Výlet za minulostí i za krásnými výhledy - Výlet Kadaň, Uhošť a okolí.

Čechy mají několik vrchů, které mají své historické kouzlo, jsou opředeny pověstmi, na kterých je i není něco pravdy. Ale co je v tomto případě pravda? Je to třeba Říp, Blaník, Vladař, Turov a můžeme pokračovat. A jedním z nich je i v Podkrušnohoří Uhošť. A Uhošť, to je dominanta okolí Kadaně.

Kadaň:

Napsat něco krátce o tomto městě je úkol nadmíru obtížný. Město má bohatou historii, která podle archeologů sahá 13 století před náš letopočet, byla to i významná lokalita v dávné české historii, měla prý dlouho jako pevnost odolávat v roce 805 Karlu Velikému. Od 11. století zde již stálo město připomínané v roce 1183. Stával zde královský hrad, město chránily mocné hradby, nad městem se tyčily věže kostelů a radnice. Chválou městu může být, že památky, pokud se dochovaly, jsou udržované a můžeme se jim obdivovat dodnes. Některé si také při naší cestě prohlédneme.

Start - Most přes Ohři:

Výlet začneme na Mírovém náměstí. Jeho dominantou je gotická věž radnice, kostel Povýšení sv. Kříže v barokní podobě, sloup Nejsvětější Trojice a řada starobylých domů. Zde však nenajdeme žádný turistický rozcestník, ale to není tak důležité, protože půjdeme od radnice jižním směrem do Tyršovy ulice před hrad. Osudy městských hradů byly obvykle smutné, protože většinou zanikly. A to stávaly skoro ve všech významných českých městech. zdejší hrad snad přežil proto, že zde byly od roku 1750 kasárna. Dnes je zde knihovna a má i další využití.

Hrad obejdeme zprava a klesneme podle jeho zdí do Říční ulice. V ní narazíme na červené značky, po kterých se dáme vlevo podle pobřeží. Po levé ruce vidíme městské hradby s baštami a míříme ke kostelu Stětí sv. Křtitele. Za ním zahneme vpravo a můžeme vidět za kostelem trochu opuštěné budovy, kde stával kdysi středověký špitál. Za špitálem stojí bývalý Steinkopfův mlýn. Se zazděnými okny trochu připomíná ale mrtvolu. Zato doslova z hrobu vstal renesanční bystřický můstek, nedávno rekonstruovaný. Přejdeme po můstku a kolem sochy sv. Jana Nepomuckého dojdeme na hlavní výpadovku z města směrem na Žatec a Podbořany. Zahneme vpravo a přejdeme most přes Ohři.

Kadaňská Jeseň:

Na mostě jsme již ve směru turistických značek, ze kterých si vybereme modrou, a tou po malé silničce pozvolna vystoupáme do vsi Kadaňská Jeseň. Toto jméno nám připomíná starý či básnický název podzimu, tady si asi nejsme jisti, ale je to počeštěný název německého jména vsi Gösen. Ten zase vznikl počeštěním slova jasan nebo jesení, což byl jasanový porost. Ves se uvádí poprvé v roce 1470 a byla známá těžbou zelené hlinky a po roce 1885 i vápence, tzv. kadaňského mramoru. Památkově chráněný je zde barokní sloup se sochou P. Marie z roku 1717. Na křižovatce stojí i menší výklenková kaplička.

Uhošťany:

Modrá značka ale centrum Kadaňské Jeseně obchází a míří do strání pod Uhoštěm. Motáme se tu trochu lesem do nevýrazného sedla, kde kdysi stávaly "Kopcové domky" (Berghäuser). Později klesáme i kolem malých políček a dojdeme do Uhošťan. Tato ves je jednou z těch, o nichž máme nejstarší zápisy, a to již z roku 1088. Zdejší kostel sv. Havla je z počátku 14. století, jeho věž je z roku 1626. Nízká zídka kolem ohraničuje bývalý hřbitov. Zajímavostí i zde je těžba zelené hlinky, a to vcelku ve velkém od 16. století do roku 1959.

Kolem kostela zahneme vpravo a modrou necháme běžet rovně. Nad vsi se pozastavíme u památné Svatohavelské lípy s křížem.

Uhošť:

Pokračujeme po silnici zvolna do nevýrazného sedla nad Brodcemi. Zde odbočíme u osamělé kovové tyče vpravo na luční cestu a podle remízky dojdeme na okraj lesa, kde na nás již čeká červená značka. Dáme se doprava a řídkým lesem vystoupáme na náhorní plošinu Uhoště.

Historik August Sedláček v roce 1882 uvedl možnost, že podle určité shody by Uhošť mohl být onen legendární Wogastisburg, kde se v letech 631 nebo 632 odehrála bitva mezi Sámovým vojskem a Franskou říší. A je pravda, že to připustila celá řada pozdějších historiků. Na vršku bylo opravdu dávné osídlení, dokonce již v mladší době kamenné a i později, ale po Slovanech ani památky. To stávalo hradiště na obdobném dominantním vrchu na Rubínu u Žatce. Vrchol je i přírodní rezervací, kde jsou chráněny především lesostepní a stepní ekosystémy na svazích. Uprostřed plošiny stávala ves Uhošť, připomínaní již v roce 1401. Později patřila k panství Egerberg a ke Klášterci nad Ohří. Ves zanikla po roce 1950 a úředně byla zrušena v roce 1963. Dodnes tu můžeme vidět zbytky zdiva.

Na všechny pamětihodnosti Uhoště nás upozorňuje naučná stezka. Značka obchází celou západní část hory, vede přes nejvyšší vrchol 593 metrů nad mořem a následně i nad Výřími skalami.

Pokutice:

Červená a NS s námi pozvolna klesnou do osady Pokutice. Ta se v historických pramenech vyskytuje dokonce již v roce 1057. Později patřila klášteru na Ostrově u Davle a kadaňským měšťanům, kteří zde mohli mít i nějaké drobné sídlo či tvrz. Pak ves patřila k různým statkům a v roce 1709 zde bylo samostatné panství růžencového bratrstva v Kadani.

Cíl - Klášter:

Pokračujeme po červené značce po hlavní silnici, ale pod vsí odbočíme na silničku vlevo. Ta nás dovede na hráz vodní nádrže Kadaň. Ta byla vybudovaná a uvedená do provozu v roce 1972, odkud se například čerpá voda do Podkrušnohorského přivaděče, kterým se dostává do řeky Bíliny. Je zde i mala hydroelektrárna s Kaplanovou turbinou s výkonem 2,34 MW.

Přejdeme po hrázi a dostaneme se pod ohradní zdi gotického františkánského kláštera. K němu se dostaneme po žluté značce, jde o významnou stavbu z konce 15. století. Dnes slouží jako muzeum a doporučujeme ho navštívit už jen pro zachované a restaurované nástěnné fresky, ale i další pamětihodnosti.

Cíl - Mírové náměstí:

Od kláštera se dáme po hlavní ulici, mineme malou kapli sv. Jana Křtitele z roku 1641, sochu sv. Jana Nepomuckého. Všimli jste si, že jsme se již s těmito jmény setkali na začátku výletu? Abychom nešli po chodníku vedle rušné ulice, jdeme raději po souběžné cestičce parkem z roku 1852, kde míjíme dalšího Nepomuckého a skupinu smírčích křížů. Je jich sedm, ale některé jsou již značně poničené. Konečně projdeme i kolem Křížové cesty se sedmi kapličkami z konce 17. století. Pak dojdeme na kruhovou křižovatku a za ní do Mikulovické brány ze 14. století, a tím i do vnitřního historického města. Na náměstí je to tedy již jen kousek.

Trasa měří 14 km, nejvyšším místem je Uhošť s 593 metry, nejnižší je pak moste přes Ohři s 274 metry nad mořem. Celkové převýšení na trase je 450 metrů, takže jde o středně náročnou vycházku. Trasa je vhodná i pro cyklisty s tím, že jde místy o terénní jízdu do kopce i s kopce.

Kadaň z Uhoště.
Vodní hráz Kadaň.
Kadaň.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Lávové masáže

Relax víkend

Vila Kamila

Cena od: 5 800 Kč


RODINA 3 denní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Profi V.I.P. týdenní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Adrenalin a wellness

Wellness

Horská chata Orlík

Cena od: 6 990 Kč


Další nabídka pobytových balíčků