Výlet v okolí Skalice u České Lípy - Vlčí hora, Kozlí vrch, Emanuelsberg

Obec Skalice u České Lípy je spíše svázána s Novým Borem, dokonce v letech 1981 až 1990 přímo k Novému Boru patřila. Dnes jde o samostatnou obec, kde jsou aktivní zejména hasiči a fotbalisté, ale na první pohled je vidět, že se obecní úřad dobře o obec stará. A nejen to, dokonce se plánuje (2018) výstavba zcela nové rozhledny na Skalickém vrchu. Ten dnes nebude našim cílem, i když se projdeme pod jeho "stínem".

Skalice:

Podle archeologických nálezů zde bylo osídlení již v rané středověku, někdy v 8. a 9. století. Procházela tudy totiž kupecká stezka ze středu Čech na sever do Lužice. Zřejmě šlo o ves Skalici při dnešní odbočce do Okrouhlé, ale pak byla její dolní část kolonizovaná jako lánová ves s názvem Langenau (Dlouhá Niva), a ta dvě jména se udržela až do moderní doby. Na konci 14. století zde stávala zřejmě i tvrz pánů z Klinštejna a na přelomu 16. a 17. století dokonce zámeček, či také ještě tvrz, Berků z Dubé. Jejich místo můžeme tušit v dolní části obce, dvůr na místě berkovského zámečku byl zbořen v souvislostí se stavbou železniční trati v roce 1868. Zdejší kostel, připomínaný v roce 1352, je dnes barokní z roku 1720, kdy ves patřila k maltézskému panství Horní Libchava. Dále zde najdeme několik kapliček, křížků, dřevěných chalup a domů a pěknou faru z roku 1736 se sousoším sv. Jana Nepomuckého z roku 1763.

Start - sklárna:

Výlet začneme na vlakové zastávce. Končí zde naučná stezka Po památkách Skalice, ale tu teď opomeneme, protože se sem po ní vrátíme, a dáme se po cestě podle kolejí směrem na Nový Bor. Dojdeme ke křižovatce o přejezdu. Kousek vpravo pod námi je malý pivovárek, ale my projdeme přes závory vlevo a budeme pokračovat po silnici směrem na Slunečnou. Vpravo míjíme fotovoltaikou elektrárnu a vlevo místní sklárnu, která byla založena Antonínem Rücklem v roce 1893. Cesta nás dál vede podél fotbalového areálu a pak klesneme do mírného údolíčka.

U Antonína:

Za druhým potůčkem odbočuje polní cesta vlevo. Je to cesta mimo trasu, ale zase přijdeme k pěknému rybníčku (U chaty). Jinak pokračujeme dál po silnici. která se začne stáčet v serpentinách, až dospěje na okraj Slunečné. Zde u penzionu se setkáme s modrou značkou, po které odbočíme vpravo. Začneme stoupat do prudšího kopce, zahneme vpravo a pak na pěšinu s modrou značkou vlevo. Teď je to nejprudší úsek trasy, ale ne zas dlouhý. Cesta nás vyvede na okraj lesa a na žlutou značku. Kousek vpravo je pak rozcestník. Jméno tohoto místa je podle již neexistující sochy sv. Antonína Paduánského z roku 1824.

Češka:

Na rozcestníku si můžeme přečíst, že vede odsud odbočka na vyhlídku Česká skála. Je to vcelku novotvar, německy se to místo nazývalo Czeschkenstein, česky tedy Češka. Tak tomu říkají starší lidé, dnes se tedy uvádí Česká skála. Na druhou stranu je to jedno,. protože tam odbočíme a poznáme, jaké je to úžasné rozhledové místo na Novoborskou kotlinu, Lužické hory, Ralskou pahorkatinu a podobně. Škoda je, že nám začínají obzor zakrývat vzrostlé stromy. Na úpatí skály pod námi a asi 300 metrů západně pod skalou jsou vytesané průzkumné štoly. Obě mají mříže, ale někdy je někdo poničí, takže se dá do nich vlézt.

Emanuelsberg:

Po značkách se vrátíme na rozcestí U Antonína, kde vpravo vidíme domky bývalé osady Emanuelsberg. Ta byla založena kolem roku 1760 a byla pojmenované podle tehdejšího velkopřevora maltézského řádu Emanuela z Kolovrat. V roce 1926 byla osada připojená k Šeltům, dnes části Práchně. Projdeme-li Emanuelsbergem, dojdeme na silnici, kde kousek vlevo můžeme navštívit světoznámou Panskou skálu s jedinečnou odlučností čediče a známou třeba z pohádky Pyšná princezna.

Vlčí hora, Kozlí:

Od rozcestí se dáme po žluté směrem na Novou Ves a Volfartice. Lesem, kdy máme po pravici Vlčí vrch (561 m), který je zajímavý třeba kamenným mořem, ale je zcela bez výhledu. Je zde trochu si dát pozor, cesta, jak jsme naznačili, klesá, ale pak opět začne stoupat, a zde odbočíme ze značky na cestu vlevo, tedy strání dolů. Dojdeme k několika tokům drobného potůčku a za nimi zahneme vlevo. Procházíme strání vrchu Kozlí (595 m), přejdeme dvě křižovatky a dojdeme na větvením, kde se dáme tou cestou vpravo. Pak klesneme k domkům Slunečné a sejdeme na hlavní silnici. Po ní se dáme vlevo do středu obce.

Slunečná:

Ves Slunečná se uvádí od 1. poloviny 16. století dílem na panství Horní Libchava a dílem na panství Nový Zámek (Zahrádky). Zdejší kostel Narození Panny Marie je z roku 1850 a malou zvláštností je, že zde jsou dosud od roku 1850 varhany jen na šlapací pohon. Pod kostelem a pod křižovatkou je na kraji lesa malý hřbitůvek, kde leží jeden za nich nejvýznamnějších herců 20. století Vlastimil Brodský. Ten na Slunečné měl chaloupku, kam dlouhá léta velmi rád jezdil a kde i zemřel. Geologickou zvláštností Slunečné jsou tzv. hromové kuličky, železitopískovcové kulaté útvary velikosti kolem 1 až 2 cm, které se nacházejí různě v prostoru směrem na Manušice.

Svobodná Ves:

Od hřbitova se vrátíme kousek do vsi podle modré značky a na křižovatce se dáme vpravo po silnici směrem na Skalici. Za zatáčkou asi 150 metrů odbočíme na asfaltku vpravo ke kravínu a pokračujeme rovně silničkou do Svobodné Vsi. V místech, kde se charakter cesty z polní mění na asfaltku je poměrně velká zajímavost. Po levé ruce vidíme zalesněné údolí, ve kterém v časném jaru kvetou doslova v kobercích tisíce bledulí. Při pozorném hledání najdeme tu občas bledule dvoukvěté a byly objeveny dokonce i tříkvěté. Jinak Svobodná Ves byla založena na pozemcích bývalého skalického dvora, o kterém jsme se zmínili v počátku, Janem Josefem Maxmiliánem Kinských, majitelem sloupského panství, jako Josefov v roce 1735. Dvůr stál v místech viaduktu nad hlavní silnicí od Manušic do Skalice.

Cíl - Skalice:

Pod dolní částí Svobodné Vsi narazíme na křižovatce značky výše zmíněné NS Po památkách Skalice a dáme se po nich vlevo podél železniční trati směr Skalice. Podejdeme boční viadukt a pokračujeme vedlejší páteřní komunikací Skalice. Mineme jednu ze skalický památek, výklenkovou kapličku. Další památkou je prostý, ale i tak poničený křížek po levé ruce. Následuje opět výklenková kaplička, zde i s upraveným posezením. Ale to jsme již nedaleko nádraží, kam zahneme na křižovatce u hasičské zbrojnice vlevo.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem je česká skála 629 metrů, nejnižším pak dolní část Svobodné Vsi s výškou 286 metrů nad mořem. Celkové stoupání je asi 400 metrů.

Nový Bor z České skály.
Slunečná.
Výhled ke Slunečné.
Výhled z České skály na Klíč a Hvozd.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Lávové masáže

Relax víkend

Vila Kamila

Cena od: 5 800 Kč


Profi V.I.P 3 denní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 000 Kč


Profi V.I.P. týdenní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Adrenalin a wellness

Wellness

Horská chata Orlík

Cena od: 6 990 Kč


Další nabídka pobytových balíčků