Kde chodila Babička i Jirásek - Boušín, Piccolominská kaplička, Žebrácký vodopád, Stolínské vodopády

Dnes se projdeme krajem severně od Babiččina údolí, známého a stále hojně navštěvovaného místa spojeného s knihou Babička do Boženy Němcové. Mnohá místa, která navštívíme jsou s touto knihou také spojena. A začneme ve Slatině nad Úpou.

Slatina nad Úpou:

Tato obec nikdy nehrála významnější roli v historii kraje, i její internetové stránky jsou jedny z těch chudších, mnohdy zcela nevyplněných. Nenechme se ale odradit a přijeďme sem, je zde krásně. Ves se uvádí poprvé v roce 1545 na panství Vizmburku a z pamětihodností stojí určitě za pozornost dřevěná zvonice a sloup se sochou Panny Marie.

Start - Zvonice:

Výlet zahájíme u turistického rozcestníku ve středu obce nedaleko obecného úřadu, kousek pod zastávkou autobusu. Prochází tudy zelená značka, po které se dáme směrem na Boušín. Jdeme boční komunikací až ke zmíněné dřevěné zvonici ze 17. století. Stojí zde i pěkný kříž s Kristem.

Boušín:

Asi 100 metrů za zvonicí podle plotu u pěkné dřevěnky zahneme na neznačenou cestu vlevo. Polní cestou dojdeme na malou asfaltku, po které zahneme vpravo a dojdeme později i se zelenou značkou na Boušín. Zdejší kostel Navštívení Panny Marie stál snad již ve 2. polovině 12. století, v polovině 13. století byl již farní a od 15. století je známým mariánským poutním místem. V roce 1358 zde byla již škola, který byla zrušena v roce 1997. O Boušínu se píše v Babičce i Jirásek toto jméno zliterárnil v kronice U nás.

Boušínské studánka:

Obejdeme kostela zleva a za ním se dáme pěšinou k Boušínské studánce. Nad ní stojící Mariánská kaplička připomínající událost zázračného uzdravení v roce 1464 a na desce si o tom můžeme přečíst. Dnešní podoba je z roku 1925. Vrátíme se zpátky ke kostelu.

Piccolominská kaplička:

Od rozcestníku u kostela se vydáme červenou značkou cesta Boženy Němcové a naučné stezce Justyčina stezka. Jdeme kus po známé asfaltce, ale pak odbočíme vlevo do lesa a sejdeme k řece Úpě. Za její zátočinou narazíme na kapli Panny Marie, neboli Piccolominskou kapličku. Ta připomíná událost v roce 1694, když se tu propadl most s kočárem s knížetem Vavřincem Piccolominim. Kníže tuto nehodu přežil.

Červená hora:

Projdeme pod silnicí, zatočíme vlevo na most a po modré značce přejdeme přes Úpu a po silnici dojdeme na rozcestí ke zřícenině hradu Červená hora. Hrad se uvádí poprvé v roce 1291, kdy patřil Sezemovi. V roce 1427 byl hrad obléhán husity, dobyt a následně zbořen. Ránu hradu dal i rok 1880 při stavbě silnice kolem, kdy hrad sloužil jako lom. Hrad je protáhlý a jeho tři části jsou od sebe odděleny příkopy, zdiva zde najdeme však velmi málo a po věži v nejvyšším místě jen kopeček.

Ves Červená Hora:

Sejdeme z hradu na rozcestí a dojdeme do vsi Červená Hora. Zde stojí na návsi u silnice kaplička Panny Marie se zvonicí, postavená roku 1730. V roce 2002 byla opravena a vybavena novým zvonem, který byl pořízen z veřejné sbírky místních občanů.

Žebrácký vodopád:

Osadu opustíme stále nás doprovázející modré značce a zelené Justyčině stezce. Jdeme opět kus po silnici, ale za krásně zelení obrostlou stodolou zahneme vlevo. Po okraji lesa dospějeme na asfaltku, kde vpravo u ní najdeme pod kořeny stromů malou studánku Libuši. Vodopád je tvořen dvěma stupni vysokými 1 a 3 m, přes které však protéká velmi málo vody.Vlevo pod silnicí je další zajímavost, a to Žebrácký vodopád. Jméno má zřejmě podle množství vody, nevyniká ani ve světových tabulkách s výškou, má dva stupně 1 a 3 metry vysoké. Na horní část vede voda z trubky pod silnicí.

Mstětín:

Pokračujeme dál po značkách až do osady Mstětín. Ta se uvádí v roce 1408, kdy patřila k hradu Červené hoře, v roce 1542 zase patřila k Ryzemburku. Vesnička nemá žádnou významnou památku, ale jsou zde dochovány pěkné dřevěné chaloupky. My ale odbočíme po žluté vlevo a u posledního stavení si můžeme prohlédnout dvě studánky Haltýře. Malý Haltýř má i malý mlýnek.

Stolín:

Vrátíme se do centra Mstětína a vlevo pokračujeme již jen po samostatné modré. Pžejdeme přes mírné návrší a klesneme do osady Stolína. Ta má podobnou historii jako předešlý Mstětín, ale najdeme zde kapli Nejsvětější Trojice s věžičkou se zvonkem. Jdeme nad vsí po silnici a v místech, kdy se přiblížíme k vysokému elektrickému vedení na křižovatce odbočíme vlevo do středu vsi. Projdeme kolem zmíněné kapličky, klesneme až k potůčku a za ním staneme u restaurace U Pešíků. Zde si můžeme dát občerstvení. Jinak obejdeme zprava restauraci a za ní se pustíme cestou podle potoka dolů.

Stolínské vodopády:

Mineme poslední domky Stolína a na potoce můžeme vidět několik menších Stolínských vodopádů. Hlavní z nich je hned pod posledním domkem, vysoký je 1,7 metrů, a protože je tvořen tvrdým cenomanským pískovcem, je svislý. Za ním pak následuje ještě řada menších peřejí a skalních ploten. Těsně před ústím potoka do Úpy přijdeme na modrou značku. První domek po pravici ještě patří ke Stolínu, další za rozcestníkem ale již k Mstětínu.

Boušínská lávka:

Od rozcestníku pokračujeme ještě stále po modré, se kterou přejdeme přes Boušínskou lávku. První, o které je zmínka, byla postavená roku 1876 majitelem panství Vilémem Augustem ze Schaumburg – Lippe. Lávku samozřejmě vícekrát od té doby ničily povodně, ta dnešní tu je od roku 2008, kdy ji při vichřici Emma zničil padající strom. Za lávkou se na rozcestí Pod Boušínem dáme po červené Cestě Boženy Němcové a jdeme i po tzv. Ba

Bathildina cesta:

Tato cesta podél Úpy byla nazvaná podle princezny Bathildis Amalgunde Anhaltsko-Desavské, která se stala v roce 1862 manželkou majitele náchodského panství Viléma ze Schaumburg-Lippe. Protože ráda jezdila na koni, často se dostávala i na tuto romantickou cestou podél Úpy z Ratibořic až k Havlovicím. Protože i když její manžel nechal na její počest tuto cestu po ní pojmenovat, název se mezi lidem nevžil, i když princezna oblíbená za svoji lidumilnost, skromnost i štědrost, a dnes se používá jméno Panská cesta. My jdeme cestou až na další rozcestí U Bathildina stolku, kde je vybudované odpočinkové místo.

Končický vodopád:

Od rozcestí pokračujeme vlevo po zelené a Justynčinou stezkou údolíčkem podél potoka. Když vyjdeme z lesa, pro zájemce můžeme doporučit odbočku vlevo podle lesa, kde na potoce jsou Končické vodopády. Při vyšším stavu vody má docela slušný výkon s výškou 3,3 metrů. Při malém stavu vody ta ale protéká mezi kameny.

Končiny:

Nad první usedlostí Končin vyjdeme na křižovatku, kde opustíme turistické značky a pokračujeme jen po značkách cyklostezky 4090 vzhůru do vsi. Ves je osadou Slatiny nad Úpou. Projdeme částí osady až na rozcestí nad malým rybníčkem po levici, ale je dost zarostlý. Zde odbočíme vlevo na úplně neznačenou úzkou asfaltku.

Cíl - Slatina nad Úpou:

Asfaltka nás mezi poli dovede do Slatiny, kde na hlavní silnici zahneme vlevo a jsme v místech cíle, resp. startu.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem je asfaltka těsně před cílem za Končinami, nejnižším pak Slatinský most před hradem Červená hora. Celkové převýšení na trase je asi 400 metrů, což není mnoho, ale je to po pěkných cestách, takže nám to ani jako stoupání nepřijde.

Boušín
Lávka Boušín
Červená hora
Kaplička Boušín
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


Profi V.I.P 3 denní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 000 Kč


Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


RODINA 3 denní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Další nabídka pobytových balíčků