Výlet kolem České Lípy 1. Díl, Zahrádky, Údolí Peklo, Lisova Samota, Karba

Dnes se vydáme na výlet do krajiny nedaleko Lužických hor, k České Lípě. Největší přírodní zajímavostí okolí tohoto okresního města, to vám zde řekne i malé dítě, je údolí Peklo. Pokud ale chceme zachovat tradici našich výletů s délkou, z České Lípy bychom se do 14 kilometrů nevešli. Proto jsme zvolili jiné výchozí místo, vlakové nádraží v Zahrádkách. Sem se snadno samozřejmě dostanete po kolejích, ale jsou zde i velké prostory pro parkování aut i autobusu.

Zahrádky:

Pro historii dnešních Zahrádek je nutno předeslat, že jde vlastně o dvě lokality, a to ves Zahrádky a panské sídlo Nový zámek. Další vstupující záležitostí jsou v okolí zaniklá farní ves Mnichov a tvrz či hrad Vítkovec. Abychom nepletli nezasvěceným hlavu, jen podotkneme, že zřícenina, které se říká dnes Vítkovec, se takto takřka na 100 procent nejmenovala. V okolí je ale takových v minulosti špatně česky pojmenovaných míst vícero.

Nový zámek se stavěl kolem roku 1550 zřejmě na místě hradu či tvrze Vítkovce, protože nesl zpočátku jméno Nový Vítkovec. Zámek sám prošel dlouhým stavebním vývojem, takže původní renesanci lze hledat poměrně vzácně. Zato se tu objevily starší části budovy, právě pocházející z onoho gotického předchůdce. Nejbližší okolí však skrývá další tajemství s dosahem do mnohem starší historie, ale zatím k větším archeologickým výzkumům zde nedošlo. Zámek patřil svého času Albrechtu z Valdštejna a po jeho smrti si ho vdova Isabela, rozená Harrachová, vyžádala jako vdovské sídlo, ale spojené panstvím s Českou Lípou. Dcera Marie Alžběta se provdala za Rudolfa z Kounic, jehož rod zde byl až do roku 1897 a v roce 1945 byl zestátněn Emanuelu Lichtenštejnovi, který sloužil v německé armádě jako admirál, ale jinak byl do své smrti roku 1987 aktivním skautem. Zámek sloužil od roku 1967 Karlově univerzitě a cizí studenti se zde učili česky. V roce 2003 vyhořel, je zabezpečen před další zkázou a čeká na rekonstrukci. Je občas také přístupný, hlavně v době Zahrádeckých slavností.

Ves Zahrádky měla také svou tvrz, uváděnou jako sídlo v letech 1376 až 1546, ale zda ta byla předchůdcem zámku, a ne zmiňovaný Vítkovec, je víc než záhadou. Místo tvrze se totiž, pokud stála mimo zámek, nepodařilo lokalizovat. Ves Zahrádky vždy patřila k těm menším, roku 1654 zde bylo jen 18 usedlostí. Největší památkou je zde mimo ves ležící kostel sv. Barbory, který patřil kdysi k již zaniklé vsi Mnichov.

Start - Karba:

U rozcestníku před nádražím zjistíme, že zde prochází pouze modrá značka. Dáme se tedy po ní směrem k obci Zahrádky, ale těsně před kolejemi zahneme vlevo a sejdeme o osady Karba, její české jméno Podskalí se ale neujalo. Ves se uvádí od roku 1654, ale víc než zemědělský charakter se stala od 19. století rekreačním místem. Byly zde tři hospody, ty ale skončily v roce 1945, vyhlídka na kamenné stěně je také zničená. Ale i tak tu zůstalo několik pěkných chalup, romantická zákoutí i se zbytky po mnohých zaniklých chalupách (sklepy) a hlavně dominanta osady, železniční most dokončený v roce 1899 s tratí z Lovosic do Liberce.

Peklo - mlýn:

Na rozcestníku u kapličky z roku 1763 se setkáme s červenou značkou, která nás bez nebezpečí provede celým údolím Peklo. Nejdřív dorazíme k místu starého mlýna, kde bývala i jedna z místních hospod. Mlýn stával již v 18. století, dnes po něm však zbyly jen sklepy a náhon, který pohání malou volní elektrárnu.

Peklo - neznámý objekt:

Od bývalého mlýna přejdeme přes dvojí vodu a za chvilku přijdeme ke skalní stěně, pod kterou stojí turistický přístřešek. Ve stěně nás ve výšce jistě zaujme vchod do nějaké prostory a vpravo na úpatí další malá jeskyňka. To ale není vše, když se pozorně podíváme výš, nalezneme dva žlábky svírající tupý úhel, což lze považovat za zbytek zastřešení. Určitě nešlo o malý objekt, ale co to bylo, je záhadou. Údolí Peklo bylo totiž po roce 1820 zahrnuto do parkových krajinných úprav v okolí Nového zámku. Vincenc Karel Josef Kounic, který snad navazoval na určité úpravy krajiny svého otce, to vzal opravdu velkoryse. Peklo bylo vykácené, Robečský potok vyčištěn, aby se po něm dalo plout po lodičkách, a po stranách ve skalách a na jejich vrcholech se stavěly různé stavbičky.

Lisova samota:

Dál nás červená značka provede romantickými místy na úpatí skal k dalšímu můstku. My ale po něm nezahneme a pokračujeme dál až k oplocenému domku. Původně šlo o přízemní rybářský dům u bývalých sádek, později patrová hájovna a od 60. let 20. století to byla chalupa Ladislava Lise, původně svazáka a velkého komunisty, který však kritizoval již měnovou reformu v roce 1953 a zejména sovětskou okupaci 1968. Pak se sídlil jako disident pod bedlivým dozorem STB, občas byl odvezen i do vězení. Po roce 1989 opět vstoupil do velké politiky jako poslanec FS a byl neúnavným bojovníkem za práva zemědělců. Sám se zde věnoval chovu koz, a také tu v roce 2000 zemřel. U pěkné tůňky má na skalní stěně pamětní desku.

Vyhlídkový letohrádek:

Sem k domku do údolí vede úzká kamenitá cesta, dáme se kousek po ní, abychom viděli vpravo na skále zdi zemědělských stavení Nového dvora a před nimi drobný vyhlídkový empírový letohrádek z počátku 19. století. Dnes je, jako Nový dvůr, v soukromých rukách a je pěkně zrenovován. Volně je přístupný jen občas. Pro doplnění uvádíme, že letohrádek stojí na místě tvrze, snad Dvorce, uváděné v letech 1388 až 1457. Zbyla tu po ní skála a příkop.

Něco navíc:

Kdyby bylo možné se dostat za Lisovu samotu, což nelze, protože je zde voda, došli bychom ke skalnímu letohrádku Skalní byt. Schodištěm se zde vystoupá do patra a prázdnými okny se do pozorovat zarostlé Peklo před námi. Odvážní se sem dostanou, když vyjdou po cestě až na rovinku u Nového dvora, a pak po hraně skále vlevo až ke včelínům. Za nimi se lze dostat do údolí Pekla poměrně prudkou úžlabinou, a pak vpravo je to k letohrádku jen kousek.

Peklo - Skalní chodba:

Od Lisovy samoty se vrátíme k mostku přes Robečský potok k rozcestníku, kde končí žlutá značka od Kvítkova. My ale pokračujeme po červené a dál opět přejdeme na pravou stranu potoka,. Po chvilce dojdeme k uměle vytesanému skalnímu průchodu. Zvláště se zde líbí dětem. Abychom doplnili ještě něco o Peklu, zmíníme se, že je tu asi nejkrásněji v období raného jara, kdy zde kvetou tisíce bledulí a následně sasanek. Jak vidíme, údolím prochází vzorně upravená stezka, mnohdy po prkenných hatích. Je to zejména zásluhou ochránců přírody.

Pokračování v druhém dílu.

Další výlet v okolí ZDE.

Jeskyně v Pekle
Karba
Lisova samota
Zámek Zahrádky
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

R

Relax víkend

Apartmán Herlíkovice

Cena od: 450 Kč


Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


Adrenalin a wellness

Wellness

Horská chata Orlík

Cena od: 6 990 Kč


Relaxační balíček

Relax víkend

Hotel U Červené lišky a restaurace Červená liška Potůčky

Cena od:


Další nabídka pobytových balíčků