Cesta kolem Liptaně - Rodinný výlet v Jeseníkách.

Obec Třemešnou určitě znají především milovníci železnice, protože zde začíná jedna ze tří našich úzkokolejných drah. Je dlouhá 20,2 km a končí v Osoblaze a pro České dráhy (č. 298), které na ní udržují provoz, je to jediná úzkokolejka. V létě zde jezdí i vláčky historické s parními lokomotivami. Trať s rozchodem kolejí 760 mm byla vybudovaná v roce 1898 jako doprava do osoblažského cukrovaru.

Třemešná:

Obec Třemešná na okrese Bruntál byla založena za olomouckého biskupa Bruna po roce 1247 rytířem Helembortem z Turmu. Třemešná byla současně i farností, ale ves a kostel byly zničeny v husitských válkách, fara byla obnoveny až roku 1784. Ves byla obnovena dříve, ale stal se majetkem loupežného rytíře Štoss na hrádku Velký Taubenstein do roku 1474, kdy byl chycen a hrádek, který snad stál v oblasti osady Artmanov, i se vsí byl zbořen. Ves byla opět obnovena v roce 1535. Místní kostel, byť nefarní, byl jen dřevěný, dnešní zasvěcený sv. Šebestiánovi byl vystaven v letech 1730 až 33 a věž roku 1780. Ta však byla v roce 1902 postavena znovu. Hřbitov kolem něho něho byl zrušen v roce 1913 a byl změněn na park s křížovou cestou se 14 zastaveními Ježíše Krista. K dalším zajímavostem obce patří od roku 2013 stezky soch s názvem Člověk, dřevo a neživá příroda a Duše stromů, kdy každá socha má nějaký vztah k historii obce.

Start - Strážný vrch:

Výlet začneme u turistického rozcestníku u železniční zastávky. Zde začínají červená a zelená, po které se vydáme. Jen poznamenáme, že po červené se sem vrátíme. Zelená značka dorazí na hlavní silnici u restaurace U Huberta a dovede nás ke kostelu. Tady značku opustíme a pokračujeme po chodníku podél hlavní silnice až ke hřbitovu. Ten zde byl vybudován v roce 1889. Pokračujeme ale dál až na železniční přejezd, za kterým odbočíme po asfaltce vpravo. Jdeme necelý kilometr a v aleji stromů po levici přejdeme na luční cestu šikmo vlevo. Loukou mírně stoupáme, ale pak klesneme do horního Liptaně.

Horní Liptaň:

Horní Liptaň se táhne po úbočí Strážného vrchu (487 m). Je zajímavé, že je to první vrch s trojice obdobných názvů. Další je Strážnice (494 m), na kterou dojdeme, a za ní ještě vrch Stráž (420 m). Určitě to má souvislost s blízkou hranicí, případně s kupeckou stezkou, která tudy vedla. Kdybychom zatočili vlevo, vyšli bychom ke křížové cestě a ke kapli Nanebevzetí Panny Marie z roku1672, která byla v roce 2010 pěkně obnovena. My zde ale na páteřní asfaltce zahneme vpravo a klesneme na další křižovatku s malým parkovištěm a kruhovým zrcadlem. Zde zahneme vlevo.

Rozhledna Strážnice:

Za vsí mírně stoupáme polní cestou na křižovatku, kde zahneme vpravo dolu. Na další odbočce se dáme vlevo a opět stoupat na polní rozcestí, kde narazíme na modrou značku. Po ní se dáme rovně a pak klikatě vystoupáme k rozhledně Strážnice. Ta byla vybudovaná současně s vedle stojícím vysílačem v roce 2003 a jde o dřevěnou stavbu o výšce 8 metrů s 37 schody. Pro případ horšího počasí je zde zajímavý přístřešek zabudovaný ke kmeni starého stromu. Z věže je rozhled do Polska (Opolská nížina) s městem Prudnik, továrny u Opole, Osoblažská rovina a při dobré viditelnosti jihozápadním směrem dokonce Praděd (1492 m). Rozhled však kazí stále rostoucí stromy kolem.

Liptaň, střed vsi:

Vrchol opustíme zpět po modré značce, která nás dovede zpět do Liptaně. Tuto ves také založil kolem roku 1240 Helembert de Turri, ale roku 1256 ji postoupil olomouckému biskupu. Církvi pak ves patřila dlouhé roky, i když zde bylo v 15. století dědičné fojtství (1480). Ves zničily v 19. století velké požáry, největší památkou je dominantně postavený novogotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jsou o něm sice zprávy již z roku 1256, ale současný byl vystaven v letech 1866 až 1870 podle návrhu rakouského architekta Gustava Meretta.

Dne 22. září 1938 se v Liptani odehrála hrůzná událost, kdy místní zfanatizovaní občané zastřelili 6 příslušníků české Stráže obrany státu. Obětem německého běsnění byl po válce na návsi v Liptani i na společném hrobě v Hlubčicích postaven památník.

Úzkokolejka:

Po prohlídce vsi, případné občerstvení, se vydáme dál po modré značce kolem informačních tabulí rovnou polní cestou přes již zmíněnou úzkorozchodnou trať z Třemešná ve Slezsku do Osoblaha. Ta po vyjetí z Třemešné po ocelovým mostě s třemi poli přechází přes silnici do Jindřichov a přes říčku Mušli a stoupá 26 promile dva kilometry do nejvyššího bodu tratě v nadmořské výšce 385 m, kde jsme šli po polní cestě právě souběžně s ní. Pak v oblouku o poloměru 75 metrů klesá k Liptáni do míst, kde pravě stojíme. Za Liptaní míří trať do zastávky Dívčí Hrad a dál do Oderské nížiny. Nejromantičtější část je lesnatý úsek podél říček Lužné a Osoblahy kolem zříceniny hradu Fulštejna před Bohušovem, za kterým již následuje Osoblaha. Pokud jedeme touto tratí, můžeme obdivovat spoustu i zbytečných oblouků. Ty však byly účelné, protože trať musela vyhovět předpisům c. a k. Rakouska – Uherska, že minimální délka nové tratě musí být alespoň 20 kilometrů. A ty všechny oblouky ji proto musely natáhnout.

Bludný balvan:

Za tratí klesneme dolů k Liptaňskému potoku. Zde máme jednu zajímavost, a tou je přírodní památka Liptaňský bludný balvan. Žulový balvan tu je asi 200 tosíc let a přinesl ho ledovec z některé skandinávské země, patrně ze Švédska. Patří mezi největší bludné balvany v České republice a jeho hmotnost je téměř 4.700 kg, ale v okolí najdeme i další, ovšem menší jeho bratříčky.

Panský vrch:

Po prohlídce bludného kamene pokračujeme po modré značce a nejdříve loukami a pak trochu křivolace stoupáme na hřbet Panského vrchu (521 m) a dál na rozcestí Pod Kobylou (574 m). To je protáhlý a řídce stromy zarostlý vrch východně nad námi. Ještě východněji od něho pak začíná obora Víno se stejnojmenným hradištěm doby raného středověku.

Cíl - Třemešná:

Na rozcestí ve svahu nad bezejmenným potůčkem narazíme na rozcestí s červenou značkou. A ta se nám stane posledním průvodcem na cestu do cíle. Dáme se po ní vpravo a kolem lesní školky klesneme k dalšímu potůčku. Za dalším hřbítkem se již dostaneme doslova na dohled usedlostem v Třemešné. Jdeme zprvu podle lesa, a pak se stočíme vlevo a klesneme do vsi. K železniční stanici je tom již jen kousek.¨

Trasa výletu měří 14 km, nejvyšším bodem je výšina Panského vrchu (505 m), nejnižším pak střed Liptaně 346 metrů nad mořem. Celkové převýšení je asi 380 metrů, ale je to po pohodlných cestách.

Bludný kámen u Liptaně.
Historický vláček u Třemešné.
Kostel v Liptani.
Rozhledna Strážnice.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

RODINA 3 denní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Zumba kurzy s wellness

Relax víkend

Horská chata Orlík

Cena od: 5 990 Kč


Profi V.I.P. týdenní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Adrenalin a wellness

Wellness

Horská chata Orlík

Cena od: 6 990 Kč


Další nabídka pobytových balíčků