdělení bylo způsobeno tím, že potůček se stal hranicí dvou panství Grabštejna a Liberce.

Františkovský potok:

Sejdeme již beze značek, které pro nás končí na kraji vsi, na rozcestí, kde je ta část, kterou jsme proši, označena jako slepá silnice, a zahneme vpravo na můstek. Dostáváme se tak do Ostašova, zahneme zde hned vpravo a zase vlevo do Novinské ulice. Tou po okraji lesa jdeme dál až na mostek přes Františkovský potok. Pokračujeme stále po okraji lesa a nakonec do něho vstoupíme úplně.

Cíl - Horní Hanychov:

Projdeme lesem a jsme v Horním Hanychově. Abychom se tu nemotali, tak výčtem jdeme ulicemi Na Rozhraní a Houbařskou, z ní vpravo Kozákovou a na jejím konci jsme v ulici K Bucharce. Zahneme vpravo, ale hned vlevo do jednosměrky, která nás dovede na hlavní Ještědskou.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem je Černá hora 811 metrů a nejnižším přechod přes Františkovský potok 481 metrů nad mořem. Celkové převýšení na trase je asi 540 metrů, ale je to po opravených cestách, takže výlet můžeme hodnotit jako mírně náročný. 

Dánské kameny
Horní Hanychov a Ještěd
Sáňkařská dráha a Ještěd
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

LOVE STORY

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Profi V.I.P 3 denní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 000 Kč


Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


Další nabídka pobytových balíčků