Za hranice Krušných hor na úžasný Bořeň I. Výlet Bílina a okolí..

Jednou z dominant, kterou vidíme z vršků východní části Krušných hor směrem do vnitrozemí, je Bořeň. Jde zcela o originální přírodní útvar, který nemá v naší zemi obdoby. Blíže si o něm povíme, až se budeme k němu blížit. Nyní se obraťme do místa, který jsme zvolili jako start a cíl. Kdo zná tento kraj, ví, že nejčastějším východiskem na Bořeň je Bílina.

Bílina:

Se jménem Bílina se setkáváme již v raném stádiu historie českého knížectví. Na kopci nad městem bylo na konci 10. století vybudované přemyslovské hradiště jako sídlo správce kraje, uvádí se již roku 993. V roce 1040 však došlo k tomu, že zdejší správce Prkoš zradil našeho kníže Břetislava I. a stáhl vojsko od hranic. Tím umožnil vojsku německého krále Jindřicha III., které vedl míšeňský markrabě Ekkehard II., že měli volný vstup do země a mohli tak v klidu plenit celé severní Čechy. Kníže Břetislav I., když porazil vojsko vedené samým Jindřichem III. v bitvě u Brůdku, spěchal sem na sever a v bitvě u Chlumce cizáky porazil. Prkoš dopadl špatně, byly mu vyloupnuty oči,  odťaty končetiny a ještě byl utopen v řece Bílině. Dalším známým správcem byl Mstiš, který je zase znám, že si zde vybudoval u svého dvorce (sídla) kostel sv. Petra a vysvěcení se zúčastnil kníže Vratislav II. Ovšem dopadlo to tak, že Mstiše vystřídat Kojatou z rodu Hrabišiců. Z tohoto rodu zde byl posledním správcem Jaroš, uváděný roku 1222. V roce 1237 Bílinu jako dědičné léno získal Ojíř z Frýdberka, který zemřel roku 1253 a který si v zadní části hradiště přímo nad městem vybudoval kamenný hrad. Dnes tu stojí spíše mohutný než hezký barokní zámek, z hradu zbylo jen málo, pár kleneb a jedna bašta.

Město vzniklo z původní osady pod hradištěm, nebo hradiště vzniklo nad osadou? To asi nevyřeším, ale je to podobné s onou slepicí a vejcem. Faktem asi je, že vznik města jako takového lze klást do doby stavby hradu, tedy někdy k roku 1240. Mělo hradby, věže, z čehož se část také dochovala. Zřejmě na místě původního nejstaršího bílinského kostela, snad toho Mstišova, ale možná i staršího, stál kostel gotický a od poloviny 16. století i renesanční. Jestli v něm budete nacházet spíše gotiku, nepopíráme, renesanční kostely mají gotickou podobu. Kostel byl dál v letech 1870-72 přestavěn.

Správu kraje ve středověku převzalo město Most a z Bíliny se stalo městečko. To, čím dnes ale Bílina je, může děkovat průmyslové revoluci, objevu uhlí a vybudování železnice v roce 1873. Nejvýznamnější dominantou města je nakloněná věž radnice z roku1911.

Start - hradiště:

Výlet začneme na Bílinském náměstí, kde u radnice najdeme turistický rozcestník. Prochází tudy pouze zelená značka, takže se vydáme po ní směrem na Bořeň. Ale jdeme po ní jen krátce, za kostelem nezatočíme vlevo ulicí Na zámku, stejně tam se nedostaneme, protože je uzavřený pro veřejnost, ale projdeme průchodem domu před námi. Vstoupíme do malého parčíku, kde na jeho konci projdeme branou v kusu zachovalé městské hradby. Přejdeme parkoviště a část ulice Žižkovo údolí. Po několika metrech z ní zahneme vlevo do ulice Na Hradišti. Takže víme, kam stoupáme. Dostaneme se za zámecké uzavřené zahrady a stojíme přímo na hradišti. To mělo rozlohu víc jak 7 hektarů, ale zachovala se z něho jen část valů, většina jich byla rozvezena v 19. století. Archeologicky se zde podařilo prozkoumat zejména pohřebiště, ale ze staveb vlastně žádnou. To jistě čeká na další generace archeologů.

Hradiště si prohlédneme, zbylé valy a příkopy jistě potvrzují, že šlo o významnou pevnost, takže byla chráněná víc než dost.

Dolní a Horní mlýn:

Hradiště projdeme a pokračujeme silničkou rovně k jihovýchodu, hlavně nesmíme odbočit po silničce vlevo. Držíme se stále stejného směru, jdeme lesem, ale vyjdeme na okraj louky. Po jejím pravém  okraji klesneme k potůčku. Dáme se podle něho, přejdeme přes potok Syčivku, která se dřív jmenovala Žižkův potok, a vystoupáme na silnici od Bíliny do Kučlína. Vpravo je křižovatka se silnicí směrem k Hrobčicím. Dáme se na ní a zahneme tedy k Hrobčicím. Ale abychom nešli zbytečně po nebezpečné a poměrně frekventované silnici, po 600 metrech odbočíme na silničku vpravo. Sejdeme opět k potoku k domům bývalého Dolního mlýna a kousek za ním k Hornímu mlýnu na Syčivce. Podle potoka sejdeme do Hrobčic.

Pokračování v druhém dílu.

Bílina - Husitská Bašta
Kostel v Bílině
Bílina radnice
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Víkend s vůní konopí

Relax víkend

Relax pension u Nosků

Cena od: 3 000 Kč


RODINA 3 denní pobyt

Rodinné pobyty

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


Další nabídka pobytových balíčků