Památky v okolí Paskova - Bezručova vyhlídka, hrad Řepiště, město Paskov...

Když se někdo zeptá Ostraváků, kam na výlet, naprostá většina, pokud vůbec někdy na výlet šli, doporučí Beskydy. Těmto hárám jen tak něco konkurovat nemůže, ale dnes se přesto vydáme sice tím směrem, ale mnohem blíž, a to do Paskova.

Paskov:

Město Paskov má dávnou historii, založeno bylo asi někdy po roce 1250 olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburka, připomíná se poprvé v roce 1269. Když se později panství osamostatnilo, vznikla zde i vodní tvrz, uváděná ale až roku 1484, kdy byla dobývána hukvaldským hejtmanem Laurinem z Chřenovic. Dnes na místě tvrze stojí čtyřkřídlý zámek s Muzeem panství Paskov. K zámku přiléhá velmi hezký park. Z dalších památek zde zmíníme kostel sv. Vavřince z roku 1746 a starý pivovar, dnes ale přestavěný na obytný dům.

Start - hrad Řepiště:

Výlet začneme u paskovské železniční stanice, odkud se kolem hospůdky Balkán dáme ulicí K Nádraží a v místech, kde se ulice stáčí vpravo, přejdeme rovně na lesní cestu před námi. Vyjdeme k domku u silnice a zde zahneme vlevo na malou výšinu. Té se dnes říká Zapadlisko, ale kdysi to byl hrad Řepiště. O hradu nejsou sice žádné písemné zprávy, ale podle všeho vznikl na přelomu 13. a 14. století, kdy byla ves Řepiště v držení německého rodu Baruthů.

Gajdula:

Od hradu se vrátíme na silnici, vlastně na Cihelní ulici. V konci stoupání nalevo vidíme zajímavou historickou budovu zvanou Gajdula. Původně to byl do roku 1850 lihovar (palírna) a od roku 1880 byty pro panské zaměstnance a správce velkostatku, později dělnické byty. Zajímavé jméno snad vzniklo podle toho, že zde selské povozy v příkrém kopci "gajdovaly" a zdejší sedláci jim museli pomáhat připřaháním dalšího spřežení. Pole lidové pověsti zde měl ale žít loupeživý rytíř Gajdoš a měla odtud vést tajná chodba pod Ostravicí do zámku v Paskově.

Řepiště:

Jdeme dál a po vyjití z lesa napravo máme skládku odpadů a vlevo historický zemědělský dvůr. Za dvorem pokračujeme rovně Mírovou ulicí až na okraj Řepiště. Tady nás vítá chráněná lípa malolistá. Vpravo se rozkládá místní sportovní centrum, vlevo stojí škola. Za ní zahneme vlevo a přijdeme k dřevěnému kostelu sv. Michaela Archanděla. Původní stavba je z roku 1485, ale opravy po roce 1867 ho značně změnily. Kostel, který prošel dalšími úpravami, naposledy v roce 1996, má věž a kolem se rozkládá hřbitov.

Větrný mlýnek:

Vrátíme se na hlavní silnici, pokračujeme vlevo až ke starému kulturnímu domu a za ním podél plotu se dáme pěšinou vlevo. Projdeme mezi zahradami ke hřištím, kde dominuje okolí větrný mlýnek. Není to žádná velká historie, ale spíše zajímavost, že vítr může i takto sloužit.

Lesní studánky:

Na silnici u hřiště se dáme vpravo a přijdeme na křižovatku s kamennou kapličkou sv. Floriána z poloviny 18. století, dnes je po důkladné opravě v roce 2008. Tady také narazíme na zelenou turistickou značku, po které se dáme v našem směru Zemědělskou ulicí až na konec Řepiště a vstoupíme do lesa Pisárky. Za prvním ohybem vpravo po levé ruce, ve žlábku mezi odbočujícími pěšinami, můžeme najít studánku zvanou Na mýtině. Dále pokračujeme po lesní cestě a značce až do míst, kde zelená odbočuje kolmo vlevo. Za tímto odbočením od značky vpravo je další upravená studánka i s posezením.

Sedliště:

Dále jdeme po lesní silnici bez značení až na kraj lesa, kde nás v obci Sedliště uvítají dřevěná Boží muka. Abychom se zde jednoduše orientovali, budeme sledovat značky cyklotrasy 6605. Dostaneme se po ní k potoku a podle něho mineme po levici malou kapličku se schůdky, pak drobnou kapličku po pravici a pak i pěkný kamenný kříž s Kristem. Ovšem nejvýznamnější památkou obce, která se připomíná od roku 1305, je dřevěný kostel Všech svatých, ke kterému přijdeme. V 17. století byl nově postaven na základech kostela staršího, snad z roku 1447. Věž stála původně mimo kostel, ale v roce 1860 byla rozebraná a postavená přímo nad štítem kostela. Tento kostel je největší z dřevěných kostelů na celém Těšínsku a patří i mezi nejvýznamnější dřevěné stavby v rámci celé republiky. Kolem kostela se rozkládá i hřbitov. Nedaleko od kostela si můžeme prohlédnout Galerii a muzeum Lašská jizba a památkami zdejšího kraje a života v minulosti.

Bezručova vyhlídka:

Před kostelem se dáme na jih do jednosměrky a za vsí pokračujeme po chodníčku vedle hlavní silnice až na odbočku vpravo. Je zde již směrovka na Bezručovu vyhlídku, náš další cíl. Stojí na vrcholu návrší Černá zem (374 m) a je odtud pěkný rozhled do kraje. Stojí zde několik nových soch, ale je tu i restaurace Lašská jizba možností občerstvení.

Kaple sv. Kříže:

Opět pokračujeme po cyklostezce 6005 přes osadu Černá Zem okraj lesa a po něm až na křižovatku Lískovec-Hájek. Zde zahneme za nově upraveným parkovištěm vpravo ke kapli Povýšení sv. Kříže. Starší kaple byla do dnešní podoby upravena a zvětšena v roce 1834. Je celá postavena ze širokých desek a stojí zde sochy Panny Marie a Spasitele. Mezi nimi je kamenného schodiště, které klesá ke kamenné studni. Celý areál je velmi pěkně nově upravený.

Lískovec:

Od parkoviště dojdeme do středu Lískovce. Ten má zajímavou historii s velkou hádankou. Ves se sice připomíná v roce 1450, ale kousek od kostela se zachovaly nad potokem Podšajarka zbytky středověkého hrádku. Pokud máme zájem si místo prohlédnout, je to návršíčko vpravo před hřištěm na cestě k Nové Osadě. Lískovecký kostel sv. Šimona a Judy je sice udržovaný, ale architektonicky nejde o žádný skvost. Zajímavější je sochařská výzdoba, zejména socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1746.

Cíl - Paskov:

Na rozcestí u dřevěného kříže a u transformátoru, kde je vlevo kostel, odbočíme vpravo a klesáme zvolna k fotbalovému hřišti. Za ním přejdeme přes potok a vystoupáme k rozcestí na okraji lesa. Zde se budeme držet vlevo a projdeme částí Lískovce na okraj lesa. Zde u domku čp. 67 zahneme na křižovatce vlevo a podél lesa s dalšími domky po levici staneme na hlavní silnic. Tu přejdeme a opět jdeme po okraji lesa s domky po levici. Silnice se zakroutí, vstoupí do lesa a dojde k další skupině staveb. Tu obejdeme, klesneme pěšinou k potůčku a podejdeme železniční trať. Za ní po břehu Ostravice běží pěšina, kterou se dáme vpravo a podél toku řeky dojdeme v poklidu k železniční stanici Paskov.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem byla zastávka Bezručova vyhlídka 374 metrů, nejnižším místem Ostravice 250 metrů nad mořem. Celkové převýšení na trase je asi 250 metrů, takže jde skoro o rovinatý a fyzicky nenáročný výlet.

Kaple v hájku.
Bezručova vyhlídka.
Kostel v Řepišti.
Kostel v Sedlištích.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Víkend s vůní konopí

Relax víkend

Relax pension u Nosků

Cena od: 3 000 Kč


Relaxační balíček

Relax víkend

Hotel U Červené lišky a restaurace Červená liška Potůčky

Cena od:


LOVE STORY

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Další nabídka pobytových balíčků