Třebíčská cesta s vyhlídkami do dálky i na hvězdy. Výlet kolem Třebíče a okolí.

Dnes se vydáme do okolí města, jehož jméno nalezneme i na seznamu památek UNESCO, kde jde o klášter a Židovské město. Třebíč patří k nejstarším sídlům v naší republice, i když jeho počátky jsou naznačené pouze archeologickými výzkumy. Poprvé se uvádí v roce 1101 v souvislosti se založením kláštera. Mimo výše uvedené památky si jistě zaslouží pozornost 75 metrů vysoká městská věž, původně součást opevnění, kapucínský klášter, pravoslavný a evangelický kostel a na Karlově náměstí Malovaný dům s galerií a informačním centrem, Černý dům, sousoší Cyrila a Metoděje a Národní dům se stálou expozicí třebíčského rodáka Františka Mertla.

Start - Hřbitov Horka-Domky:

Výlet začneme u turistického rozcestníku na Komenského náměstí nedaleko mostu přes řeku Jihlavu. Procházejí zde všechny čtyři značkové barvy, ale my se žádnou řídit nebudeme, resp. krátce jdeme jen po zelené až na jižní konec náměstí (odvráceně od řeky), kde projdeme kolem úřadu práce na schody nad tenisovým hřištěm. Vystoupáme do ulice Kofránková, po které se dáme vpravo a Tyršovými sady se stočíme vlevo až ke zdi hřbitova. Před námi stojí pravoslavný kostel sv. Václava a sv. Ludmily z roku 1940, kdy byl postaven půdorysu rovnoramenného kříže. Na hřbitově najdeme i další kostel N. Trojice, původně gotický, renesančně přestavěný v letech 1564-1573 s věží z roku 1701.

Strážná hora:

Od hřbitova pozvolna stoupáme Ruskou ulicí k přejezdu a nad ním až na čtvrtou křižovatku s Hladíkovou ulicí. Po ní se dáme vpravo a dojdeme na Strážnou horu (480 m), kde kdysi stávalo předsunuté opevnění města. Dnes zde stojí kaple sv. Jana Nepomuckého z let 1644 až 1645 a rozhledna na Kostelíčku. Ta vznikla z vodojemu z roku 1938 po přestavbě v roce 2015. Ve věži je i výstava o historii vodárenství ve městě. Rozhled není nijak obšírný, zejména je vidět město a jeho nejbližší okolí (Českomoravská vrchovina) po Heraltice a Budišov.

Hvězdárna:

Od rozhledny nejdeme stejnou cestou, ale trochu vpravo mezi řadové domy Arbesovy ulice. Na křižovatce s Ruskou zahneme vpravo a dojdeme k místní hvězdárně. Ta má tradici z roku 1957, kdy zde byl pozorován průletu komety Arend-Roland. Po letech zmaru byla hvězdárna obnovena v roce 1980, ovšem dnešní stavba je z roku 1986. V roce 1989 za začala stavět nová budova hvězdárny, od roku 2011 je provozovatelem DDM Třebíč a jsou zde dva dalekohledy. V roce 2017 zde byly instalovány astronomické hodiny.

Terůvky:

Od hvězdárny pokračujeme směrem k nedaleké výškové budově, projdeme kolem areálu základní školy do ulice Vltavínská s cyklotrasou 401. Dáme se zde vpravo a asi po 50 metrech dojdeme k začátku Stezky na Pekelný kopec, která sleduje výše uvedenou cyklotrasu. Jdeme s nimi vlevo, stočíme se po úzké asfaltce vpravo za velké parkoviště u polikliniky a projdeme mezi polem a loukou. Na kraji zahrádkářské osady ale zahneme na neznačenou cestu vpravo a šikmo kolonií projdeme až na rozcestí Terůvky. Zde narazíme na zelenou turistickou značku.

Pekelný kopec:

Zelená značka nás dovede na výšinu Pekelný kopec s rozhlednou z roku 2014. Po cestě mineme několikrát značky Stezky na Pekelný kopec, ale nenechme se jimi zmást, jdeme stále po turistické zelené až na rozcestí pod vrcholem. Na něm stojí vysoká 26 metrů věž s kovovou konstrukcí doplněnou dřevěnými čtverci se zakomponovaným symbolem Davidovy hvězdy. Z vyhlídkové plošiny je vidět velké území, například Moravské Budějovice, Budišov, Lhotku, Přibyslavice, Heraltice, Sádek se zámkem na kopci, Klučovská a Zadní hora a mimo jiných za dobré viditelnosti i Pálavu s Děvínem a dokonce Schneeberg v rakouských Alpách.

Studánka Stařeč:

Od rozhledny se dáme zpět přes mýtinu, na jejím dolním konci zahneme vpravo po obloukové cestě a jdeme až k odbočce na rozcestí na zelené značce. Tam ale nezahneme a pokračujeme obloukem asi 200 metrů, kdy zahneme šikmo vlevo a pak opět vlevo a přes paseku s nízkými stromy po pravici dojdeme na lesní silničku s cyklotrasami 26 a 5212. Společně s nimi pokračujeme vpravo asi 100 metrů, kdy je opustíme vpravo a mělkým údolíčkem lesem přes jednu úzkou paseku si to  namíříme ke studánce Stařeč na kraji lesa. Studánka připomíná malý domek a voda z něho vytéká kovovou trubkou.

Kracovice:

Od studánky pokračujeme asi 250 metrů podle potůčku, ale pak odbočíme vpravo a dojdeme k dalšímu potůčku, na kterém je několik velmi starých rybníčků. To jsme ale již na okraji Kracovic. Tato malá víska je známá tak dlouho, jako klášter v Třebíči, tedy od roku 1104. Ze zajímavostí zde uvádíme na návsi kapli P. Marie a z oblasti geologie světový unikát, nález zinnwaldit-masutomilit-elbaitového pegmatitu.

Stařecký potok:

Před kaplí se dáme vlevo, projdeme mezi domy (čp. 2 a 3) a za vsí se stočíme vpravo a pak za kamennou zdí odbočíme na polní cestu vlevo. Přes pole přejdeme velmi mírný hřbet a klesneme k lesům údolí Stařečkého potoka. Zajímavostí je, že v jeho horním toku je voda svedena do heraltického a třebíčského vodovodu a současně se tato voda prodává jako Heraltická kojenecká voda a slouží i jako zdroj pro nápoje ZON. Nově se zde na potoce objevili i bobři.

Dopravní hřiště:

Na křižovatce u potoka se dáme vpravo a podél Borovinského rybníka dojdeme na jeho hráz, která je již ulicí Tomáše Bati. Vlevo máme hospodu Pod hrází, ale když se sem nepůjdeme občerstvit, pokračujeme rovně nad tenisovými kurty přes kruhovou křižovatku. Za ní vlevo od ul T. Bati končí na kus Staříčský potok a dál pokračuje v trubkách až do Libušina údolí. Jdeme dál  kolem průmyslových objektů a mineme dětské hřiště. Za Domem dětí vejdeme na ulici Koželužská a po ní se dáme vpravo. Až skončí zídka u silnice, vystoupáme pěšinou lesem až je garážím a podle nich se dáme vpravo po horní hraně zalesněného svahu až k areálu dopravního hřiště.

Autobusové nádraží:

Obejdeme dopravní hřiště a stále pokračujeme lesní pěšinou nad Libušiným údolím a za Máchovým jezírkem podejdeme železniční most. Za ním asi po sto metrech cesta končí a po schodech vpravo sejdeme opět na Koželužskou. Přejdeme ji a po schodech sejdeme do ulice Na Potoce, po které se dáme vlevo. Dál jdeme kolem betonové zdi se smrčím, které nás oddělují od rušné Sucheniovy ulice. Na konci ulice Na potoce se setkáme se zelenou značkou, po které se dáme vlevo a přejdeme Sucheniovu ulici k autobusovému nádraží.

Cíl - Komenského náměstí

Za budovou autobusového nádraží již vstupujeme na Komenského náměstí, do cíle naší trasy.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem je Pekelný kopec 570 metrů a nejnižším místem most přes Jihlavu 395 metrů nad mořem. Celkové stoupání je necelých 400 metrů, ale je to po pohodlných cestách. Výlet patří k těm méně náročným.

Kracovice
Pekelný kopec
Strážná hora
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

RODINA týdenní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 12 500 Kč


Víkend s vůní konopí

Relax víkend

Relax pension u Nosků

Cena od: 3 000 Kč


Profi V.I.P 3 denní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 000 Kč


Adrenalin a wellness

Wellness

Horská chata Orlík

Cena od: 6 990 Kč


Další nabídka pobytových balíčků