Výlet kolem České Lípy 2. díl, Hrad Frýdlant, Robečský hrádek, Čertovy či Kamenné schody, Skautská skála.

První díl nás seznámil s historií Zahrádek a následně provedl celým údolím Peklo až na zsatávku u skalní chodby.

Skautská skála:

Červená značka nás dovede na konec Pekla a pak na otevřené prostranství s mohutnou Skautskou skálou. Vpravo stojí chalupa, kde kdysi bydlel ras, býval zde i psí hřbitůvek. Vpravo, když obejdeme skálu, dostaneme se do velkého lomu s pamětní deskou na jedno neštěstí. Lze vystoupat i na vrchol skály, kde je pěkný, ale okolními vrchy značně omezený výhled.

Dubice:

Pokračujeme po červené dál kolem pěkně upravené studánky nalevo, kolem starých reliéfů  skladatele Richarda Wagnera a filozofa Friedricha Nietzscheho vpravo. Za objektem vodárny staneme na rozcestí, kde se s červenou rozloučíme a pokračujeme vlevo po značkách Naučné stezky NPP Peklo. Vyjdeme z lesa a staneme na břehu vodní plochy Dubice (2), vzniklé zatopením lomu na písek. Jdeme podle břehu až na pláž, protože se zde v létě koupe mnoho lidí. Služby pro ně tu však nejsou, ty nalezneme přes silnici na zatopené Pískovně (Dubice 1), která je oficiálním koupalištěm. Najdeme zde vodní vleky, různá sportoviště, občerstvení, ubytování atd.

Dubice je dnes průmyslovým předměstím České Lípy, zajímavostí ale je, že Albrecht z Valdštejna v roce 1627 při založení augustiniánského kláštera v České Lípě mu daroval Dubici jako součást majetku.

Čertovy či Kamenné schody:

Na hlavní silnici jsme narazili na rozcestník se zelenou značkou, dáme se vlevo po ní. Mineme koupaliště s branou a za mostkem jsme na dalším rozcestí s modrou značkou. Po té se dáme vlevo, mineme tovární objekty po levici a polní cestou projdeme po okraji rybníků Dolní a Horní Roubice, vzniklé též po těžbě písku. Nově se jim říká Pekelské rybníky.

Za rybníky se dostaneme k samotě při ústí Pekla na levém břehu Robečského potoka. Po značce ji po pravé straně obejdeme a staneme po vysokými skalními stěnami Pekla. Jdeme kousek podle nich a pak vstoupíme do úzkého údolí. Najednou jsme jako v jiném světě, nahoru vedou totiž vytesané schody a najdeme zde různé letopočty, nejstarší je z roku 1777. V horní části mineme malou jeskyňku.

Zase jen připojíme, že východně asi 200 metrů vedou skalami další podobné schody.

Robečský hrádek:

Nad schodištěm najdeme rozcestí s odbočkou k vyhlídce Hanlův kámen a k Robečskému hrádku. Zmíněná vyhlídka je obdobná jako Skautská skála. Pokud jde o Robečský hrádek, jméno mu mimochodem dal autor článku, jde o zajímavou lokalitu, kdy je část skal obklopená dodnes viditelným příkopem. Ovšem přes určité stopy po další lidské činnosti tu nebyly archeologicky nalezeny žádné artefakty, které by lokalitu alespoň řádově zařadily do nějakého historického období. Z okrajových skal je pěkný výhled na Českou Lípu.

Kvítkov:

Vrátíme se na rozcestí nad Čertovými schody a pokračujeme dál po modré. Mineme skupinu  několika stavení, kterým se říká Hanelštejn. Na různých mapách se pojmenování ale liší, česky se někdy uvádí např. U Povolných. Nejstarší název je z roku 1718 jako Steingarten.

Jdeme dál po modrých značkách a za lesem dostaneme se se na plochý nezalesněný hřbítek s odbočkou k soše sv. Barbory. Je to pěkná socha i s pěkným rozhledem do krajiny.

Pokračujeme po modré a za chvíli jsme v Kvítkově. Z této starobylé vsi pocházel šlechtický rod Vlků z Kvítkova, který tu sídlil od roku 1295. Můžeme se s jeho potomky setkat třeba na Zvířeticích. Cesta dál po modré ke tvrzi je však mimo rámec naší cesty, i když jde o velmi zajímavý do skal vytesaný objekt.

Místní kostel sv. Jakuba staršího se poprvé připomíná roku 1352, ale jeho současná barokní podoba je z roku 1726.

Frýdlant:

Před kostelem od rozcestí pokračujeme p žluté  kolem hřbitova, vstoupíme do lesa a klesneme na začátek Studené rokle. Zde odbočíme na hrad Frýdlant. Neznalce jistě překvapí, že stejné jméno má   známý státní hrad u Liberce. Některé vazby bychom našli, třeba to, že nejstarší zprávy o Frýdlantu historici připisují oběma objektům bez rozlišení a dnes nejsme schopni určit, ke kterému Frýdlantu se zprávy skutečně vztahují. Tento Frýdlant, na rozdíl od toho u Liberce, je však víc než skromnou zříceninou. V čele je malé předhradí, v druhém příkopu je kámen, který sloužil jako patka pro padací most, samotný hrad bych chráněn čelní zdí, po které zbyl jen val. Na ploše najdeme dvě zahloubené místnosti a stopy po zdech. Nejzajímavější částí hradu je ale přístaviště, ke kterému se dostaneme úžlabinou po pravé straně hradu. Když projdeme skalní chodbou, dostaneme se na břek ramene Robečského potoka s rozšířeným prostorem s různými záseky ve stěně po stavbách. Něco takové nikde jinde v republice nenajdeme.

Frýdlant se uvádí od roku 1257m, podle archeologie jeho život skončil již ve 14. století.

Cíl - Zahrádky:

Od Frýdlantu se vydáme do cíle bez značek. Přejdeme roklinku směřující k přístavišti a budeme se držet na dalším hřbítku jeho levého konce. Pěšina nás vyvede na cestu k samotě po levé ruce. Malý kousek vpravo je rozcestí, kde se dáme cestou ve směru od Frýdlantu dolů. Cesta se údolím zatočí vlevo a dojde do Pekla na červenou značku. Po ní zahneme vpravo a přijdeme na rozcestí s křížkem. Asi po 130 metrech pak dojdeme na okraj lesa vpravo s pěšinou. Zahneme tedy vpravo po té pěšině a vstoupíme do Pavlínina údolí. To je pěkné údolí, plné skal a míří ke Kvítkovu. Asi po 300 metrech dojdeme na rozcestí s modrou značkou. A po ní se dáme vlevo a vystoupáme na silnici jen kousek od vlakového nádraží Zahrádky.

Trasa měří 14 km, nejvyšším bodem bylo před Kvítkovem sv. Barbora 329 metrů, nejnižším pak hlavní silnice v Dubici 243 metrů nad mořem. Celkové převýšení na trase bylo pouhých 300 metrů. Protože v Pekle je zakázané jezdit na kole, trasa není určená pro cyklisty.

Hanelstejn
Hanlova vyhlídka
Jáma na Frýdlantu
Kamenné schody
Skautská skála
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Relaxační balíček

Relax víkend

Hotel U Červené lišky a restaurace Červená liška Potůčky

Cena od:


Víkend s vůní konopí

Relax víkend

Relax pension u Nosků

Cena od: 3 000 Kč


LOVE STORY

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Další nabídka pobytových balíčků