Cestou drobných krás a památek - Trhová Kamenice, Svobodné Hamry. Výlet na Vysočině.

Dnešní výlet Vysočinou bude spíše trochu delší procházkou, protože bude velmi rovinatý, ale přesto nám nabídne nejen vodu, ale i rozhlednu a spoustu dalších drobnějších pamětihodností. A začneme pochodovat v městyse Trhová Kamenice.

Trhová Kamenice:

Obcí a měst se jménem Kamenice na našem máme vícero, dokonce i tato naše Trhová Kamenice se původně jmenovala jen Kamenice. Své jméno má údajně podle říčky Kamenice, dnes ale zvané Chrudimka. Původní ves měli založit představení kláštera ve Vilémově (1119), ale uvádí se až v roce 1349. Pokud jde o současný název, roku 1499 se již připomíná jako Kamenice Trhová, protože měla tzv. trhové právo a byla již městečkem. Statut města byl Trhové Kamenici udělen v roce 1853. Do roku 1834, kdy městečko vyhořelo, byla většina domů jen ze dřeva, pak se již stavělo z kamene a cihel.

Z památek upozorníme na kostel sv. Filipa a Jakuba, připomínaný již ve 14. století, ale dnes v barokní podobě z let 1737 až 1747. Na místě tvrze byla postavena fara v roce 1712, dnes je to muzeum se strašidelným podzemím. Pěkná je i barokní stará radnice a kašna z roku 1850. Na hřbitově můžeme obdivovat Šebekovu hrobku pod návrhu Josefa Hlávky z roku 1857. Z mnoha osobností města uvádíme historika prof.PhDr. Františka Šmahela DrSc. a Karla Václava Raise, který zde v letech 1877 až 1882 učil ve škole, založil knihovnu, besedu Neruda a začal literárně tvořit.

Start - Svobodné Hamry:

Výlet začneme v dolní části náměstí u turistického rozcestníku. Prochází tudy zelená a žlutá značka, začíná červená. Vydáme se tedy po červené a zelené, která se jmenuje Vlastivědná stezka krajem Chrudimky. Z hlavní silnice přejdeme do Mlýnské ulice, mineme Mlýnský rybník a za lesem s rybníkem Velká Kamenice dojdeme na silnici do Hlinska. Zde se od nás odpojí červená a my pokračujeme kousek po silnici se zelenou, odbočíme vpravo a přijdeme do obce Svobodné Hamry. Ta se uvádí roku 1654, ale nejznámější je tím, že zde od roku 1925 bydlel malíř František Kaván a že od roku 1863 na místním velkostatku hospodařil architekt a stavitel Jan Nevole, známý i jako velký vlastenec. Z památek zde můžeme vidět zámek z počátku 17. století, dnes ale v novorenesanční úpravě z roku 1894. Zámek je součástí skanzenu se zachovalým starým hamrem na výrobu železa a pozdějším mlýnem, a s roubenou hospodou z roku 1794.

Židovský hřbitov:

Za zemědělským podnikem a golfovým hřištěm odbočíme ze zelené vpravo na parkoviště a projedeme lesem a stočíme se od Chrudimky vlevo do vrchu. Na vršku na okraji lesa po pravici objevíme starý židovský hřbitov z druhé poloviny 18. století. Zajímavá je jeho zastřešená vstupní brána, která zároveň sloužila pro úschovu pohřebního vozu.  Hřbitov byl založen v 18. století židovskou obcí v Dřevíkově, nejstarší náhrobek je z roku 1748. Po roce 1885 byl ještě rozšířen a obklopen kamennou zdí, včetně zmíněné brány. Po roce 1945 byla na náhrobky doplněna jména těch, kteří zahynuli v koncentračních táborech. Poslední pohřeb se zde konal v roce 1983.

Dřevíkov:

Osada Dřevíkov patří pod obec Vysočina, které právě zde má svůj obecní úřad. Osada se uvádí v roce 1542, ale v 16. století zde bylo sídlo Václava Slavíkovce ze Slavíkova. Později zde byl dvůr s pivovarem. Po velkém požáru části dřevěných domků v roce 1862 se začaly stavět domy zděné s prvky lidového baroka. K nedalekému hřbitovu, který jsme navštívili, můžeme připojit i zdejší bývalou synagogu, čp. 43, a řadu domků v tzv. židovské uličce.

Na návsi zelená značka odbočuje do skanzenu Veselý Kopec, který je však mimo naši trasu, ale vřele ho můžeme doporučit. My teď pokračujeme po neznačené silnici dál až na křižovatku s hlavní silnicí do Ždírce nad Doubravou. Přejdeme ji ale rovně a pokračujeme do Možděnice.

Možděnice:

Ves Možděnice se uvádí poprvé v roce 1577, ale byla to jen malá osada, která stávala na horním konci rybniční soustavy, která se táhla k osadě Dlouhý, s dvanácti většími a dalšími malými rybníky. Pod rybníkem Karpovcem, dříve Mlýnským, stával mlýn. Na návsi je nová autobusová zastávka postavená v lidovém duchu, za kterou obec Vysočina, pod kterou Možděnice patří, dostala v roce 2015 ocenění "Zlatá cihla". Setkáme se tu se žlutou značkou, ovšem jdeme po ní vlevo jen krátce. Přejdeme přes potok a mineme i jmenovanou autobusovou zastávku i otočku nad ní a stále  pokračujeme rovně západním směrem. Jdeme silničkou s alejí po levé ruce. Pak projdeme lesem proti směru Dlouhého potoka po levé straně a na konci lesa narazíme na malý pomníček Josefa Eise, který byl organizátorem partyzánské základny v okolí.

Křemenice:

Od pomníčku se dostaneme na silnici na okraj osady Křemenice. Ta se uvádí roku 1542 jako součást panství vilémovského kláštera, dnes je osadou Libice nad Doubravou. My ji ale necháme po levici a zahneme o odbočky k pomníčku (Památné místo) po silnici vpravo a pozvolna stoupáme do návrší s osadou Polom.

Polom:

Osada Polom se uvádí poprvé v roce 1352, kdy zde již stával kostel s farou, ves patřila také ke klášteru Vilémov, později k Lipce, dnes je osadou Trhové Kamenice. Hlavní památkou zde je původně renesanční kostel sv. Kunhuty (někdy se uvádí zasvěcený sv. Jiří) postavený kolem roku 1600 na místě kostela gotického. V roce 1880 byl kostel přestavěn a nyní prochází rekonstrukcí. Nad vstupem na hřbitov u kostela je zvonice, také asi z roku 1600.

Hluboká:

Pokračujeme po silnici z Polomu do osady Hluboká. To ovšem již se zelenou značkou, která se k nám připojila na silnici z levé strany.

Osada se uvádí v roce 1542, ale žádné památky zde nejsou, jen zajímavá zvonička mezi stromy ve středu. My tam ale nedojdeme, protože zelená značka na začátku serpentiny před osadou jde rovně a klesne k horním domkům Hluboké s turistickým rozcestníkem. Od něho vede žlutá do Hluboké a zelená Vlastivědná stezka krajem Chrudimky do Zubří. Jdeme tedy dál po zelené a po cestě se ještě můžeme pokochat širokými výhledy do kraje.

Zubří:

Ves Zubří se poprvé objevuje v zápise z roku 1547, po roce 1581 se uvádí jakýsi Jan Kustoš z Zubří a po něm roku 1608 Jan Kašpar ze Zubří. Tvrz určitě stávala ve statku nad vsí, který je dnes ale rozparcelován. Ale po tvrzi zde již nic nenajdeme, zato se tu dochovalo několik pěkných dřevěných chaloupek.

Na začátku vsi, ještě před prostorem bývalého statku, kolem plotu první zahrady můžeme odbočit vlevo a vystoupat ke kapli sv. Jana Nepomuckého z počátku 18. stol. Vystavěl ji Václav Kapoun ze Svojkova, ale v roce 1781 prošla kaple přestavbou. Dnes je odtud opět pěkný výhled.

Zuberský kopec:

Projdeme celým Zubřím po zelené a dostaneme se k rozhledně na Zuberském kopci. Není to rozhledna vrcholová, ten je asi o 40 metrů nad námi, ale i tak máme odtud vynikající rozhled na krajinu, kterou jsme dnes prošli a dál na Železné hory, Žďárské vrchy a za jasného počasí na Orlické hory a dokonce i na Krkonoše. Věž slouží také jako vysílač a byla postavena v roce 2004 s celkovou výškou 55 metrů. Vyhlídkový ochoz je ve výšce 39 metrů a vede sem 182 schodů.¨

Cíl - Trhová Kamenice:

Od rozhledny pokračuje již v sestupu do Trhové Kamenice, mineme lyžařský areál, kulturní dům, přejdeme přes Chrudimku a jsme na náměstí v cíli.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem je kaplička nad Zubřím s 642 metry, nejnižším místem pak Chrudimka v Trhové Kamenici s 525 metry nad mořem. Celkové převýšení na trase je asi 230 metrů, takže jde o pohodlný výlet, který se dá zvládnout i na kolech.

 

 

Kaplička Zubří
Rozhledna Zuberský Vrch
Svobodné Hamry
Trhová Kamenice
Možděnice
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Zumba kurzy s wellness

Relax víkend

Horská chata Orlík

Cena od: 5 990 Kč


Profi V.I.P. týdenní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


R

Relax víkend

Apartmán Herlíkovice

Cena od: 450 Kč


Další nabídka pobytových balíčků