Cesta za Diezenhoferovským barokem I. Výlet Otovice, Umlaufův mlýn, Broumovsko.

Můžeme s klidným svědomím říci, že jednou z barokních perel Čech je i kraj "za kopečkami", Broumovsko. Nebudeme se zabývat jeho historií, bylo by to dlouhé, ale určitě zajímavé, a podíváme se rovnou do 18. století do doby, kdy již byly zahlazeny největší rány po skončení nejdelší válce ve střední Evropě, té 30leté. Strašná byla a asi i jedna z nejstrašnějších a nekrutějších. Broumovska jako samostatná oblast byla v roce 1260 vyčleněna z Kladska a svěřena do správy benediktinského řádu. A ten se zde zasloužil na počátku 18. století o výstavbu barokních kostelů na návrhy věhlasných architektů otce Kryštofa a syna Kiliána Ignáce Dienzenhoferových. Tak tu vznikla za jejich přispění s jednou výjimkou dnes nazývaná Broumovská skupina osmi barokních venkovských kostelů jako jedinečný soubor sakrální architektury v povodí říčky Stěnavy a jeden na Metuji. Objet je všechny autem znamená najezdit asi 90 km, proto je pěšky zvládneme po troškách, dnes dva. Budou to Otovice a Božanov.

Otovice:

Obec Otovice leží na říčce Stěnavě na silnici II/302 z Broumova do Polska, a to do Tłumaczowa. Jezdil sem i vlak, ale ten nyní od roku 20085 končí již v Broumově, což je asi 4 km odtud. Ves se uvádí již v roce 1300 s tím, že starší osídlení, údajně dokonce hradiště, stávalo na dnes zalesněném vrchu Hoprich, dříve Jiříkův vrch (Georgenberg) západním směrem nad kostelem vedalekých Martinkovicích. Zdejší kostel sv. Barbory dal postavit opat broumovského kláštera Otmar Daniel Zinke v letech 1725 až 27 a stavbu vedl Kilián Ignác Dienzenhofer, zřejmě podle staršího projektu svého otce Kryštofa. Kostel je oválný se sedmi půlkruhovými kaplemi včetně kněžiště, hlavní vchod je v plochém západním průčelí, které je zakončené trojbokým štítem. Kostel nemá věž, jen malý sanktusník.

Od kostela směrem k Broumovu, ještě před přejezdem přes koleje, stojí nově opravené sousoší 14 pomocníků.

Start - Umlaufův mlýn:

Po prohlídce obce s kostelem se vydáme na trasu tak, že přejdeme po mostě přes Stěnavu a podle jejího toku po pravém břehu jdeme místní komunikací. Po hlavní silnici by to bylo trochu kratší, ale jistě ne tak bezpečné. U dalšího mostu narazíme na značky cyklotrasy 4020, které nás mohou vésti dál, ale je to stále po levém břehu Stěnavy až k třetímu mostu. Po něm odbočuje cykotrasa vlevo, ale my jdeme ještě kus po cestě podél penzionu až k Umlaufovu mlýnu. Ten zde skoro na hranicích s Polskem byl postaven v letech 1772 až 76 a od roku 1793 nese současný název. Budova má stále barokní charakter se zdobeným štítem a v nice nad římsou se soškou sv. Floriána a s reprezentativním loubím.

Polsko:

Od mlýna se vrátíme k mostu a přejdeme po něm přes Stěnavu. Na silnici se dáme vlevo a přejdeme přes hranici. Polska si ale moc neužijeme, protože hned za čárou zahneme vpravo a přejdeme přes Stěnavu na protější břeh. Za mostem zahneme vpravo a podél hranice dorazíme do osady Janików. Za prvním domkem zahneme vpravo na travnatou cestu, obejdeme dlouhou stodolu zezadu a na samém konci lesíka, již za osadou, která mám zůstala po levici, zahneme vpravo. Vyjdeme na okraj luk a mezi nimi západním směrem jdeme i trochu klikatě až na státní hranici. Ta je zde tvořena úzkým pásem lesa, takže se dáme bud´ po hraničním chodníčku nebo po polní cestě podél hranice.

Pokračování příště:

Kostel Otovice
Sousoší se sloupem Čtrnácti svatých pomocníků
Umlaufův mlýn
Zvolte hory Vyhledat
Pobytové balíčky

Profi V.I.P. týdenní pobyt

Relax víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 7 000 Kč


Svatební pobyt

Romantický víkend

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 3 900 Kč


Student / Senior

Pro seniory

Hotelový, sportovní a kulturní komplex AVALANCHE

Cena od: 2 900 Kč


Zumba kurzy s wellness

Relax víkend

Horská chata Orlík

Cena od: 5 990 Kč


Další nabídka pobytových balíčků