Výlet kolem Bezdězu - Bělá, Rybník Slon, Vrchbělá, Hlínoviště..

Dnes se vydáme kousek za hranice Českého ráje. Je škoda, že tato oblast má své hranice, protože ráj, myšleno krajinný, sahá určitě o mnohé kilometry dál. A sáhněme si na srdce, určitě bychom se při jejich určování někde dostali až na hranice našeho státu. Nechme ale teoretizování o krásách naší vlasti a vydejme se do Podbezdězí. Zde je dominantou kraje mohutný hrad Bezděz, ale nenavštívíme ho, bude našim majákem ovšem po celé této trase. Výlet začneme v Bělé pod Bezdězem.

Bělá pod Bezdězem:

Toto město bylo ve svých začátcích spojené pupeční šňůrou s hradem Bezděz. Tam šlo o město přímo pod Bezdězem (Podbezdězí), dnes je součástí obce Bezděz. To bylo založeno současně se  stavbou královského hradu Přemyslem Otakarem II. Jenže na město to nebyla vhodná poloha, tak se město Nový Bezděz v roce 1304 začalo stavět na ostrohu nad potokem Bělá, a právně bylo vše dokonáno v roce 1337. Z těch dob se dochovalo částečně opevnění města, arci později přestavované. To samé platí i o kostelu Povýšení sv. Kříže. Zámek, původně tvrz, dnes muzeum, je již dílo epoch mladších, zejména renesance a baroka. Z dalších památek zmíníme radnici a měšťanské domy na náměstí.

Start - Slon:

Začátek výletu nebude tentokrát na náměstí, ale před Českou branou, jedinou z pěti středověkých městských bran ze 14. století. U brány se dochovalo přebrání i část hradeb a parkánu. Od rozcestníku, který je na rohu ulic na tyči v plotě, se vydáme po červené. Ta sem přichází z města, ale my půjdeme mělnickou ulicí ke kruháku a rovně přes něj Jateční. Když ta zahne vlevo do Kuřivodské, my jdeme rovně do ulice Bezdězské. Opět jdeme rovně a mezi domky na pěšině vstoupíme do lesa. Pěšina v serpentinách klesne na asfaltovou ulici Fortenská, kterou dál klesneme do údolí Bělé na ulici Táborská. Přešli jsme po hrázi spodního z dvoudílného rybníka Slon (Malý Slon). U hráze druhého Velkého Slona si můžeme poprvé odpočinout v turistickém přístřešku.

Vrchbělá:

Od přístřešku jdeme dál po asfaltce až ke koupališti, kde se setkáme opět s červenou značkou a připojí se k nám i modrá. Ale našim "vedoucím" bude červená, modrá se stejně po chvíli vzdálí vpravo pod Šibeniční vrch. Červená přijde na Kuřivodskou ulici, kde opodál stával mlýn Hlučov. Za Hlučovem na rozcestí s červenou odbočíme vlevo, a dojdeme o značkách k areálu Vrchbělá. Původně šlo o středověkou osadu, která ale zanikla v rámci vojenského prostoru, zejména poté, co ho obsadila Sovětská armáda. Po jejím odchodu zde vznikl motokrosová trať, ale po roce 2010 se začal prostor měnit na s širším využitím sportovně-rekreační areál (in-line tratě, lanové centrum, dětská ZOO, hotel, stravování aj.). Areál neprojdeme po červené, která ho míjí, ale po značkách cyklotrasy 3045. Na jejím konci dojdeme k celodřevěné rozhledně. Ta je vysoká 26,5 metrů s točitým železným schodištěm o 110 schodech. Osmiboká vyhlídková plošina je ve výši 22 metrů. Výhled není ale nijak závratný, protože nejsme na žádném dominantním místě, uchvacuje však nedaleký hrad Bezděz. Dál vidíme Lužické hory s Klíčem a Luží, Ralsko, Ještědský hřeben,

Hlínoviště:

Po prohlídce areálu, která nám může, hlavně pokud máme sebou děti a ty chtějí všechno vidět a vše prolézt, trvat díle, nepokračujeme po červené značce, ale po tzv. Tankové cestě ke Hlínovišti. Cestu nám určují v prvé části opět značky cyklotrasy 3045. Značky však odbočují vpravo ke dvoru v Bezdězu, my však jdeme rovně na hlavní silnici I/38. U autobusové zastávky (kousek vpravo) přejdeme přes silnici a jsme v osadě Hlínoviště, která patří pod Bělou. Ves se uvádí až na vojenské mapě v roce 1764 jako Hlinowischt či Lehmgraben.

Studánka Hlínoviště:

Ve vsi dojdeme ke křížku na rohu zahrady, kde odbočíme na pravou cestu. Na dalším rozcestí u betonového sloupu elektrického vedení odbočíme zase vlevo. Projdeme lesíkem a krátce loukou a jsme u lesa podél železniční tratě. Tady se můžeme občerstvit u malé studánky. Její voda sice vytéká zrezavělou trubkou ze sklípku, ale je opravdu pitná a v době velkých such byla jediným zdrojem pitné vody pro Hlínoviště.

Valdštejnsko:

Přejdeme přes železniční trať a rovnou cestou dorazíme na křižovatku s modrou značkou. Po ní se dáme vlevo po tzv. Bezdězské cestě a přijdeme na paseku s hájovnou Valdštejnsko. Tento areál vznikl po roce 1720 na mýtině, ze které paprskovitě vybíhá osm cest jako Valdštejnský odpočinek (Waldsteinruh). Z více staveb se tu dochovaly pouze dvě. Jedna z nich je bývalý zámeček, dnes hájovna. Najdeme zde i dvě postavy granátníků, dřevěný reliéf sv. Huberta a také nově vybudované tzv. broukoviště. Je to skutečně místo s romanticky tajemnou atmosférou.

Cíl - Bělá pod Bezdězem:

Na rozcestí přejdeme na zelenou značku a namíříme si to po ní do Bělé po Bělské cestě. Dojdeme s ní na konec nízké ostrožny, klesneme k železniční trati a přejdeme ji. Pak již mezi poli dojdeme k obchvatu Bělé, projdeme přes menší údolíčko a jsme ve městě a na ulici Velenského. A ta končí právě u našeho výchozího rozcestníku.

Trasa měří 14 kilometrů, nejvyšším bodem je Tanková cesta z Vrchbělé ke Hlínovišti (339 metrů), nejnižším pak hráz Malého Slona na začátku cesty (258 metrů nad mořem). Celkové převýšení na trase je pouhých 180 metrů, takže jde o velmi rovinatý výlet, který zvládnou i lidé starší či malé děti. Výlet je možný projet i na kolech, jen je třeba dávat pozor na nezpevněných lesních cestách a zejména při sjezdu k rybníku Slon na úplném začátku, kde je u pěšiny kovové zábradlí.

Bělá pod Bezdězem.
Rozhledna Vrchbělá s Bezdězem.
Valdštejnsko - Granátníci.
Valdštejnsko - Hájovna.
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Relaxační balíček

Relax víkend

Hotel U Červené lišky a restaurace Červená liška Potůčky

Cena od:


Adrenalin a wellness

Wellness

Horská chata Orlík

Cena od: 6 990 Kč


RODINA 3 denní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


R

Relax víkend

Apartmán Herlíkovice

Cena od: 450 Kč


Další nabídka pobytových balíčků